Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stat och regering måste ta ansvar för pendlarna

OACCEPTABELT. Pendlingsstråken i landets tre största regioner drabbas så gott som dagligen av stillastående tåg – inte sällan mitt i rusningstrafiken, skriver Kristoffer Tamsons, Peter Hermansson och Carina Zachau. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm. Foto: PRESSBILD
Peter Hermansson (M), ordförande för Västtrafik i Västra Götalandsregionen. Foto: PETER WAHLSTRÖM
Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. Foto: BENGT FLEMARK

Totalt motsvarade brister i den statliga infrastrukturen förseningar om 155 dagar i Stockholm, Västra Götaland och Skåne enbart under 2017. Systemet behöver en totalöversyn, skriver tre M-politiker med ansvar för kollektivtrafiken: Kristoffer Tamsons, Peter Hermansson och Carina Zachau.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nedfallna kontaktledningar och signalfel är två vanliga problem som plågar resenärer i SL:s pendeltågstrafik, på Pågatågen och Öresundstågen i Skåne samt på Västtågen i västra Sverige. Pendlingsstråken i landets tre största regioner drabbas så gott som dagligen av stillastående tåg – inte sällan mitt i rusningstrafiken. Till det kommer förseningar kopplade till spårspring, motsvarande 125 dagar under 2018. 

 

En sak är tydlig. I majoriteten av fallen beror förseningarna på fel som ligger på staten och ytterst regeringens bord. Hos Skånetrafiken kopplas förseningar motsvarande 76 dagar under 2017 till fel i infrastrukturen, det vill säga fel som staten ansvarar för. Utvecklingen under 2018 och i år visar få bättringar vilket mars månads tågstopp mellan Malmö och Lund vittnar om. Även Västtrafik och SL uppvisar motsvarande siffror. Totalt motsvarade brister i den statliga infrastrukturen förseningar om 155 dagar i våra regioner enbart under 2017.

 

I kritiska delar av infrastrukturen där många tåg passerar varje timme kan små fel ge stora konsekvenser för tågtrafiken i hela landet. Följden av regeringens politik blir att hundratusentals människor varje år försenas till jobb, skola eller hemmet. Nu krävs en totalöversyn av regeringens järnvägsunderhåll.

 

Att vända utvecklingen kommer att ta tid. Redan på kort sikt kan dock vidtas flera åtgärder. Fyra av dessa riktar vi nu i krav gentemot regeringen:

 

Ny strategi för förebyggande underhållsarbete. I stället för att mer eller mindre ersätta järnvägskomponenter, som växlar, först när de väl har gått sönder borde det mer ses till var slitaget är högst och vilka delar av infrastrukturen som är kritiska. En strategi behöver utarbetas för att undvika stopp på grund av exempelvis signalfel och kontaktledningsfel. I Stockholmsregionen har en modell utvecklats i detta syfte vilket minskade antalet förseningsminuter orsakade av trasiga växlar i fjol med 85 procent. Denna modell har tagits vidare i Skåne och fler borde ta efter. 

 

Rätt satsningar för störst effekt. Järnvägslinjer där flera tåg i timmen passerar måste prioriteras vid investeringar och underhåll. Åtta av tio tåg i Sverige passar genom Stockholm och bristande underhåll där kan därför påverka resenärer i hela landet. Västra och södra stambanorna är också skrämmande exempel på hur bristen av underhåll leder till sämre kapacitet och punktlighet. Genom förebyggande investeringar på kritiska sträckor minskar riskerna för haverier i resten av tågsystemet. 

 

Bättre trafikinformation. Såväl resenärer som trafikhuvudmän måste kunna lita på att de får tillförlitlig information vid störningar och förseningar. Regeringen bör därför tillse att Trafikverket stärker trafikinformationen och att data och information delas mer öppet till andra aktörer att ta del av i sin planering och kommunikation.

Krafttag mot spårspring. Spårspring motsvarade 125 dagar i förseningar under 2018. Därför måste stations- och spårmiljöer utformas på ett sätt som stoppar obehöriga på spåren. Bötesbelopp och straff borde höjas och kamerabevakningen och antalet väktare måste öka. Därtill måste polisen bättre kunna prioritera att rycka ut och gripa när trafiken saboteras för tusentals resenärer. 

 

Det som behövs är nu en totalöversyn där robustheten i systemet ses över, rätt underhåll görs och såväl regelverk som lagstiftning uppgraderas för att kunna möta problemen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har nu att visa ledarskap, prioritera och ta tag i järnvägens systemfel.

 

Kristoffer Tamsons (M)

Trafikregionråd i Region Stockholm

 

Peter Hermansson (M) 

Ordförande för Västtrafik i Västra Götalandsregionen

 

Carina Zachau (M) 

Ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne