Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stärk Göteborgs stadskärna

Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig vid Fastighetsägarna i Göteborg.
Foto: SOFIA SABEL
UTVECKLA. Stadskärnan är av strategisk betydelse för hela vår näringslivsutveckling, skriver Christina Heikel.
Foto: SHUTTERSTOCK

Lokala riktlinjer som i dag bromsar bostadsbyggandet i Göteborg kan uppdateras politiskt till nya förutsättningar och redan högt uppsatta mål. Bortom pandemin kommer stadskärnan ännu en gång att vara en social mötesplats. Men då måste stadskärnan utvecklas, skriver Christina Heikel vid Fastighetsägarna Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En levande och sammanhållen stadskärna i Göteborg kan skapas genom att förtäta och bygga samman den med i första hand bostäder. De stora potentialerna finns i Evenemangsområdet, Heden, Pusterviksplatsen, framdrift på Skeppsbron och Cirkustomten som ska byggas. För Evenemangsområdet ska dialog om utvecklingen återupptas under första halvan av 2021. Politiken behöver samlas kring ett förslag som stärker Göteborg som evenemangsstad med nya arenor, fler bostäder i attraktiva lägen och förutsättningar för ett levande stadsliv, samtidigt som vi läker ihop stadskärnan. 

Utvecklingen av Heden kan inte vänta till nästa hundraårsjubileum.

Fler bostäder kan skapas också genom konvertering eller påbyggnad. Butiks- och kontorsytor kan omvandlas genom att medge en mer flexibel användning av fastigheters ytor. Befintliga fastigheter kan även byggas på med bostäder uppåt. Det skapar möjligheter på höjden i en stadskärna som i dag domineras av låga kontorsfastigheter med lokaler i gatuplan. 

Se möjligheterna till nya bostäder i stället för hindren. Lokala riktlinjer som i dag bromsar bostadsbyggandet kan uppdateras politiskt till nya förutsättningar och redan högt uppsatta mål. Bygg ut förskoleplatser i stadsmiljöer efter rimliga kravställanden och utan att det förskjuts till en marktilldelningsfråga. Se byggaktörerna som en del av lösningen i att driva planprocesser effektivt framåt.

Pandemin har blottat Göteborgs sårbarhet. När besöksnäringen släcktes ner, hemarbete uppmanades och handel avråddes, mer än halverades flödena av människor. Den turism som staden gjort sig så beroende av försvann liksom huvuddelen av dagbefolkningen till arbetsplatserna. Kvar fanns de 2 procent av kommunens befolkning som bor i stadskärnan – att jämföra med 8 procent i Malmö och 12 procent i Stockholm. Våra lokalhyresgäster har drabbats hårdare av pandemin än dem i städer med ett robustare bostadsunderlag. 

Bortom pandemin kommer stadskärnan återigen att vara en social mötesplats. Den mänskliga viljan att träffas är stark och kan förstärkas av att vi arbetar delvis hemifrån. Efterfrågan på kontor i centrala lägen är fortsatt stabil även om affärsmodeller och ytanvändning redan är i förändring. Vi kommer att se mer av småskaliga butiker som tar mindre ytor. Det lokala unika blir viktigare för såväl produkter som upplevelser. Morgondagens levande stadskärnor kommer att ha fler boende och vi handlar allt mer lokalt.

De gamla delarna av Göteborg med dess historiska arv och kulturinstitutioner är ovärderliga tillsammans med det nya som bygger samman den. Gångbarhet genom stadskärnan och utvecklade platser som ger livfulla utomhusytor kommer framåt att värderas ännu högre. Göteborgarna söker tillgången till vattnet och lugnet i väg från trafiken. De mobilitetslösningar vi bygger i dag behöver hålla för den stadsutveckling som vi efterfrågar och människor kan trivas i.

Stadskärnan är av strategisk betydelse för hela vår näringslivsutveckling. Det är stadslivet och tillgängligheten som lockar kompetens till den tjänstenäring vilken driver vår tillväxt. En levande och attraktiv stadskärna är navet i en konkurrenskraftig Göteborgsregion.

Den politiska viljan att stärka stadskärna måste omsättas i beslut och handling. Led staden framåt. Den fördjupade översiktsplanen behöver ambitiösare skrivelser för hur den befintliga stadskärnan ska utvecklas. Snabba på planprocesserna och se mer välvilligt på byggloven som skapar bostäder och lyssna till näringslivets idéer om hur vi bygger Evenemangsområdet.


Christina Heikel

Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna i Göteborg