Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Snålhet har orsakat vårdkrisen i VGR

Eva Olofsson (V), regionråd i opposition i VGR.
Foto: PRESSBILD
Carina Örgård (V), ersättare i regionstyrelsen.
Foto: PRESSBILD
Marie Lindqvist (V), egionfullmäktigeledamot i VGR.
Foto: PRESSBILD

Befria sjukhusen i VGR från bördan av att betala tillbaka tidigare års underskott, skriver flera vänsterpartister i regionfullmäktige.  

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Har vården för lite pengar? Svaret tycks självklart utifrån allt som står om krisen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i GT och andra tidningar. Men den styrande minoriteten med de borgerliga partierna och MP svarar nej och hävdar att “effektiviseringar” skall lösa problemen. Detta trots vårdköer, överbeläggningar och ekonomiska underskott.  


Svaret från det blågröna styret till alla göteborgare som står i kö och till vårdpersonalen som springer allt fortare för att orka är att sjukhuset har för mycket pengar. För att klara budgeten ska kostnaden ner med 380 miljoner inför 2019. Både nya och gamla underskott ska hämtas in. Mer än 300 tjänster ska inte tillsättas eller ersättas i ett läge med stängda vårdplatser och inställda operationer därför att det fattas personal.   


Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) säger att sjukhusstyrelserna ska “sluta lipa efter mer pengar”. I regionfullmäktiges talarstol sade han att det varit "brist på korrekta beställningar” som inte "stimulerat vården att öka produktionen”. Det är märkligt sagt eftersom hans egen politiska ledning styrt sjukvården genom fyra år av försämrad tillgänglighet, ekonomiska underskott och hög personalomsättning.      


Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hävdade under senaste regionfullmäktige att underskotten på sjukhusen skulle varit ännu större utan de runt 500 stängda vårdplatserna på sjukhusen i regionen. Ett märkligt påstående då dessa är stängda därför att det fattas personal, främst sjuksköterskor, för att bemanna dem. Detta skapar stora problem för patienter som får ligga i korridorer och på fel vårdavdelningar. Personal ger upp för att de inte orkar med tempot som skapas av de ständiga överbeläggningarna. Samtidigt tas vårdskadorna upp som ett allvarligt problem i regionens delårsrapport för augusti 2018: “Överbeläggningarna är den största bidragande orsaken till den höga förekomsten av vårdskador inom VGR:s somatiska vuxenslutenvård”. Vårdskadorna kostar årligen 800 miljoner och upptar 200-250 vårdplatser. De nedskärningar som nu planeras riskerar att öka vårdköerna, försämra arbetsmiljön och öka problemen med vårdplatser och hotad patientsäkerhet.  


Vårt svar är: Ja, det fattas pengar. Vi anser att sjukhusens styrelser, ledningar och vårdpersonal i dag inte ges möjlighet att ge befolkningen den vård de har rätt till. I stället för nedskärningar vill vi se satsningar på sjukvården för att göteborgarna ska få den vård de har rätt till. Vi ser det som avgörande att bryta utvecklingen genom att skapa arbetsvillkor så att vi både kan rekrytera och behålla erfaren personal. Men satsningarna måste utgå från de problem som skapat dagens situation. Därför vill Vänsterpartiet i VGR:


• Ge sjukhusen full kompensation för kostnads- och löneökningar varje år. Snålheten har bidragit till den nuvarande situationen.  

• Ge sjukhusen kompensation för att befolkningen ökar.    

• Satsa på hållbar arbetsmiljö, fler anställda på de ställen där det i dag är tuffast, bättre löneutveckling och kortare arbetstid i första hand för de som arbetar dag/kväll och natt. Tid för kompetensutveckling och delaktighet på arbetsplatsen är viktigt för att personalen ska fortsätta jobba i sjukvården.   

• Ge sjukhusen en resursökning så att de kan hantera nuvarande underskott och befrias från att betala tillbaka tidigare års underskott.  


Allt detta kostar pengar. För att kunna uppnå detta föreslog Vänsterpartiet i vår egen budget att skatten höjs med 30 öre. Det skulle ge möjlighet att satsa över en miljard mer på hälso- och sjukvården, och ge sjukhusen möjlighet att utveckla vården för befolkningen byggt på rimliga ekonomiska villkor.   


När Västnytt ordnade valdebatt om hälso- och sjukvården svarade alla utom Vänsterpartiet "nej" på frågan om skatten kommer att behöva höjas nästa mandatperiod. Vi kommer att fortsätta driva på för ökade resurser till Hälso- och sjukvården. För en sjukvård utan köer, inställda operationer och med arbetsvillkor så att personalen vill och orkar stanna kvar. 


Eva Olofsson (V)

Regionråd i opposition och regionfullmäktigeledamot i VGR


Carina Örgård (V)

Ersättare i regionstyrelsen och regionfullmäktigeledamot i VGR


Marie Lindqvist (V)

Blivande ledamot i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och regionfullmäktigeledamot i VGR