Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Smutsigt att utestänga små företag från upphandling

Företagarna ställer sig mycket frågande till Göteborgs stads ramavtalsupphandling av lokalvård, där småföretag inte har en chans att vara med, skriver Cathrine Dellborg, Jakob E Saternus och Magnus Johansson vid Företagarna Göteborg.
Foto: SHUTTERSTOCK
Cathrine Dellborg, ordförande Företagarna Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Jakob E Saternus, näringspolitiskt ansvarig Företagarna Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna.
Foto: EMILIE JOHANSSON

Göteborgs stad ställer i en ny upphandling krav på att leverantörer av lokalvård ska ha en omsättning på minst 250 miljoner kronor per år. Det utestänger helt småföretagen. Vad är det som säger att större företag skulle vara bättre än små på lokalvård, skriver Cathrine Dellborg, Jakob E Saternus och Magnus Johansson vid Företagarna Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Företagarna deltar regelbundet i Göteborgs stads upphandlingsråd. Vi upplever att vi har en bra dialog med staden om hur de kan bidra till att små och medelstora företag kan delta i offentlig upphandling. I stadens egna riktlinjer för inköp och upphandling står det att små och medelstora företags möjligheter att kunna delta i offentliga upphandlingar ska beaktas. Nu ska Göteborgs stad göra en ny stor upphandling av lokalvård på hela 650 miljoner kronor som inte kan ses som något annat än ett stort kliv i fel riktning.

Den offentliga upphandlingen omsätter årligen cirka 700 miljarder i Sverige. Under den pågående pandemin är det speciellt viktigt att de som upphandlar tar ett stort ansvar för att bidra till att näringslivet rider ut denna storm. Inte minst ska små och medelstora företag, vilket är 99 procent av alla företag i Sverige, kunna delta i offentliga upphandlingar. Ett offentligt kontrakt kan vara just det som bidrar till att företaget inte går omkull. Mindre företag är även viktiga för att öka integrationen. Många får sin första anställning här. Detta är extra viktigt i en stad där många upplever att otryggheten ökar. 

Därför ställer sig Företagarna mycket frågande till Göteborgs stads nyligen annonserade ramavtalsupphandling av lokalvård, där småföretag inte har en chans att vara med. I upphandlingen ställs bland annat krav på att leverantörer ska ha en omsättning på minst 250 miljoner kronor per år. Leverantörer ska dessutom kunna uppvisa tre referensuppdrag, där det första uppdraget ska ha utförts för en organisation med minst 20 000 anställda. I praktiken kan endast en handfull stora företag i hela Sverige uppfylla detta.

Dessa två krav innebär i praktiken att staden kastar alla små och medelstora företag under bussen. Lokala små och medelstora företag som tidigare utfört lokalvårdstjänster till stadens verksamhet har ingen möjlighet att uppfylla kraven och ställs därmed helt vid sidan av. Dessa företag kommer med stor sannolikhet att behöva varsla sin personal till årsskiftet. Det leder till ytterligare osäkerhet hos anställda och deras familjer, där huvuddelen av dem som drabbas bor i utanförskapsområden.

Göteborgs stad har sedan 2018 arbetat med kategoristyrning och den nu aktuella lokalvårdsupphandlingen är en produkt av detta arbete. Målet med arbetet är enligt staden att uppnå övergripande målsättningar och bidra till olika former av samhällsvinster. Företagarna anser att utformningen av den aktuella lokalvårdsupphandlingen är exempel på precis det motsatta. Vad är det som säger att större företag skulle vara bättre än små på att leverera lokalvård?

Företagarna och sex andra referensorganisationer arbetar kontinuerligt tillsammans med Göteborgs stad för att förbättra näringslivsklimatet. Upphandlingsrådet är en del av detta. Stadens politiker står bakom arbetet med hundra procents enighet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Som de själva uttrycker det: ”Näringslivet har fullt stöd från staden och kan känna stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande storstadsregioner”. 

Under de fyra år som upphandlingen sträcker sig utestänger Göteborgs stad små och medelstora företag från att utföra lokalvårdstjänster. Många företag som tidigare levererat till staden kan helt plötsligt inte längre vara med. Vad säger det om stadens syn på oss som företagare? Vad är vårt gemensamma arbete som politikerna säger sig stötta till hundra procent värt?

Därför vill vi säga detta till Göteborgs stad: Ta ert förnuft till fånga. Dra tillbaka den annonserade upphandlingen. Prata med oss företagare och gör om och gör rätt. Ingen kommer nämligen att vinna på detta upplägg. Ingen.


Cathrine Dellborg

Ordförande Företagarna Göteborg


Jakob E Saternus 

Näringspolitiskt ansvarig Företagarna Göteborg


Magnus Johansson

Expert offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna