Småpartierna blockerar insatser mot hedersförtryck

Jessica Blixt (D), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Sofie Löwenmark, politiskt sakkunnig Demokraterna.
Foto: PRESSBILD

Moderaterna och övriga alliansen sviker arbetet mot hedersvåld och förtryck i Göteborg, skriver Jessica Blixt (D) och Sofie Löwenmark i en replik till Sarah Ullmark (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Regeringen kritiseras för bristande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck av Sarah Ullmark, distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg. Ullmark har flera poänger i sin kritik i sin artikel på GT Debatt - som pausande av ett redan färdigbearbetat lagförslag där hedersrelaterade anledningar ska ses som försvårande. 


Samtidigt måste det påpekas att det är just Moderaterna och övriga alliansen som sviker detta arbete i Göteborg. Moderaterna har skänkt frågor om hederskultur till Liberalerna inom sitt allianssamarbete. Liberalerna går i sin tur ofta samman med Vänsterpartiet och Miljöpartiet - för att med majoritet stoppa föreslagna förstärkningar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtyck. Med hedersutsattas situation framför ögonen är Liberalerna och övriga alliansens ställningstaganden i hedersrelaterade frågor helt enkelt obegripliga.


På onsdagens kommunstyrelsemöte kommer två hedersrelaterade ärenden upp för beslut. Det första är ett yrkande från Demokraterna om att Göteborgs Stad ska börja ta sitt ansvar och sammanställa siffror på barn som försvinner utomlands av hedersrelaterade orsaker, något som sedan länge efterfrågats från nationell nivå. Demokraterna lämnade nyligen in ett liknande yrkande tillsammans med Socialdemokraterna. Då skrev alliansen ihop sig med V och MP för att avslå den efterfrågade åtgärden. 


Det andra ärendet gäller Göteborgs Stads handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här har alliansen åter gått samman med V och MP för att stoppa Demokraternas yrkande om en rad förstärkningar i den minst sagt tandlösa handlingsplanen. Förstärkningarna handlar bland annat om att beskriva Sveriges lagstiftning fullständigt och korrekt rörande barn- och tvångsäktenskap samt lagen mot kvinnlig könsstympning.


En föreslagen förstärkning är att motkoll alltid ska göras när föräldrar/vårdnadshavare uppger att ett barn i grundskoleåldern på egen hand studerar utomlands. Detta är en del av föreslagna säkerhetsventiler alliansen nu sänker tillsammans med MP och V. En handlingsplan helt utan handling kommer inte att förbättra någonting vilket vi i Demokraterna tidigare har påtalat. 


Demokraterna välkomnar Moderaterna att vara med i det angelägna och viktiga arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stadens största partier, Socialdemokraterna, Demokraterna och Moderaterna, skulle garanterat kunna sätta fart på det eftersatta arbetet. Detta förutsatt att småpartier inte längre tillåts få fortsätta att blockera frågorna.


Jessica Blixt (D)

Oppositionsråd i Göteborg


Sofie Löwenmark

Politiskt sakkunnig Demokraterna