Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sluta krångla till det för byggandet i Göteborg

Martin Forsell (VV), ersättare i Göteborgs fullmäktige. Foto: PRESSBILD
Claes Westberg (VV), partiledare. Foto: PRESSBILD
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Produktionskostnaderna för inte minst hyresrätter måste ner. Göteborgs Stad måste göra en genomlysning av vilka konsekvenser lokala byggkrav får på produktionstakten och byggviljan, skriver Vägvalets fullmäktigeersättare Martin Forsell och partiledaren Clas Westberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vägvalet har under flera år påpekat att det är för dyrt att bygga i Göteborg, både i vår budget och i kommunfullmäktige. Det pågår ständiga diskussioner angående höga hyror vid nyproduktion och att nyproducerade bostadsrätter blir allt för dyra att köpa. Vilket ansvar har Göteborg i att det ser ut så här och vad kan vi göra? Frågan har blivit alltmer aktuell nu när vi ser effekter av det ökade amorteringskravet på byggsidan där tilltänkta bostadsrätter omvandlas till hyresrätter samtidigt som vissa byggherrar avvaktar med att trycka på startknappen på sina projekt.

 

I maj 2017 lade vi en motion där vi ville ta reda på vilka styrande dokument Göteborgs kommun har som avviker mot Boverkets Byggregler, BBR, samt vilka krav som kommunen tillämpar i jämförelse med andra kommuner som medför ökade kostnader för byggnation av bostäder. Det finns flertalet exempel där Göteborg har satt upp särskilda krav genom policy och styrdokument som påverkar produktionskostnaden. Några exempel är:

 

Cykelnormen ”Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov” som medför att byggherren tvingas till att bygga 2 cykelplatser under tak och 1 besöksparkering per lägenhet. Det finns i dagsläget inget som pekar på att detta underlag för cykel finns vilket innebär att ytor som hade kunnat planeras som lägenheter eller lokaler, och därigenom antingen sålts eller hyrts ut, i stället står tomma. 

 

Markerade bottenplan på 3,60 meter medför att byggherren tvingas att anpassa höjden på bottenplan för att den någon gång ska kunna användas som lokal även på ytor som planeras som lägenheter. Detta medför att höjden på väggelementen kräver specialtransporter och kräver mer betong. Varför en lokal kräver 3,60 m och inte 3 m (vilket hade gått att transportera billigare) kan därmed vara värt att ta reda på.

 

Kraven på energihushållning genom miljöanpassat byggande medför att Göteborgs kommun ställer högre krav på energianvändningen (90 procent av BBR) av ett hus än vad Boverkets Byggregler gör. Detta gör att byggherren behöver lägga mer resurser på isolering, värme och ventilationssystem – när man bygger i Göteborg. Om den beräknade kalkylen inte uppfyller detta lämnar staden bara interimistiska slutbesked och tvingar byggherren att mäta upp en faktisk energiförbrukning.

 

Dolda P-garage är något som har argumenterats om friskt, då det finns ett ideal i staden om att bilen ska ta så lite plats som möjligt och gärna inte synas när den väl är parkerad. Konsekvensen blir då att i samband med att parkeringstalen ska tillfredsställas i hus med bostäder tvingas byggherren att schakta ut betydligt mer schaktmassor, massor som i många fall är förorenade. Om vi bortser från det rent ekonomiska i att gräva upp stora lermassor och bortforsla detta, medför de dessutom en stor miljöbelastning likväl som dessa transporter bidrar till en ökad trängsel.

 

Det finns partier i kommunfullmäktige som gärna talar om att hyrorna behöver bli lägre samtidigt som de är medvetna om att kalkylen med hög produktionskostnad och låga hyror inte går ihop. Att då inte våga se över kommunens egna kostnadsdrivande faktorer har vi i Vägvalet svårt att förstå. Det är just vid byggnation av hyresrätter som dessa delar blir extra tydliga då en fastighetsägare inte själv kan bestämma vad hyran blir på nyproduktionen. Går kalkylen då inte ihop blir det byggherren som får stå med Svarte Petter. Ändå är det många politiker som inte förstår varför det byggs så lite hyresrätter. Vid byggnation av bostadsrätter är det föreningen och därigenom medlemmen som får stå för slutnotan, synliggjord genom en högre avgift och ett högre pris.

 

På Göteborgs kommunfullmäktiges möte den 22 mars finns ärendet färdigt för beslut och vi hoppas få med oss så många andra partier som möjligt. I kommunstyrelsen har förslaget blivit något reviderat vilket vi ställer oss bakom. Det viktigaste för staden är att vi får reda på hur ovan nämnda exempel och andra dokument påverkar produktionskostnaden och vad vi kan göra åt det.

 

Martin Forsell (VV)

Ersättare i Göteborgs fullmäktige

 

Claes Westberg (VV) 

Partiledare Vägvalet