Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Slöseriet i Göteborg måste djupgranskas

Slöseriet i Göteborg måste djupgranskas, menar Skattebetalarnas Förening - och startar insamlingskampanj. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL-AOP
Christian Ekström, Vd vid Skattebetalarnas Förening. Foto: PRESSBILD

Flera fall av skatteslöseri i Göteborg tyder på att det är ett mönster. Samtidigt viftas ofta sådana fall bort som enstaka händelser eller olycksfall i arbetet. Det är dags att lyfta på locket och ta ett djupare grepp om slöseriet i Göteborg, skriver Skattebetalarnas Vd Christian Ekström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skattebetalarnas Förening driver sedan 2010 Slöseriombudsmannen, en institution som granskar slöseri och oaktsamhet med skattebetalarnas pengar. I samband med valåret 2018 utökar vi vår satsning på Slöseriombudsmannen, bland annat genom att välja ut några kommuner och statliga verksamheter som vi vill granska på djupet. Enstaka exempel på illa genomförda upphandlingar, en för dyr avslutningsmiddag för en ledningsgrupp eller en vansinnigt dyr kulturhall kan förvisso vara belysande exempel på hur skattepengar hanteras vårdslöst. Samtidigt upplever vi ofta – från makthavare, aldrig från medborgare – att exemplen viftas bort som enstaka olycksfall i arbetet. Därför vill vi gå på djupet för att undersöka om det förekommer ett systematiskt slöseri och i så fall vad det beror på.

 

Skattebetalarnas Förening lever som vi lär. Vår verksamhet bedrivs av frivilliga donationer och medlemsavgifter. För att kunna bekosta mer omfattande granskningar kommer vi därför att vända oss till bredare grupper för att be om medel som uteslutande ska användas till vårt arbete mot slöseri och oaktsamhet med skattebetalarnas pengar. Som första exempel på djupgranskning har vi valt ut Göteborg.

 

De senaste åren har det rapporterats om omfattande slöseri med skattebetalarnas pengar i Göteborgs stad. I 2017 års upplaga av vår tävling ”Årets värsta slöseri” hade kommunen inte mindre än tre nomineringar, något som väckte stort intresse. Men exemplen på slöseri i Göteborg är betydligt fler än tre. De är så många att det tyder på ett mönster. SVT:s Uppdrag Granskning gjorde en omfattande genomlysning för sju år sedan. Och återkommande dyker det upp nya exempel på slöseri och ibland företeelser som gränsar till korruption. Detta kombineras med en inte sällan lättsinnig hållning från ledande politiker. Tidigare i höstas presenterades exempelvis att kommunala Intraservice ägnat sig åt ivrigt resande utomlands. Syftet med resorna tycks vara oklart liksom vem som betalat, och stadens egen revision utesluter inte att det handlar om mutor. Ansvarigt kommunalråd, som handlat i strid med gällande regelverk, åtnjuter fortsatt förtroende från kommunstyrelsens ordförande och sitter därmed kvar. 

 

Göteborg har också ett extremt stort antal anställda, 54 000 personer, vilket är väsentligt fler än Stockholms stads 39 000 anställda. Trots att Stockholm har 950 000 invånare och Göteborg 560 000. Antalet kommunala bolag är i Göteborg 102 medan Stockholm, visserligen undantaget dotterbolag i en del fall, har 17. Kommunala bolag är inte nödvändigtvis fel i sig, men ett problem är att medborgarnas insyn minskar när verksamheten bolagiseras. Slutligen så tar Göteborg emot stora summor i skatteutjämningen mellan kommuner. Totalt 2,5 miljarder kronor varje år.

 

Det påpekas, ofta med rätta, att Stockholm står i centrum av debatten. Även om genomlysningen av kommunens – och inte minst landstingets – verksamhet behöver bli bättre även i Stockholm, är det vår övertygelse att rikets andra största stad behöver djupgranskas så snart som möjligt. Därför inleder vi nu en insamlingskampanj för att kunna hel- eller delfinansiera projektet. Målet är att samla in minst 100 000 kronor för att göra just detta. Ambitionen är att under våren kunna uppdra åt en eller flera lämpliga grävande journalister eller andra med vana av denna typ av undersökningar för att skapa en översiktlig bild av kommunen samt att på djupet undersöka några av kommunens mer omtvistade verksamheter. 

 

Vår rapport kommer förhoppningsvis att presenteras redan under våren. Göteborgs invånare har rätt att få insyn i hur deras skattepengar spenderats i god tid innan de ska gå till valurnorna i september.

 

Christian Ekström

Vd vid Skattebetalarnas Förening

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!