Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Släpp in lastbilen i bussfilen

Mathias Dahlström, Vd DFDS Logistics AB. Foto: PRESSBILD
Bussfilerna är oftast tomma. De bussar som går i trafik har en hel härlig autostrada framför sig, skriver Mathias Dahlström. Foto: SHUTTERSTOCK

Trafikköerna i Göteborg slår rekord. Samtidigt ligger bussfilerna ofta helt tomma. Släpp in lastbilarna och minska på trängseln. Varorna i lasten åker ju också kollektivt, skriver Mathias Dahlström, Vd för transportföretaget DFDS Logistics.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Köerna i Göteborgstrafiken slår alla rekord. Som vi alla har märkt innebär Västlänken stora trafikomläggningar och dessa kommer att pågå under många år framöver. Samtidigt är den långsiktiga trenden att antalet fordon på våra vägar blir fler och fler. Det verkar med andra ord som att vi får leva med en ökad trängsel i trafiken ett bra tag till.

 

Köerna skapar inte bara irriterade och frustrerade trafikanter. Läget är så pass allvarligt att trafiksituationen är direkt hämmande för stadens och regionens utveckling. Problemet med långa köer och igenkorkade vägar är spritt över hela staden och leder till ett stort resursslöseri när människor och varor inte kommer fram i tid. 

 

Jag tar bilen till jobbet på Hisingen i princip varje dag och kommer söderifrån. Bara den korta sträckan genom Gnistängstunneln och sedan vidare över Älvsborgsbron – för att komma till Sveriges tillväxtmotor Hisingen – kan ta en halvtimme eller i värsta fall en timme att avverka mitt i morgonrusningen.

 

Jag tror att vi är många som skulle vilja slippa sitta bakom ratten men dessvärre saknas alternativ. Bilister är dock inte ensamma i sin frustration över krypkörningar och ständiga stopp i trafiken. I samma filer samsas även lastbilar, långtradare och andra transportörer av gods och varor som också måste fram till sina destinationer.

 

Samtidigt gapar bussfilerna oftast tomma. De bussar som går i trafik har en hel härlig autostrada framför sig. Det är förstås rätt. Bussarna ska köra i en gräddfil.  

 

Det finns inte något som slår kollektivtrafiken på fingrarna när det gäller kapacitet.

 

Men gräddfilen skulle, under hela dagen eller i alla fall på vissa tider, också kunna vara tillgänglig även för de transportörer som ser till att hjulen snurrar och får vårt samhälle att fungera. Varorna i lasten åker ju också kollektivt. 

 

Det finns stora samhällsekonomiska vinster med att se till att transporterna, samhällets blodomlopp, flyter på utan problem. Effektiva transporter är helt avgörande för vår välfärd och för att handeln ska fungera. Sambanden mellan tillväxt och goda transporter är starkt.

 

Inte minst är den snabbt växande e-handeln beroende av snabba och effektiva transporter för att kunna klara sig i den globala konkurrensen där korta leveranstider är en av de allra viktigaste konkurrensfaktorerna.

 

Man får inte heller glömma att dagens samhälle är fullständigt beroende av sina transporter. Utan våra lastbilar skulle vi inte kunna handla våra kläder, få mat på bordet eller förses med mediciner när vi blir sjuka.

 

Lastbilen blir ofta utpekad som en miljöbov och faktum är att utsläppen från de tunga transporterna ökar i stället för att minska. Detta är förstås ingen hållbar utveckling. Om trenden inte bryts kan vi inte direkt påstå att vi verkar i en framtidsbransch. 

 

Men elektrifiering och innovationer som minskar utsläppen är på gång även om det tar tid att ställa om. Vi vill självklart vara en del av utvecklingen mot klimatneutrala transporter och utgår från att lastbilarna snart kommer att gå i bilarnas kölvatten vad gäller energikälla.

 

Inget hindrar dock att vi under tiden arbetar med att hitta lösningar på de problem som människor och företag upplever i sin vardag här och nu.

 

Att släppa in lastbilarna i bussfilen skulle i ett slag skapa ett bättre flöde i trafiken och samtidigt öka kapaciteten inom industrin.  Även miljön är vinnare. När lastbilarna byter fil och får fri väg minskar trängseln och därmed också utsläppen.

 

Mathias Dahlström 

Vd DFDS Logistics AB