Slakten av AF drabbar göteborgare

Anna Johansson (S), riksdagsledamot från Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Jonas Attenius (S), kommunalråd i Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Den borgerliga M+KD-budgeten medför stora nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken och drabbar göteborgare hårt. Enskilda individer i redan utsatta positioner kommer hamna i kläm, skriver Anna Johansson (S) och Jonas Attenius (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De göteborgska riksdagsledamöterna David Josefsson (M) och Hampus Hagman (KD) har nu röstat igenom sina partiers budget i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna. Den innebär stora nedskärningar för arbetsmarknadspolitiken och därmed för möjligheterna att få nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete.


Alliansens offensiv mot Arbetsförmedlingen, som bland annat går ut på att konkurrensutsätta myndighetens matchningsuppdrag, har pågått under en längre tid.  Nu riskerar tusentals tjänster på Arbetsförmedlingen att försvinna. M och KD vill att matchningen av de inskrivna helt ska tas över av privata aktörer. Men faktum är att den pågående statliga utredningens uträkning visar att hela 60 procent av Arbetsförmedlingens stöd- och matchningsverksamhet redan upphandlas från privata coacher och utbildningsföretag. Internationella erfarenheter av privat arbetsförmedling tyder inte på att privata utförare skulle vara billigare. Snarare tvärtom.


Samtidigt visar SCB att den genomsnittliga tiden det tar för hälften av de nyanlända att komma i arbete har sjunkit från 8–9 år till fem år. Till saken hör också att 75 procent av Arbetsförmedlingens inskrivna tillhör svårplacerade grupper: Långtidsarbetslösa, nyanlända, kortutbildade, äldre eller funktionsnedsatta.


I Göteborg har den aktiva arbetsmarknadspolitiken levererat. Vi socialdemokrater har pressat ner försörjningsstödet, mer än halverat ungdomsarbetslösheten och vänt trenden i våra utsatta områden. I Gårdsten, norra Biskopsgården och Hjällbo har sysselsättningen fördubblats på bara en generation. Den lokala etableringen av nyanlända har förenklats av en stark kommunal vuxenutbildning, som erbjuder flexibla språkinsatser och utbildningar med nära koppling till bristyrken. 


Arbetsförmedlingens breda insatser har varit helt avgörande för att Göteborg har kunnat ta detta jobbkliv. Tillsammans har kommunen och Arbetsförmedlingen sett till att extratjänsterna har blivit en del av vårt stegvisa jobb- och kunskapslyft, där hundratals göteborgare – utefter sin individuella förmåga – har rustats och stöttats hela vägen från arbetslöshet till egenförsörjning. Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet är allvarligt hotat av den ogenomtänkta nedskärningsbudget som David Josefsson (M) och Hampus Hagman (KD) har röstat igenom. Man kan inte bygga en framgångsrik jobb- och etableringspolitik på en servettskiss.


Nu väntar stopp för alla nya kommunala extratjänster och moderna beredskapsjobb. Det blir också en begränsning av antalet introduktionsjobb för nyanlända, långtidsarbetslösa och funktionshindrade. Risken är att arbetslösheten ökar, särskilt inför en kommande lågkonjunktur, när vi förlorar välfungerande verktyg för att få in människor på arbetsmarknaden.


Den S-ledda regeringen har kommit långt med att få ordning på arbetsmarknaden efter den förra M-regeringens fokus på jobbcoacher och andra misslyckade marknadsexperiment. Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebär att ideologi än en gång får gå före verkligheten. Konsekvenserna av den högerpolitiken är tydliga: Enskilda individer i redan utsatta positioner kommer hamna i kläm och samhället blir svagare när fler hamnar utanför arbetsmarknaden.


Vår fråga till David Josefsson och Hampus Hagman är: Hur tänker de att deras nedskärningar ska underlätta för arbetslösa göteborgare att kunna försörja sig själva?


Anna Johansson (S)

Ordförande för arbetsmarknadsutskottet och riksdagsledamot från Göteborg


Jonas Attenius (S)

Kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor i Göteborg