Slå inte sönder elmarknaden, KDU

Rickard Nordin (C), riksdagsledamot från Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Överenskommelser ska hållas även i valrörelser, skriver Rickard Nordin (C) i en replik till KDU i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att energifrågan för kristdemokrater reduceras till att kallas underhållning i en replik till mig är ett sorgligt exempel på hur lite ansvar man är beredd att ta för Sveriges konkurrenskraft och energiförsörjning.


Den första artikeln pekar ut kärnkraften som lösning på problemet med att vi har flaskhalsar i näten runtom våra storstäder. Enda slutsatsen är då att det är kärnkraft i städerna som är lösningen, vilket de nu själva inte hävdar. Gott så. 


Artikeln hävdar också att två reaktorer, trots att det är tekniskt och ekonomiskt helt orimligt, ska drivas vidare. Vem som ska stå för kostnaden och vem som ska göra det finns det inga svar på. Men att politiken ska gå in och peka ut enskilda kraftverk som ska drivas är och förblir planekonomi, oavsett om de unga kristdemokraterna vill hävda något annat. 


Det stora konststycket är meningen: ”Låt i stället driften av Ringhals fortsätta, men låt de drivas av privata aktörer, så får marknaden lösa prissättningen.” Sanningen är ju den att Ringhals i dag drivs och stängs på marknadsmässiga villkor. Marknaden har alltså skött prissättningen och kommit fram till att reaktorerna inte är lönsamma och för gamla för att nyinvestera i. 


En sak vill jag dock ge dem rätt i. Det är att framtidens energi drivs av ryskt gas eller kol. Inte heller ryskt uran bör vara särskilt lockande av säkerhetspolitiska skäl. Den långsiktiga energipolitik som Kristdemokraterna var med och skrev under för bara ett par år sedan överger de nu. En energipolitik som branschen har välkomnat. Som kärnkraftsbranschen välkomnat. De vill inte ha valaffischer och upprivna överenskommelser. De vill ha trygghet och stabilitet.


Historiskt sett har i princip all ny energiproduktion i Sverige fått någon typ av stöd. Vattenkraften, kärnkraften, vindkraften. Det har ofta funnits goda skäl. Vi står nu vid ett historiskt skifte. Kanske för första gången någonsin byggs nu ny energiproduktion ut på marknadsmässiga villkor. Förnybar sådan dessutom. 


Att då vilja gå in och slå sönder den marknaden med massiva subventioner till kärnkraft är sorgligt. Det är inte att ta ansvar för energiförsörjningen. Det är inte att ta ansvar för svensk konkurrenskraft och det är inte att ta ansvar för hushållens semesterkassor. Överenskommelser ska hållas även i valrörelser, det är själva fundamentet i begreppet långsiktiga spelregler. Centerpartiet tar ansvar, både för den gröna omställningen och för Sveriges bästa. 


Rickard Nordin (C)

Klimat- och Energipolitisk talesperson och riksdagsledamot från Göteborg