Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Slå ihop Västra Götalands fem ambulansregioner

Ambulansutryckningarna klarar inte målen för de mest akuta larmen, skriver Heikki Klaavuniemi (SD).Foto: KENT ENG/VGR
Heikki Klaavuniemi (SD), regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen.

Ambulanssjukvårdens problem belyser den stora ojämlikhet som råder mellan stad och land, skriver Heikki Klaavuniemi (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De allra flesta av oss har nog i flera mediekanaler läst och hört om att ambulansutryckningarna i Västra Götalandsregionen tar för lång tid samt att ambulansverksamheten trots detta tvingas till besparingar. 

Ambulansutryckningarna klarar inte målen för de mest akuta larmen (så kallade prio 1 larm) och ambulanserna vid NU-sjukvårdens område är bland de sämsta att uppfylla måltalen.  

 

Faktum är också att inte ett enda av de fem ambulansverksamhetsområdena i Västra Götalandsregionen klarar sina mål att hinna fram på prio 1-elarm inom det regionalt satta måltalet 20 minuter.

 

Detta är naturligtvis allvarligt. Den fakta vi har belyser också den stora ojämlikhet som råder mellan stad och land. Det som är glädjande i sammanhanget är att stora förbättringar har skett det senaste året, detta genom att regionen har inrättat en egen larmcentral som sköter prioriteringen av larmen medan SOS sköter dirigeringen av de brådskande ambulanserna.

 

Förut låg även prioriteringsfunktionen hos SOS, och vi minns alla vilket överutnyttjande av ambulanser som rådde då. Detta medförde problem genom att antalen brådskande ambulanser dirigerades ut till patienter som absolut inte var i behov av brådskande ambulanser.

 

Detta skapade ett oerhört ekonomiskt bortfall för sjukhusen. Patienter som var i rejält behov av hjälp blev i stället lidande.

 

Sjukvårdens larmcentral som bedriver regionens prioriteringsfunktion har tack vare högre medicinskt kunnig personal som svarar i telefonen lyckats förbättra situationen, både när det gäller utlarmningar av ambulanser och ambulanshelikoptern. 

 

Till skillnad mot de brådskande ambulanserna som dirigeras av SOS så dirigeras ambulanshelikoptern däremot från Sjukvårdens Larmcentral, SvLc. Ambulanshelikoptern tar fortfarande med sig lika många patienter som för ett år sedan när SOS hade avtalet, men antalet larm som behöver avbrytas mitt i luften på grund av felbedömningar av det medicinska läget hos patienten har minskat radikalt.

 

SvLc skapar med andra ord tidsvinster för patienter som är i verkliga behov av ambulanshelikoptern och de brådskande ambulanserna. Trots att det vi ändå skönjer vissa framsteg inom ambulansverksamheten finns det fortfarande en rad olika förbättringsområden som behöver ses över. 

 

Sverigedemokraterna har under detta år flera gånger påtalat hur fel det är att SOS har dirigeringsfunktionen av våra ambulanser. Att SOS har dirigeringsfunktionen betyder att ambulanser som normalt har som uppdrag att exempelvis trafikera Fyrbodal eller Södra Älvsborgs område ofta används för att täcka upp uppdrag i Kungälv- eller Göteborgs bara för att de råkar vara närmast. Det medför att patienterna som väntar på ambulans i de områden där ambulanserna blivit allokerade ifrån blir drabbade av högre väntetider.

 

Därtill sker heller ingen ekonomisk kompensation mellan sjukhusen när dessa situationer uppstår.

 

Att ingen ekonomisk kompensation sker är allvarligt, detta då ambulanssjukvården som driftas av sjukhusen från början är underfinansierade från beställarnämnderna. Ambulansverksamheten ersätts inte med 100 procent av de faktiska kostnaderna. Bara inom NU-sjukvården är ambulansverksamheten underfinansierad med 65 miljoner kronor under 2019.

 

Sverigedemokraterna har med anledning av dessa kvarvarande problem föreslagit att Västra Götalandsregionens fem olika ambulansregioner i stället ska bli en enda för hela Västra Götalandsregionen. Vårt syfte med en sådan omorganisation är att läka de problemen som finns inom ambulansorganisationen, vinna fördelar med högre samordning och inköp av bilar som också spretar. Men framför allt för att ambulansverksamheten vid sjukhusen inte ska behöva rationalisera i de viktiga ambulansutbudspunkterna varje gång en underfinansierad budget tas av de styrande i Västra Götalandsregionen. 

 

Glädjande nog verkar vi fått genomslag för vår politik, stöd har givits i beredning av ärendet samt i debattskriften i regionfullmäktige.

 

Det börjar dock bli bråttom. Inför 2020 har inte sjukhusens ersättningar för ambulansverksamhet höjts. Och det är inte orimligt att anta att ambulansverksamheten inte blir lidande när och om sjukhusen hamnar i ekonomisk onåd igen.

 

Heikki Klaavuniemi (SD)

Regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen