Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Skydda de äldre i Göteborg från våld i nära relationer

Stina Svensson (FI), gruppledare i Göteborg.
Foto: PETER LLOYD
Teysir Subhi (FI), fullmäktigeledamot i Göteborg.
Foto: OSCAR STENBERG

På onsdag behandlar kommunstyrelsen vår motion om att bättra på rutinerna inom Göteborgs stads vård och omsorg av äldre. Nu handlar det om Demokraternas ställningstagande, skriver Stina Svensson och Teysir Subhi vid Feministiskt initiativ i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sexuellt våld och våld i nära relationer upphör inte när vi blir äldre. Äldre människor är en bred grupp med många skillnader, men något som är gemensamt för gruppen är att vi med hög ålder blir mer beroende av anhöriga och vårdpersonal, och mer isolerade från det övriga samhället. Våld och missförhållanden kan då bli svårare att upptäcka, och vi är mer sårbara när vi befinner oss i en beroendesituation till andra.


Coronapandemin och den ökade hemmavaro som många äldre nu tvingas till förstärker detta. Feministiskt initiativ lämnade in vår motion kring att stärka kunskapen, upptäckten och rutinerna inom Göteborgs stad kring våld i nära relationer och äldre den 25 november 2019, på FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Då fanns det ingen som visste att många av våra äldre skulle bli ännu mer isolerade, och utstå ytterligare en psykologisk stress. Vi vet att våldet i nära relationer går upp med ökat hemmavarande, och det gäller naturligtvis också bland äldre.


Sveriges Pensionärsförbund (SPF) driver tillsammans med flera andra organisationer kampanjen ”Våldet går inte i pension!” vars syfte är att lokal samverkan kommer till stånd i varje kommun för att rikta fokus på äldres utsatthet för våld och övergrepp. Vi i Feministiskt initiativ har tagit fasta på kampanjens fokus och fört in dessa krav i Göteborgspolitiken. Ingen äldre ska behöva leva med våld, hot om våld eller under andra missförhållanden.


På onsdag behandlar kommunstyrelsen Feministiskt initiativs motion om att bättra på rutinerna inom Göteborgs stads vård och omsorg av äldre. Från 1 januari 2021 kommer en ny Äldrenämnd att bildas i Göteborg för att samla stadens arbete kring äldrefrågor, och det är en utmärkt möjlighet att stärka arbetet. Vissa stadsdelar har arbetat bra med den här frågan, men det ser olika ut över staden och mycket våld går oupptäckt.


Vårt förslag är en trestegsraket, där vi vill ge de verktyg som behövs för att komma till rätta med våldet till de kommunala verksamheter som mest kommer i kontakt med äldre; exempelvis hemtjänst, hemsjukvård, anhörigstöd och träffpunkter för äldre. 


Det handlar om ökad kunskap om hur våldet kan se ut, att införa bättre screening-verktyg för att ställa rätt frågor och inte missa att upptäcka våldet, och att utveckla bättre rutiner för hur verksamheter ska agera när missförhållanden kommer fram.


På alla tre punkterna brister arbetet i dag. I Göteborgs plan för våld i nära relationer 2020-2023 står att äldreomsorgen är bland de verksamheter som i minst utsträckning frågar om våld. Detta trots att planen tydligt säger att de verksamheter som möter särskilt utsatta grupper ska ha arbetssätt som möjliggör för utsatta att berätta om våld.


De rödgrönrosa partierna i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ har tillsammans med Socialdemokraterna kommit överens om att FI:s motion skall tillvaratas i den nya äldrenämnden, och dessutom breddat det till att också gälla den nya funktionsstödsnämnden.


Men alliansens partier och Sverigedemokraterna säger nej till att utöka skyddet för våra äldre. Det är märkligt, speciellt mot bakgrund av coronapandemin som tillkommit sedan vi lämnade in motionen. 


Det gör att det lokala partiet Demokraterna blir vågmästare i saken, men det är svårt att avgöra om de säger ja eller nej till Feministiskt initiativs motion genom att läsa deras yttrande i frågan. De håller med om att den nya äldrenämnden skall ges möjlighet att stärka arbetet mot våld mot äldre, men säger samtidigt att det kan hanteras senare.


Inför behandlingen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vill vi uppmana Göteborgs politiker att rannsaka sin inre röst. Vill ni rätta till ett missförhållande i staden – eller tänker ni låta många äldre fortsatt leva med våld i sina liv?


Stina Svensson (FI)

Gruppledare i Göteborg


Teysir Subhi (FI)

Fullmäktigeledamot i Göteborg