Skulden för en brottslig gärning tillhör förövaren

Elisabeth Lann (KD), kommunalråd i Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Vem ska bära den blytunga skulden för den senaste tidens våld och gängens försök att ta över offentliga utrymmen? Om det fanns några enkla lösningar så skulle vi inte stå där vi står i dag, skriver kommunalrådet Elisabet Lann (KD) i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Precis som de flesta andra, är jag otroligt upprörd över senaste tidens händelser i Göteborg. Vrede, förtvivlan, pessimism och frustration genomsyrar kommentarer och utspel med anledning av de hänsynslösa maktmanifestationer som de kriminella gängen visat upp i staden under den senaste veckan. 

Ett väntat inslag i försöken att förstå, förklara och förbanna det som händer är skuldfördelningen. Vem ska bära den blytunga skulden?

Från höger pekas det på vänster. Från vänster pekas det på höger. Från medier pekas det på både vänster och höger. Straffen är för låga, klyftorna för stora, nyporna för hårda eller silkesvantarna alldeles utslitna av allt daltande. Eller så har politikerna inte velat ta i gängkriminaliteten med varken hårdhandskar eller silkesvantar för att de haft händerna fulla med sina egna intressen.

Jag har läst analyserna med stort intresse och jag ska ärligt säga att jag tycker att det är svårt. Svårt att veta hur vi stoppar gängen, nyrekryteringen och den sociala oron i våra utsatta områden. Om det fanns några enkla lösningar så skulle vi inte stå där vi står i dag. 

Jag har mött och arbetat med politiker i hela mitt vuxna liv och även om jag hyser mer respekt för vissa än för andra så kan jag ärligt säga att jag aldrig mött någon som önskat det tillstånd vi har i Göteborg i dag. Visst skiljer sig analyserna åt vad gäller både orsaker och önskade lösningar. Men jag skulle aldrig få för mig att lägga skulden på politiker som söker förklaringar och lösningar utifrån en annan idégrund än den jag själv utgår ifrån. 

Jag kan argumentera emot och föreslå andra lösningar, satsningar och prioriteringar. Men skulden – den bär de personer som väljer att råna, misshandla, stjäla, hota och mörda. 

Skulden hör hemma i det så kallade släktnätverket, Backagänget och övriga kriminella gäng som består av människor som valt att begå brott och behandla andra människor illa.

Människor är inte viljelösa marionetter i politiska system eller strukturer. Att hävda att inkomstklyftor eller nedgångna trapphus gör människor kriminella är så oerhört fördummande och utgör ett hån mot den stora majoritet hederliga människor som bor i samma eller liknande trappuppgångar och försöker få livet att gå ihop med en knapp inkomst, men som inte väljer att skada andra för den sakens skull.  

Visst ska vi mobilisera goda krafter, civilsamhälle, förebyggande insatser och rusta upp både ute- och innemiljöer i de områden som är särskilt drabbade. Visst behöver vi se över lagar, befogenheter och resurser till rättsväsendets myndigheter. Och visst har vi alla, tillsammans, ett ansvar att stå upp för grundläggande värden och goda värderingar, att visa både civilkurage och omsorg om våra medmänniskor. Men skulden för en brottslig gärning tillhör den som begår den. 

Det görs mycket i Göteborg för att komma åt de kriminella gängen. Det behöver göras ännu mer. Det görs enorma insatser av staden, polisen och civilsamhället för att förebygga nyrekrytering bland barn och ungdomar, för att skapa trygga miljöer och goda livschanser för de människor som växer upp i utsatta och särskilt utsatta områden i vår stad. Det behöver göras ännu mer. 

Jag har mött så många eldsjälar, hjältar och hängivna människor som arbetar inom civilsamhälle, skola, omsorg, socialtjänst, polis och politik som dagligen försöker bidra till ett bättre samhälle. Ingen av dessa bär skulden eller ens en del av skulden för att en grupp individer med stort våldskapital och låg moral sprider skräck i delar av vår stad.


Elisabeth Lann (KD)

Kommunalråd i Göteborg