Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Skriv ut recept mot ensamhet

Ulrika Frick (MP), regionråd Västra Götalandsregionen.Foto: PRESSBILD

I Sverige saknar 10 procent av kvinnorna och 17 procent av männen en nära vän. Det motsvarar nästan en miljon svenskar. Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad är en nyckelspelare mot ofrivillig ensamhet, skriver Karin Pleijel (MP) och Ulrika Frick (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Ofrivillig ensamhet är skadlig för vår psykiska, fysiska och sociala hälsa. Ensamheten väcker känslor av otrygghet och nedstämdhet och kan i värsta fall utvecklas till kronisk ångest. Ensamhet är också nära sammankopplat med smärttillstånd och kan göra även dessa kroniska. Ensamheten innebär också en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens och ökar risken för förtidig död med 26 procent. Detta gör ofrivillig ensamhet dubbelt så skadlig som fetma och lika hälsoskadligt som att röka 15 cigaretter om dagen. 

 

I Storbritannien har man tillsatt en ensamhetsminister och antagit en nationell ensamhetsstrategi för att få bukt med problemet, och det är klokt. I Sverige beräknas nämligen kostnaderna för ofrivillig ensamhet uppgå till 12,4 miljarder kronor årligen, och det gäller endast för extra vård- och omsorgsinsatser för äldre. Den verkliga enamhetsproblemetiken är långt mer kostsam. 

 

Många ensamma söker sig till sjukvården, där vi sett att hela 30 procent av dem som besöker en vårdcentral inte har någon medicinsk problematik. En stor del av dessa är helt enkelt ensamma. Detta gör Västra Götalandsregionen till en nyckelspelare i arbetet mot ensamheten. Hälso- och sjukvården ska behandla den psykiska och fysiska ohälsan, men har också en viktig roll i att identifiera ensamhetsproblematik hos patienter. Det finns flera sorters ensamhet: Den emotionella ensamheten som innebär avsaknad av en nära vän och den sociala ensamheten som innebär brist på grupptillhörighet. 

 

I Sverige saknar 10 procent av kvinnorna och 17 procent av männen en nära vän. Det motsvarar nästan en miljon svenskar. I Storbritannien kan läkare ordinera social samvaro på recept för att bryta ensamheten och vi gröna vill gärna skulle se ett liknande arbete i Sverige. Miljöpartiet har alltid prioriterat den förebyggande hälso- och sjukvården och regionens vårdcentraler är viktiga i samarbetet med kommunerna.   

 

Människor som bor i städer är ofta mer ensamma än de på lands- och glesbygden och Göteborgs Stad är därför en viktig aktör i kampen mot ensamheten. Det är lätt att prioritera ned förebyggande och främjande åtgärder i en så komplex fråga som ensamhet, men det är en kontraproduktiv väg att gå. Då riskerar man i stället att förvärra lidandet och öka kostnaderna i längden. Kommunen behöver utveckla sitt uppsökande arbete för att identifiera ofrivilligt ensamma som har svårt att bryta sin egen isolering och detta måste göras på flera olika sätt. Ensamhet är nämligen en åldersfråga, där äldre och unga lider mest. Även i stadsplaneringen är det viktigt att anlägga ett ensamhetsperspektiv. Hur bygger vi hus, vägar och parker för att motverka ensamhet och främja gemenskap? 

 

Det offentliga kan erbjuda invånarna verksamhet som bryter isoleringen. Ett roligt exempel är evenemanget GBG Talks, som genomfördes på Centralstationen i mitten på december. Där fick göteborgare bli ihopparade för att samtala med någon man annars aldrig skulle pratat med. Staden behöver dock inte göra allt, det finns mängder av sociala sammanhang inom civilsamhället och massor av föreningar som önskar nya medlemmar, volontärer, deltagare och ledare. Här behöver varken kommun eller region uppfinna hjulet på nytt. Det offentliga bör snarare erbjuda en samordnande roll, till exempel genom att förmedla kontakter och stöttning mellan föreningar och den som behöver bryta sin ensamhet. Detsamma gäller för volontärverksamhet, där kommun och region kan skapa en win-win situation genom att samordna. Att hjälpa till med exempelvis promenader för äldre eller läxhjälp för barn är givande, både för den ensamme och för den som får tillgång till de mervärden volontärer skapar. 

 

Ensamheten måste bekämpas, och tillsammans kan vi göra Göteborg och hela Västra Götaland varmare.

 

Karin Pleijel (MP)

Oppositionsråd Göteborg (MP)

 

Ulrika Frick (MP)

Regionråd Västra Götalandsregionen