Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skolan ska vara början på något nytt

Helene Odenjung (L), gruppledare i Göteborgs fullmäktige.
Foto: PRESSBILD

Skolan i Göteborg har aldrig haft bättre förutsättningar än nu att utveckla och förstärka undervisningen. Grundskolorna har förstärkts med 570 miljoner. Vi är alla olika och därför måste alla elever få möjlighet, mer tid och fler chanser att lyckas med sin skolgång, skriver Helene Odenjung (L).


Detta är sjunde delen i debattserien Nyårslöftet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det nya året i Göteborg har sett en mandatperiod avslutas och en ny ta vid. Vi som har sökt väljarnas förtroende har också gett löften. För Liberalernas del handlar det om löften som ska stärka Göteborg, som ska möta de problem som staden har i dag och som rustar oss inför morgondagen.


Liberalerna gav löftet att vi skulle sätta skolan först. För oss liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm. Liberalerna är och har alltid varit skolpartiet. Vi älskar kunskap, eftersom det är biljetten till ett liv som man styr över själv.De allra flesta kan enas om att det bästa sättet att rusta vårt samhälle för framtiden är en skola som lyckas. En bra skola är också helt avgörande för att upprätthålla vår demokrati och det fria samhälle som vi vill leva i. En röst på oss i valet var en röst för den liberala demokratin, för skyldigheter och rättigheter och vårt fria moderna samhälle.


Skolan i Göteborg har aldrig haft bättre förutsättningar än nu att utveckla och förstärka undervisningen. I budgeten för 2019 fördelas drygt 6,1 miljarder i elevpeng till kommunala och fristående grundskolor i Göteborg. Detta är en förstärkning med cirka 570 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på drygt 10 procent jämfört med 2018. Det är cirka 3 500 kronor mer per elev. För en skola med 650 elever innebär det en ramökning med cirka 2,3 miljoner kronor. Tillsammans med den nya skolförvaltningen läggs nu grunden för något nytt. Från förskolan, via grundskolan och gymnasiet till högre utbildning ska alla barn, elever och studenter mötas av positiva förväntningar och höga kunskapskrav.


Vi är alla olika och därför måste alla elever få möjlighet, mer tid och fler chanser att lyckas med sin skolgång. Varje elev ska få det stöd som hen behöver för att klara kunskapsmålen och alla elever ska utmanas att nå sin fulla potential.Ska vi lyckas vända kunskapsresultaten behövs engagerade, behöriga och kompetenta lärare med bra betalt. Det kräver rektorer som utvecklas, tar ansvar och som får tid att vara pedagogiska ledare. Det skapar vi nu bättre förutsättningar för.


Flera skolor i Göteborg har omfattande ordningsproblem. Det är problem som hårdast drabbar de barn som inte har tillräckliga förutsättningar med sig i sin ryggsäck. För dessa barn är kunskapsskolan helt avgörande. Undervisning i klassrum med lugn och ro är helt avgörande. Här kommer flera insatser att krävas och det arbetet startar vi nu.


I Göteborg ska skolan vara en början på något nytt, en språngbräda mot en ljus framtid och en murbräcka mot en förutbestämd framtid. Nyanlända elever som har kommit sent till Sverige kan behöva fler lektionstimmar särskilt i svenska och kanske ytterligare några år i grundskolan - men även nyanlända ska mötas av tydliga krav och höga förväntningar.En ny undersökning gjord av Lärarnas riksförbund visar att lärarna i låg- och mellanstadiet får göra väldigt många arbetsuppgifter som inte har med undervisningen att göra. Det är något som måste förändras och det kommer ta tid. Som ett första steg införs nu lärarassistenter i Göteborg. Lärarna ska få vara lärare och få fokusera på sitt huvuduppdrag, att undervisa.


Liberalerna gick till val på löftet att sätta skolan först. Det är ett löfte som vi nu tillsammans med alliansen levererar på.


Vartenda barn, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som hon eller han behöver för att kunna uppnå sina drömmar. Det kommer jag med envishet att fortsätta arbeta för.


Helene Odenjung (L)

Skolkommunalråd, gruppledare och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande