Skogen är till låns från våra barn

Natanael Kvidal (KD), ordförande KDU Västra Götaland och kommunfullmäktigeledamot Ale.
Foto: PRIVAT

Kristdemokraterna satsar hela 20 miljoner mer än vad regeringen föreslagit på att bekämpa granbarkborrens angrepp, skriver Natanel Kvidal (KD) i replik till Richard Nordin (C) och Peter Helander (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Riksdagsledamöterna Richard Nordin (C) och Peter Helander (C) valde att skriva en replik på min artikel på GT Debatt som handlade om mer stöd till skogsägare som i dag får bära stora kostnader till följd av granbarkborrens angrepp. Då centerledamöterna inte säger emot mig i sak är det märkligt att de väljer att skriva en replik överhuvudtaget. 


I repliken hävdar Nordin och Helander dessutom att ”det är välkommet att Kristdemokraterna börjar intressera sig för den svenska skogen”. Att skogen skulle vara ett nyfunnet intresse för KD stämmer självklart inte. Detta känner Nordin och Helander naturligtvis till. Utöver att peka på flera konkreta politiska förslag om den svenska skogen som KD presenterat och gett stöd för, så kan man hänvisa till en pelare i partiets ideologi, nämligen förvaltarskapsprincipen. Den fastslår att vi ärver världen av tidigare generationer och lånar den av våra barn. Att inte förvalta de svenska skogarna står därför i strid med kristdemokratisk ideologi.


Varför Nordin och Helander väljer att leta efter konfliktytor som inte finns mellan våra partier är dock en fråga som är mindre viktig. Det centrala är att så många politiker som möjligt väljer att engagera sig för de svenska skogarna som står under hård attack av granbarkborren. 


Som jag nämnde i min debattartikel var angreppen från 2018 så pass omfattade att hela 13 nya kommuner i enbart Västra Götaland sedan april 2019 uppgår i Skogsstyrelsens bekämpningsområde. Det rapporterades även i september att det är ”ovanligt många” granbarkborrar kvar i träden. Situationen är akut och svenska skogsägare måste bära miljardbelopp som konsekvens av angreppen. Att träd dör är även en oerhörd förlust i arbetet mot global uppvärmning.


Därför återstår det bara att gratulera Centerpartiet för att de, som Nordin och Helander skriver i sin replik, förhandlat fram ökade resurser till Skogsstyrelsen i januaripartiernas budget. Det är definitivt ett steg i rätt riktning. 


Nordin och Helander bör även glädjas åt att Kristdemokraterna i sin budget satsar hela 20 miljoner mer än vad regeringen föreslagit på att bekämpa granbarkborrens angrepp. KD har också begärt att generaldirektören för Naturvårdsverket ska komma till Miljö- och jordbruksutskottet för att berätta vad som görs för att hindra spridning av granbarkborren. En av vinnarna med mer KD-politik i regeringens budget hade därmed sannolikt varit den svenska skogen och skogsägarna.


Natanael Kvidal (KD)

Ordförande KDU Västra Götaland och kommunfullmäktigeledamot Ale