Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skapa blandstad längs med evenemangsstråket

Ytterligare en eventuell arena längs med Göteborgs evenemangsstråk skulle befästa områdets nuvarande karaktär som en barriär mitt i staden, utan ett levande stadsliv, skriver Pär Johansson och Anders Bäck.
Foto: KARL HENRIK EDLUND
Pär Johansson Samordnare nätverket Yimby Göteborg
Foto: PRESSBILD
Anders Bäck Samordnare nätverket Yimby Göteborg
Foto: PRESSBILD

Det är utmärkt att planerna på ett nytt shoppingcenter vid evenemangsområdet i Göteborg arkiveras, förhoppningsvis för all framtid. I stället behövs ett levande stadsliv genom förtätning och riktig blandstad, skriver Pär Johansson och Anders Bäck vid nätverket Yimby.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I slutet på januari stod det klart att de politiska samtalen i arenafrågan havererat. Återigen tas ett omtag i arenafrågan och evenemangsstråkets framtid. Utredningen, som från början handlade om Scandinaviums ersättare, har svällt till att omfatta hela evenemangsstråket längs Skånegatan. Det som lades fram för kommunstyrelsen våren 2019 handlade inte längre så mycket om arenor utan hade stort fokus på ett nytt centralt enormt shoppingcenter.


Samtidigt som planerna på ett nytt shoppingcenter överges är det oklart vad som kommer byggas i stället. På onsdag 26 februari finns möjligheten för politikerna i kommunstyrelsen att dra i nödbromsen och på riktigt utreda förutsättningarna för en ny arena i centrala Göteborg. Yimby har tidigare ifrågasatt både behovet av en ny evenemangsarena och placeringen vid Svenska Mässan.


Som ofta varit fallet i olika projekt i Göteborg har utredningarna gjorts i det dolda. Först när en färdig lösning är klar presenteras resultaten för göteborgarna som då får ta ställning till ett färdigt koncept, utan att få reda på förutsättningarna och alla de olika avvägningar som gjorts på vägen.


Det är utmärkt att planerna på ett nytt shoppingcenter arkiveras, förhoppningsvis för all framtid. Göteborgsalliansen stod ensam kvar bakom förslaget, som skulle lagt en död hand över Göteborgs innerstad och de populära centrala blandstadskvarteren.


Vi i Yimby gillar visserligen upplevelser och evenemang, men vänder oss emot den starka koncentrationen av evenemang/upplevelser som redan finns här. De senaste åren har antalet besökare på Scandinavium rasat från knappt 800 000 år 2005 till 550 000 år 2018. Under samma period har kommunens invånarantal ökat med nära 87 000 personer. Det verkar alltså finnas en betydligt större efterfrågan på bostäder i Göteborg än vad det finns på en evenemangsarena.


Ytterligare en eventuell arena i evenemangsstråket skulle befästa områdets nuvarande karaktär som en barriär mitt i staden, utan ett levande stadsliv. Något som skulle kunna skapas om man i stället förtätar området med riktig blandstad, bland annat, som vi tidigare föreslagit, genom att bebygga Valhallas grusplaner med stadskvarter.


Kommunens egen omvärldsanalys (av Leisure Development Partners) av liknande evenemangsarenor i Norden visar att arenans lokalisering har ingen (eller mycket svag) korrelation med antal event. Tvärtemot vad som ofta hävdas i debatten gäller att ju längre från stadens centrum och centralstationen arenan ligger desto fler evenemang har den.


De bästa arenorna i Norden, mätt i kvoten mellan marknadens storlek och antal evenemang, är Hartwall arena i Helsingfors samt arenorna Royal och Forum i Köpenhamn. Arenan i Helsingfors ligger 5,7 kilometer från centrum med 17 minuter restid med kollektivtrafik. Arenorna i Köpenhamn ligger 6,8 respektive 1,4 kilometer från centrum och med 16 respektive 10 minuters restid.


Om kommunen ska investera i och bygga en ny arena bör den alltså placeras i utkanten av centrum. Vi har tidigare föreslagit Gamlestaden som en lämplig placering. Mellan järnvägen och E45 vid Slakthusmotet finns exploaterbar mark som ägs av kommunala Göteborgs Energi. Hit är det 3,6 kilometer med bil från centrum vilket tar 8 minuter att köra och 8 minuter med kollektivtrafik. Från Korsvägen tar det i dag 14 minuter.


Detta frigör attraktiv mark i centrum och möjliggör ny stadsbebyggelse i området mellan Skånegatan och Mölndalsån. Stora markvärden kan på så sätt realiseras och komma göteborgarna till gagn. Samtidigt bidrar den nya arenan till att binda samman de yttre stadsdelarna med centrala Göteborg.


Vi föreslår återigen en ny förutsättningslös arenautredning. En utredning som tar sin utgångspunkt i markvärden, lokala och globala stadsbyggnadseffekter, liksom möjligheten att öka integration och möten mellan människor, samtidigt som en mer jämlik och attraktiv stad skapas. 


I området kring evenemangsstråket har vi nu en unik möjlighet att skapa ett nytt Linnéstaden, Göteborgs mest populära stadsdel. Lägg ner tanken på ett dedikerat evenemangsområde. Göteborgarna förtjänar bättre.


Pär Johansson

Anders Bäck

Samordnare nätverket Yimby Göteborg