Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Självkörande bilar kan förvärra utanförskapet

Jörgen Lundälv, docent och debattör.
Foto: GÖTEBORGS UNIVERSITET

Vilka följder kommer självkörande bilar att få för ett hållbart transportsystem och varför förs inte en öppen diskussion om utanförskapet för personer med funktionsnedsättningar? Det undrar Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete och trafikmedicin vid Göteborgs universitet och Umeå universitet. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När bilindustrin lämnar ut 100 självkörande bilar i Göteborg för att testa produkterna och säkerheten finns det många etiska frestelser och etik som ställs på sin spets. Vinster och snabbhetens pris hägrar. Vad händer om autonoma fordon kör på en oskyddad trafikant till exempel en fotgängare och hen blir svårt skadad och får en förvärvad funktionsnedsättning? Hur ska personer som är politiskt fattiga i dagens samhälle ha möjlighet att påverka utvecklingen av mobilitet och transport? Vem har råd att betala för en autonom bil? I en rapport från myndigheten Trafikanalys som kom nyligen fokuseras på vilka möjligheter som finns att det kan uppstå en ekonomisk jämställdhet och vilka grupper som kan ges tillträde till framtidens transportsystem.


Inom bilindustrin i Göteborg pågår utvecklingsarbete om autonoma fordon. Idag vet man väldigt lite om konsekvenser som fordonen får för säkerhet, trygghet och risker. Det är ett högt spel för bilindustrin. Det finns många etiska frågor som måste diskuteras om dessa fordon. I rapporten nämns att ensamstående kvinnor med barn har den lägsta inkomsten och är en utsatt grupp i samhället. Sedan många år tillbaka är det känt att det finns grupper i samhället som är försatta i politisk fattigdom vilket innebär att man inte har möjlighet och råd att förflytta sig. Kvinnor med funktionsnedsättningar är mycket utsatta. Kommer alla att kunna ha pengar, förmåga och möjlighet att använda autonoma fordon eller blir det bara begränsade grupper som får access? Tänk om bilindustrins satsning slår helt fel och försätter ännu fler personer i politisk fattigdom genom att färre får tillgång och möjlighet att förflytta sig i trafiken. Vill vi ha ett sådant system?


Det är viktigt att patientföreningar och funktionshinderorganisationer är delaktiga i såväl planering som genomförande av ett nytt system. Tillgängligheten måste vara uppnåelig. Annars talar vi om falskhet. Innovatörer, tillverkare, systemutformare och politiker riskerar att skapa orealistiska förväntningar på vad som kan vara möjligt att åstadkomma i framtiden. Vinster står mot politisk fattigdom. Att bryta politisk fattigdom för utsatta grupper skulle kunna åstadkommas genom att ge fler utsatta kvinnor makt att få utforma nya teknologier, lösningar och stödformer inom såväl transportområdet som inom det socialpolitiska området.


Jörgen Lundälv

Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet