Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Se över vem som får överklaga och på vad

Forskning kring stadsutveckling visar tydligt att tätare städer är mer framgångsrika, skriver Johan Trouvé och Gunilla Grahn-Hinnfors vid Västsvenska Handelskammaren.Foto: COLOURBOX
Johan Trouvé, Vd Västsvenska Handelskammaren.Foto: Västsvenska Handelskammaren / Pressbild
Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren.Foto: VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN

Många av de vi talar med konstaterar att det med dagens lagstiftning för byggnation är lättare att säga nej än ja. Vi ser tre akuta problem att åtgärda, skriver Johan Trouvé och Gunilla Grahn-Hinnfors vid Västsvenska Handelskammaren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi behöver fler som bor i våra stadskärnor. Det skapar underlag för service, handel, kultur och kommunikationer och gör stadskärnan mer attraktiv. Dessutom är det klimatsmart att bättre använda det vi redan har.

 

Många vill också bo centralt, men utbudet är litet och priserna höga. Därför behöver vi göra det enklare att bygga om redan befintliga hus.  

 

Den största utmaningen för Västsvenska Handelskammarens nära 3 000 medlemsföretag är att hitta och behålla rätt kompetens. Det i sin tur hänger samman med omvärldsfaktorer som hur svårt eller lätt det är att hitta en lämplig bostad, hur kommunikationer fungerar och hur attraktiv staden är där man är verksam. 

 

Ett bra sätt att åstadkomma fler bostäder är att förtäta i det redan byggda. Därför har vi skrivit rapporten ”Från bostadsbrist till bostadslist”. I den identifierar vi tre problem att jobba vidare med:  

Attityderna hos de västsvenska kommunerna 

Många och otydliga byggregler 

Hanteringen av överklagade bygglov 

 

Attityderna hos handläggarna på stads- eller samhällsbyggnadskontoren i västra Sverige och hos politikerna spelar en avgörande roll för om en förtätningsstrategi ska lyckas. Borås är ett bra exempel på en stad som bestämt sig för att förtäta, där det finns ett mål om att befolkningen i den gamla rutnätsstaden ska tredubblas. Där byggs det på och om för fullt. I Karlstad försöker bygglovshandläggarna hitta vägar för att tillåta byggnation av små och relativt billiga bostäder i outnyttjade utrymmen i den äldre bebyggelsen. Också det en framgångsrik strategi. 

 

Så här är det verkligen inte överallt. Många av de vi talar med konstaterar att det med dagens lagstiftning är lättare att säga nej än ja. Byggreglerna är svårtolkade och begreppet ombyggnad förutsätter att även den befintliga byggnaden byggs om. Den statliga utredningen ”Modernare byggregler” som presenterades strax före jul visar tydligt att många kommuner uppfattar ”allmänna råd” i Boverkets byggregler som krav, och att många ombyggnationer inte görs eftersom följdkraven gör dem alltför kostsamma. 

 

Vidare har vi överklagade bygglov. Trots ökade resurser ökar nu länsstyrelsernas handläggningstider. 2018 tog processen i genomsnitt 100 dagar och det var nästan 3 000 ärenden som överklagades. 

 

Vi ser att det finns flera åtgärder att göra, både på nationell och på lokal nivå. Attityderna från bygglovshandläggare och de politiska rambesluten kring förtätning styr kommunerna över. Här behövs ingen ny lagstiftning, det är bara att sätta i gång. Forskning kring stadsutveckling visar tydligt att tätare städer är mer framgångsrika. Men ska en stad lyckas måste både politiken och tjänstesidan bestämma sig för att bejaka den utvecklingen.

 

När det gäller byggregler anser vi att utredningen Modernare byggregler är spännande. Vi hoppas att riksdagspolitikerna är lika modiga och vågar ta bort otydligheterna och i stället gå på färre, men bättre definierade funktionskrav och lämna stort utrymme för olika och nya typer av bostadslösningar. Att, som utredningen föreslår, stryka begreppet ombyggnad ur Plan- och bygglagen ger större möjligheter till förändringar i det redan befintliga bostadsbeståndet.  

 

Och så till den eviga frågan om överklaganden. Det är en större fråga när det gäller detaljplaner, men inte obetydlig för bygglov. 100 dagar är lång tid i ett känsligt skede för en byggare. Handläggningstiderna måste kortas rejält och det kan finnas anledning att se över vem som får klaga och på vad. 

 

Nu är det dags att på allvar ta nästa steg mot tätare, smartare och mer hållbara städer. 

 

Johan Trouvé 

Vd Västsvenska Handelskammaren 

 

Gunilla Grahn-Hinnfors 

Ansvarig stadsutveckling vid Västsvenska Handelskammaren