Sätt stopp för linbanan

Göteborg växer och det gör den på båda sidorna av älven, skriver debattörerna.
Foto: THOMAS HARRYSSON/VÄSTTRAFIK
Håkan Lösnitz (SD), oppositionsregionråd Västra Götalandsregion.
Foto: PETER WAHLSTRÖM
Anders Strand (SD), ledamot regionutvecklingsnämnden och i fastighetsnämnden samt ersättare i kollektivtrafiknämnden i VGR.
Foto: PETER WAHLSTRÖM

Sluta slösa bort våra pengar på overkliga prestigeprojekt, skriver sverigedemokraterna Håkan Lösnitz och Anders Strand.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När prestigen tar över det sunda förnuftet. Så skulle man kanske kunna beskriva det pengaslukande, högsvävande projektet linbana över Götaälv.

Göteborg växer och det gör den på båda sidorna av älven. Detta kommer att medföra utökat kollektivtrafikåkande runtom i staden, men även över älven. Det byggs i skrivande stund två nya älvförbindelser. Både en ny vägtunnel för att avlasta Tingstadstunneln samt en ny Götaälvbro för att ersätta den gamla, snart 80-åriga bron, som tjänat oss väl. 

Utöver detta har vi Älvsnabben som regelbundet kör över älven med passagerare, men allt detta är inte tillräckligt enligt alla beräkningar. Det krävs nya kommunikationsleder. 


År 2011 kom det ett förslag ur en medborgardialog om att till Göteborgs 400-årsjubileum bygga en linbana över älven. Detta i sin tur ledde 2014 till en åtgärdsvalsstudie. Så sent som 2015 var det inte klart om linbanan skulle drivas kommersiellt, som kollektivtrafik eller en kombination.


I sin iver över detta nya prestigeprojekt gjorde trafikkontoret i Göteborg först en kostnadsutredning, där en oberoende utredare kom fram till att kostnaden skulle bli 1,1 miljarder kronor eller 1,25 miljarder i 2019 år prisnivå. Viktigt att redan nu nämna är att i den utredningen utelämnades ett antal nödvändiga poster som inte gick att prissätta. Det gällde bland annat privat mark- och fastighetslösen och kostnader för anpassning av omkringliggande trafiklösningar.


Projektet togs upp i den så kallade Sverigeförhandlingen med målsättningen att staten skulle finansiera hälften, men så blev tyvärr inte fallet. Överenskommelsen blev att staten gick in med 270 miljoner kronor, det vill säga 25 procent, och de resterande 830 miljonerna skulle delas lika mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Detta avtal klubbades i regionen i november 2017, i Göteborgs kommun i december 2018 och regeringen tog slutligen sitt beslut i juni 2018.


Så långt verkar allt vara relativ frid och fröjd, men så kom det en ny kostnadsredovisning i mars 2019, där det helt plötsligt visar sig att i 2019 års prisnivå, kommer projektet att kosta totalt 4 670 miljoner kronor, en ökning med 3 429 miljoner.


Utöver detta har även driftskostnaderna stigit från tidigare beräknade 41 till 52 miljoner kronor till cirka 100 till 126 miljoner. Detta kommer att medföra att kostnadstäckningsgraden för Västtrafik skulle bli ca 30 procent om alla resor räknas som en ny intäkt. Med dessa nya fakta på bordet krävs det ingen raketforskare för att räkna ut att detta projekt nu är ekonomiskt omöjligt att genomföra. Då har vi dessutom inte nämnt säkerhetsaspekten.


För vad händer om någon till exempel börjar ofreda, hota eller våldföra sig på någon 75 meter upp i luften ovanför älven i en obemannad kabin? Eller vad händer när det blåser i vår vackra stad?


Det finns i dagsläget två alternativ.


Alternativ A innebär att dra i nödbromsen och helt stoppa projektet, räkna hem förlusterna (cirka 70 till 100 miljoner kronor) och börja utreda andra alternativ.

Alternativ B innebär att fortsätta utreda linbana fast en billigare variant för cirka halva priset. Detta kommer ändå att bli minst dubbelt så dyrt som grundförslaget. Att fortsätta den utredningen kommer att kosta cirka 15 till 45 miljoner och var dessa pengar skall tas ifrån är fortfarande osäkert. När vi utrett klart finns det kanske bara pengar kvar som räcker till en liten roddbåt?


Göteborgs Trafiknämnd valde att förorda alternativ B, medan Västtrafik valde alternativ A. 

Nu skall frågan avgöras i regionstyrelsen och där förordar också tjänstemännen A, trots detta så är förslag till beslut alternativ B. Motiveringen till att B-förslaget ligger på regionstyrelsens bord är att Göteborg för sin egen del redan har beslutat att de vill fortsätta att utreda. 


Vi sverigedemokrater säger att nog är nog. Sluta slösa bort våra pengar på overkliga prestigeprojekt. Nu måste vi se verkligheten i vitögat och göra de rätta prioriteringarna. Sverigedemokraterna kommer att rösta på alternativ A, vilket innebär att omedelbart stoppa projektet och i stället utreda andra alternativ.


Håkan Lösnitz (SD)

Oppositionsregionråd Västra Götalandsregion


Anders Strand (SD)

Ledamot regionutvecklingsnämnden och i fastighetsnämnden samt ersättare i kollektivtrafiknämnden i VGR.