Satsa på VG-regionens chefer

Karin Engdahl (S), regionråd i opposition i VG-regionen.
Foto: PETER WAHLSTRÖM
Maria Brauer (S), regionfullmäktigeledamot i VG-regionen.
Foto: PETER WAHLSTRÖM
Janette Olsson (S), regionfullmäktigeledamot i VG-regionen.
Foto: PETER WAHLSTRÖM
Gabriel Veble (S), regionfullmäktigeledamot i VG-regionen.
Foto: PETER WAHLSTRÖM

Chefer med ”körkort” kan styra VG-regionens arbetsmiljö åt rätt håll, menar Socialdemokraterna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

”Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation”. Citatet uppges tillhöra Helge Brattgård, en gång biskop i Skara stift. En klok man; den korta meningen innehåller så mycket av det som behövs i dagens arbetsliv. Det gäller även för Västra Götalandsregionen, som är en av landets största arbetsgivare med sina drygt 53 000 anställda. Vi socialdemokrater vill att denna stora arbetsgivare ska gå före och visa vägen för andra, vara ett föredöme med sin personalpolitik och styras med ett hälsofrämjande ledarskap.


Västra Götalandsregionen har satt som mål att bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. För att nå det krävs ett målinriktat arbete. Där spelar chefer på alla nivåer en viktig roll. En stor utmaning för våra chefer är att ha ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Regionen har höga sjukskrivningstal och en stor del av dessa beror på psykisk ohälsa. Kraven på en god organisatorisk och social arbetsmiljö vilar tungt på alla chefer, inte minst inom vården. Det är illavarslande signaler när personalomsättningen på våra akutsjukhus ligger på svindlande 14,5 procent! Det om något vittnar om att något måste göras, och göras snart.


En god arbetsmiljö och vettiga arbetsvillkor är två hörnstenar för att anställda ska må bra, trivas och vilja stanna kvar på en arbetsplats. Här måste regionen som arbetsgivare vara lyhörd gentemot anställda och fack, men också för chefernas roll. Det är, när allt kommer omkring, cheferna som är arbetsgivarens förlängda arm. En arbetsgivare som vill nå resultat måste därför ge sina chefer de verktyg som krävs, och ett av de viktigaste verktygen är kunskap. 


Ett modernt chefskap kräver en gedigen introduktion för uppdraget och därefter kontinuerlig fortbildning. Utbildning i hälsofrämjande ledarskap och hälsofrämjande schemaläggning är några av de kompetenser som behöver få ett större fokus för att skapa bättre arbetsvillkor, säkra arbetsmiljön, få ner sjukskrivningarna, öka trivsel och genom det minska personalomsättningen. Det finns introduktion att få för nyblivna chefer, det finns uppsatta kriterier och en enhetlig process vid anställning av chefer. Men detta räcker inte. Det behövs djupare kunskap och kompetens för att inte bara ha positionen chef, utan skapa relationen som ledare, som Helge Brattgård så klokt talade om.


Vi socialdemokrater har därför föreslagit att regionen inför en utbildning, gemensam för hela regionen, som leder till ett ”körkort” för chefer. En långsiktig utbildning i moduler, som ger den kunskapsbaserade och insiktsfulla kompetens som krävs av en chef hos ”Sveriges bästa offentliga arbetsgivare”, med ett hälsofrämjande ledarskap som ledstjärna. 


Karin Engdahl (S)

Regionråd i opposition


Maria Brauer (S)

Regionfullmäktigeledamot


Janette Olsson (S)

Regionfullmäktigeledamot


Gabriel Veble (S)

Regionfullmäktigeledamot