Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Satsa på urbana vattenvägar

Gabriel Södersten (MP), ersättare i Trafiknämden.Foto: PRESSBILD
Karin Pleijel (MP), kommunalråd i Göteborg.Foto: CATHARINA FYRBERG

Göteborgs kanaler kan bli effektiva och klimatsmarta transportvägar med eldrivna båtar och pråmar. Det skulle kunna minska trängseln, öka trafiksäkerheten och göra luften bättre, skriver Gabriel Södersten (MP) och Karin Pleijel (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Godstransporter är nödvändigt för hela samhället. Det är de som ser till att vår mat och våra kläder kommer fram. Ändå är godstransporterna förvånansvärt nedprioriterade i stadsplaneringen, och mycket av problemen lämnas åt godsföretagen själva att lösa. Ointresset för godstransporter återfinnes hos i princip samtliga partier. Detta trots att det finns många enkla åtgärder som samhället skulle kunna göra tillsammans med näringslivet. De största vinsterna är minskad belastning på miljön, ökad trafiksäkerhet, effektivare transporter och kortare köer.  

 

I stadsplaneringen glöms tyvärr behovet av urbana godstransporter bort. Det handlar inte om stora lastbilar som ligger och trycker på motorvägarna på väg till en terminal, utan om leveransen till dig eller till ett företag eller butik som behöver varorna. I Göteborg upplever många transportbolag stora problem med att få fram varor i tid, mottagarna upplever problem med att varorna ofta är sena och invånarna ser bara att det blir fler och fler små- och medelstora lastbilar i staden. De bidrar till trängsel, en farlig trafikmiljö och stora utsläpp. 

 

Göteborg införde nyligen ett förbud mot tung trafik i innerstaden efter klockan 11, med det uttalade syftet att skapa tryggare miljöer för fotgängare och minska förekomsten av tunga fordon. Detta är bra ur flera aspekter men problemet är att antalet små fordon i stället har ökat, vilket genererar mer trafik. 

 

Det finns många intressanta lösningar att titta på men i Göteborg finns en stor outnyttjad potential i form av våra centralt belägna kanaler. Dessa kanaler används knappt alls, med undantag av Paddan-båtarna som under delar av året visar upp Göteborg från sin bästa sida. Dessa urbana vattenvägar skulle kunna användas till annat än att bara transportera turister på sommaren. Genom att trafikera kanalen och Göta älv med pråmar och mindre båtar som transporterar gods och avfall skulle vi kunna slå flera flugor i en smäll. Vi skulle få minskat antal godsfordon i innerstaden, vi skulle minska utsläppen, få bättre luft och samtidigt öka trafiksäkerheten. 

 

Genom att använda de i dag outnyttjade kanalerna i Göteborgs innerstad, såväl som Göta älv för att transportera gods skulle vi alla vara vinnare. Denna idé är inget nytt påfund utan det finns flera projekt i bland annat Göteborg som undersöker dessa möjligheter. I Stockholm används pråmar via vattenvägar för bygget av Slussen, där även sediment lastas på pråmarna för transport bort från bygget. I Göteborg har även vissa pilotprojekt genomförts där omlastning skedde vid Bäckebol till en pråm, in till centrum där en cykel sedan körde i väg godset den sista biten. Pråmarna kan i dag köras med eldrift, vilket skapar stora miljönyttor både lokalt och globalt. I Göteborg har detta stor potential. 

 

När Göteborg nu går in i ett intensivt byggskede kan många stora och små lastbilar tas bort från vägarna genom att byggbolagen också använder de urbana vattenvägarna för att transportera byggmaterial till och från byggarbetsplatserna. I innerstaden skulle en stor mängd mindre lastbilar kunna försvinna genom att använda kanalerna och köra sista biten med cykel eller mindre eldrivna fordon. För att detta ska bli verklighet krävs aktiva politiker och ett näringsliv som är villiga att förändras.

 

Vårt förslag är att Göteborg ska börja transportera gods på de urbana vattenvägarna och att vi tillsammans med godstransportörerna tittar på funktionella och ekonomiskt gångbara lösningar för att förverkliga detta. För att det ska bli verklighet krävs också investeringar från staden – kanalmurarna måste rustas upp och förtöjning utmed kanalen måste bli möjligt med av- och pålastning. Vi får färre fordon på vägarna, ökad trafiksäkerhet och minskade utsläpp – vinnarna är vi alla.

 

Gabriel Södersten (MP)

Ersättare i trafiknämnden

 

Karin Pleijel (MP)

Kommunalråd i Göteborg