Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Satsa på personalen, inte på propaganda

Per Lindström (MED), ordförande för Medborgerlig Samling i Skaraborg. Foto: PRESSBILD
Josefin Utas (MED), talesperson i demokratifrågor. Foto: PRESSBILD

Nyhetsrapportering tillhör inte en regions kärnverksamhet. Västra Götalandsregionen ska satsa på personalen, inte på propaganda, skriver Medborgerlig Samlings representanter Per Lindström och Josefin Utas.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När medias rapportering om Västra Götalandsregionens misslyckanden med att få vården att fungera har blivit för besvärande, har regionen startat en egen propagandakanal: VGRfokus. Publikationen sägs ha en självständig redaktion av tjänstemän, men regionens kommunikationsdirektör Erik Lagersten är ansvarig utgivare. Är det någon som på allvar tror att det handlar om annat än propaganda för att sprida alternativa fakta om tillståndet i regionen?

 

Enligt Lagersten ska nyhetssajten VGRfokus inte vara politisk men ”kunna beskriva politiska beslut och debatter” och den ska ”inte rädas ta upp ämnen som kan vålla konflikt”. Hur kan regionens ansvariga politiker stå bakom detta? Detta är en form av påverkan som borde få varje demokratiskt sinnad person att rysa av obehag. Särskilt när vi vet hur liknande metoder använts i historien.

 

VGRfokus har ansökt om utgivningsbevis. Anledningen till det sägs vara att markera självständigheten och de principer som nyhetssajten ska arbeta efter. Vad som inte framgått är att utgivningsbeviset innebär att det inte längre är brottsbalken som gäller. I stället är det tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens regelverk som ska tillämpas. I praktiken innebär det att det blir näst intill omöjligt att få propagandakanalen fälld för något de publicerar oavsett hur fel det än är. 

 

Det som behövs i regionen är mer oberoende granskning av verksamheten, inte fler dimridåer för att dölja problem som finns. Regionen ska tillhandahålla fakta om verksamheten men det är medias roll att rapportera om verksamheten, både den bild som politiker och tjänstemän förmedlar, men än mer viktigt att personalen får komma till tals. Att politiker har önskedrömmar om hur verksamheten ska fungera och gärna ställer ut vårdgarantier utan täckning det vet vi alla, men utan en delaktig personal kommer ingenting att fungera.

 

Givetvis ska inte regionen ha en egen nyhetssajt som tillhandahåller ”korrekta fakta”. Förutom att sajten kommer att presentera tillrättalagd information, kostar det förstås skattebetalarna mycket pengar helt i onödan. Pengar som skulle göra bättre nytta i vården om de satsades på att förbättra personalens arbetsmiljö i stället. 

 

Medborgerlig Samling har som målsättning att kraftigt minska antalet politiker, avveckla partistödet till de politiska partierna, minska administrationen och avveckla alla verksamheter som inte är kärnverksamheter i regionen. En nyhetssajt är inte del av kärnverksamheten och ska omedelbart läggas ner om vi får bestämma. 

 

Med all rätt framför olika fackförbund så som Kommunal, Vision och Vårdförbundet samt Saco, skarp kritik mot regionens budget och ifrågasätter hur regionens mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ska kunna uppfyllas. Det går förstås inte att bli en bra arbetsgivare genom att byta varumärke, starta en egen propagandakanal och påstå sig vilja bli en bra arbetsgivare utan att anslå pengar till det. Regionen har som prioriterat mål att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron vilket är bra målsättningar, men om regionen inte anslår medel blir det bara tomma ord på ett papper.

 

Medborgerlig Samling vet att utan personal går det inte att bedriva vård och bristen på personal ökar pressen på den kvarvarande personalen med utbrändhet, sjukskrivningar och flykt till andra yrken som följd. Regionen har god ekonomi och pengar finns för att satsa på personal, både på den befintliga och till insatser för att nyrekrytera personal. Regionen väljer i stället att satsa 1,5 miljarder på kultur och att bygga ut administrationen. Under hösten 2017 framkom det att administrationen svällt med 8 procent samtidigt som sjukvården får krav på besparingar.

 

En röst på Medborgerlig Samling i regionvalet blir en röst på ärliga satsningar på personalen. Västra Götalands-regionen ska syssla med kärnverksamheterna, inte bedriva propaganda med skattemedel. Det är uppenbart att de politiker som nu styr i regionen fullständigt har tappat kontrollen över vad som pågår.

 

Per Lindström (MED)

Ordförande Medborgerlig Samling Skaraborg

 

Josefin Utas (MED)

Talesperson i demokratifrågor