Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Satsa på de funktionshinderstöden som redan finns

Ingrid Andreae (S), kommunalråd i Göteborg. Foto: HENRIK JANSSON/GT
David Lega (KD), oppositionsråd i Göteborg. Foto: KD GÖTEBORG

I stället för Kristdemokraternas förslag om att inrätta en Funktionshinderombudsman bör vi vidareutveckla det stödet som redan finns, skriver kommunalrådet Ingrid Andreae (S) i en replik. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att säkra goda livsvillkor för personer med funktionsnedsättning är en av de viktigaste frågorna inom välfärden. Det ska vara lätt att hitta i stadens olika verksamheter och man ska enkelt kunna få hjälp till rätt instans om man har klagomål. I Göteborg har vi i dag ett välutvecklat system för att uppnå bland annat detta. Nu vill Kristdemokraterna lägga till en särskild Funktionshinderombudsman. Detta är en betydligt sämre idé än det vid första anblick kan verka. En sådan ombudsman skulle komplicera snarare än förenkla ett viktigt arbete.  

 

LÄS MER: GT DEBATT: Vad vill Fi med Funktionshinderspolitiken? 

 

Det finns i dag två heltidsanställda lotsar i Göteborg Stad som arbetar med att ge information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för personer med funktionsnedsättning, och som hjälper till med att hitta rätt myndighet eller instans vid frågor. 

 

Därutöver finns föreningen Funktionsrätt Göteborg Individstöd dit man kostnadsfritt kan vända sig för att dels bli lotsad inom stadens verksamheter och dels få hjälp med exempelvis överklagan av beslut.

 

Stadens Sociala resursnämnd har dessutom fått i uppdrag i den rödgröna budgeten att genomföra en utredning om hur människor med funktionsnedsättning och/eller deras vårdnadshavare ska kunna få kontaktpersoner som samordnar de kommunala insatserna och hjälper till i kommunikationen med andra myndigheter. 

 

KD:s gruppledare David Lega vill tillsätta ytterligare en aktör för att bevaka frågorna, en Funktionshindersombudsman, och tar Stockholm Stad som ett gott exempel. Funktionshindersombudsmannen i Stockholm har dock inte till uppgift att vägleda enskilda personer. Det är inte heller realistiskt att en person kan ha den funktionen i en stad av Göteborgs storlek. Goda förutsättningar för samverkan mellan staden och funktionshinderrörelsen är helt avgörande och det ska självklart finnas effektiva vägar för dialog och påverkan. Stadens kunskap kring funktionshinderfrågor ska hålla hög kvalitet. 

 

Snarare än att skapa ännu en aktör i de här frågorna bör vi bygga vidare, utveckla och förbättra den verksamhet som redan finns i staden.

 

Personer med funktionsnedsättning har olika förutsättningar och behov. Det är viktigt att funktionshinderfrågorna även i fortsättningen bevakas främst av organisationer som representerar personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Vi vill därför även fortsatt satsa på stöd till funktionshinderrörelsen, utveckla de befintliga centrala och lokala funktionshinderråden och utveckla stadens lotsverksamhet. Så säkrar vi goda livsvillkor för funktionshindrade. 

 

Ingrid Andreae (S)

Kommunalråd i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!