Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Sänk hastigheten till 30km/h i centrala Göteborg

Det är hög tid att vi tar göteborgares hälsa och rörelsefrihet på allvar. Feministiskt initiativ föreslår därför en förändring av hastighetsgränserna på kommunens samtliga vägar, skriver Louise Thörnqvist (Fi) och Alexandra Angelbratt (Fi).Foto: SANNA DOLCK
Louise Thörnqvist (Fi), ledamot park och naturnämnden Göteborg.Foto: KAJSA SCHEDWIN
Alexandra Angelbratt (Fi), sakkunnig miljö.Foto: PRESSBILD

Göteborg har inte en chans att nå sitt eget mål kring minskat buller om inte hastigheter sänks eller trafik begränsas. Sänk hastigheten nära skolor och bostadsområden, skriver Louise Thörnqvist och Alexandra från Feministiskt initiativ.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi vet att buller, luftföroreningar, klimatpåverkan och trafiksäkerhet är starkt kopplat till hastigheten på våra vägar. Vi vet också att många upplever bilar i hög hastighet som obehagligt och som ett hinder för att ta cykeln eller att gå till fots. Trots det så gäller hastigheter på mellan 70 och 90 km/h på trafiklederna som går rakt genom Göteborg och 50 km/h på vägar mitt inne i staden. Cirka 250 personer skadas i trafiken i Göteborg varje år.

 

Västtrafik genomförde 2019 en kampanj där de redovisar att 300 göteborgare dör en för tidig död varje år på grund av luftföroreningar. Miljöförvaltningen i Göteborg beräknar att 1 200 friska levnadsår går förlorade varje år till följd av buller. I bägge fall är det vägtrafiken som är huvudorsaken och i bägge fallen är det barn som drabbas hårdast då kroppen är extra känslig i unga år.

 

Redan i dag bor 45 000 göteborgare i bostäder med en ljudnivå på 60 decibel eller mer, och den enskilt största faktorn är trafikbuller. Staden har inte en chans att nå sitt eget mål kring minskat buller om inte hastigheter sänks eller trafik begränsas. Bilar i hög hastighet hindrar också många invånare och besökare från att gå och cykla då de känner sig osäkra i trafiken. Detta påverkar individens rörelsefrihet och i förlängningen hälsan på ett negativt sätt. Sedan länge vet vi att hastigheten dödar och NTF Säker Trafik uppger att det är fem gånger högre risk för en fotgängare eller cyklist att omkomma vid en kollision med bil i 50 km/h än i 30 km/h.

 

Det är hög tid att vi tar göteborgares hälsa och rörelsefrihet på allvar. Feministiskt initiativ Göteborg föreslår därför en förändring av hastighetsgränserna på kommunens samtliga vägar. Vid skolor, äldreboende och daglig verksamhet vill vi se gångfartsområde. Detta innebär att motorfordon inte får köras snabbare än i gångfart och att fotgängare och cyklister har företräde på gatan. På övriga vägnätet sänks hastigheten med 10 km/h där det går kollektivtrafik och med 20 km/h där det endast går privatbilism. Detta innebär att stora delar av centrala Göteborg och många bostadsområden får 30 till 40 km/h som ny hastighet. Medan övriga delen av vägnät får en hastighet på 50 till 60 km/h. Vägar med lägre hastighet kräver ofta mindre utrymme vilket ger möjlighet att förbättra och bredda trottoarer och bygga nya cykelbanor.

 

Genom Göteborg går många stora trafikleder som i dag ägs och underhålls av staten via Trafikverket. Feministiskt initiativ vill i ett första steg minska den negativa miljö- och hälsopåverkan från trafiken genom att uppmana Trafikverket att där sänka hastigheten till 60 km/h. Men i en nära framtid behöver ledernas utformning kraftigt förändras för att minska privatbilismen och fokusera på kollektivtrafik och i vissa stråk på godstransporter. Bussar och lastbilar ska inte sitta fast i pendlingsköer.

 

Feministiskt initiativ ser sänkta hastigheter i staden som en del i omställningen till ett hälsosamt, säkert och hållbart Göteborg. Människors hälsa skall inte påverkas negativt av utsläpp och buller från transportsektorn och självklart ska alla invånare och besökare kunna transportera sig säkert till sina dagliga aktiviteter. Detta oavsett om hen färdas till fots, med cykel, i kollektivtrafiken eller med bil.  

 

Feministiskt initiativ har under många år arbetat för sänkta priser i kollektivtrafiken i Göteborg och vi vill på sikt ha en avgiftsfri kollektivtrafik. Vi vill se en stad som finns till för alla oavsett ålder, kön eller funktionalitet.

 

Louise Thörnqvist (Fi)

Ledamot i Park- och naturnämnden Göteborg

 

Alexandra Angelbratt (Fi)

Sakkunnig miljö (Fi)