Samhällets skyldighet att säkra offers upprättelse

Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Lina Lindh, ordförande KDU Västra Götaland.
Foto: PRESSBILD
Max Pelin, ledamot KDU Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Dagens system sätter i alltför stor utsträckning förövarens rätt till strafflindring och frigivning före brottsoffret upprättelse, skriver Lina Lindh och Max Pelin vid KDU Västra Götaland och KDU Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Mitt i centrala Göteborg genomfördes häromveckan fem personrån mot främlingar på ynka 40 minuter. Under samma vecka drabbades en vårdinrättning, även den i centrala stan, av ett sprängattentat mitt på blanka dagen. Den våldseskalering vi nu ser är inte ett fenomen enbart i Göteborg utan syns i hela landet. Att dagligen läsa om sprängningar, rån och våldsbrott har blivit vardag för oss svenskar, med ökad otrygghet som konsekvens. Siffror från BRÅ:s Nationella trygghetsundersökning visar att 38 procent av befolkningen känner sig osäkra att röra sig ute kvällstid. Det är ett rejält underbetyg för samhället i stort, regeringen i synnerhet. 

I ett läge när säkerheten rämnar och gängkriminaliteten håller samhället i ett hårt grepp har inte samhället stått rustat för att bemöta otryggheten. Regeringen har konsekvent saknat politisk initiativförmåga och gravt underskattat behovet av skarpa reformer. I stället för att leverera har man ägnat dyrbar tid på interna dispyter om straffskalor och vittnen. Regeringen tappar dag för dag greppet om verkligheten. Det Sverige behöver är ett ledarskap som är målorienterat, modigt och handlingskraftigt, som förstår det akuta behovet att ta itu med otryggheten här och nu, likväl att arbeta långsiktigt för att förebygga framtida kriminalitet.

KDU kommer alltid att stå på brottsoffrets sida och förespråka ett rättssystem som skipar rättvisa. Det gör vi genom att skärpa straffen för vålds- och sexualbrott, vilket både avskräcker från brott och förebygger att de begås. Att skipa rättvisa handlar också om att säkerställa fler fällande domar och se till att gärningsmän faktiskt får sona för sina handlingar. Genom att höja anslagen till polisen, domstolar och Kriminalvården förstärker vi hela rättskedjan och skapar förutsättningar för att anmälningar faktiskt utreds och inte läggs på hög och att dömda, potentiellt farliga brottslingar hålls borta från gator och torg. En fungerande och starkare rättskedja är fundamentalt för att öka tryggheten och skipa rättvisa och utgör grunden i ett starkt, rättvist och inte minst tryggt samhälle. Det handlar till syvende och sist om att värna offrets okränkbara människovärde; blir man utsatt för brott är det samhällets skyldighet att säkerställa upprättelse. 

Straffsatserna behöver inte bara skärpas, de måste reformeras. Dagens system sätter i alltför stor utsträckning förövarens rätt till strafflindring och frigivning före brottsoffret upprättelse, ett system som med dagens utveckling spelat ut sin roll. Den dömdes rätt till villkorlig frigivning efter två tredjedelar av avtjänat straff urholkar straffets värde och gör att den brottsutsatta riskerar att möta sin gärningsman ute långt mycket tidigare än den hade behövt. Denna regel behöver bli ett undantag. Vidare är straffrabatten för ungdomar och unga vuxna ett ytterligare exempel på ett orättvist system, vilket är problematiskt ur flera synvinklar. Inte bara relativiserar det den enskilde, myndiga gärningsmannens ansvar för sina handlingar, dessutom kan denna rabatt utnyttjas av gängen som gör de unga till våldets frontfigurer. 

Det samhälle vi lever i är inte det samhälle våra föräldrar ville skapa, inte heller det samhälle vi vill leva i och än mindre det samhälle vi vill lämna över till nästa generation. Vi har alla ett ansvar att bryta den utveckling som sliter isär vår samhällsgemenskap. Allt för länge har den politiska viljan att ta itu med otryggheten inte överensstämt med det konkreta innehållet. I stället för att värna ett robust rättssystem har nödvändiga satsningar försenats eller uteblivit, en utveckling som måste vändas nu. Samhället behöver både stärka polisen, skärpa straffen och skipa rättvisa såväl som att ingjuta framtidstro i de allt för många utsatta områden som finns i dag. Politiken måste helt enkelt samlat visa att en annan väg är möjlig.


Lina Lindh

Ordförande KDU Västra Götaland 


Max Pelin

Ledamot KDU Göteborg