Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Säkra vårdbiträdens kvalifikationer i VGR

Anna Skarsjö, ordförande Kommunal Väst. Foto: PRESSBILD
Jenni Moverare, ordförande Kommunal Vänerväst. Foto: PRESSBILD
Janette Olsson (S), oppositionsregionråd i Västra Götalandsregionen. Foto: PATRIK KARLSSON

En god och säker vård kräver att personal, på alla nivåer, har tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter. Varför vill inte GrönBlå Samverkan säkra att detta gäller inom regionens hälso- och sjukvård, skriver Anna Skarsjö, Jenni Moverare och Janette Olsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De kommande tio åren kommer över en halv miljon nya medarbetare att behöva rekryteras, till kommuner, landsting och regioner. Det handlar om personal med olika kompetenser och alla nivåer i vården. För att klara det kommer det att krävas omfattande insatser. Det handlar om att höja statusen på jobben och förbättra arbetsvillkoren för att både kunna behålla den personal man redan har och att locka fler unga att välja en karriär i vården. Och det kommer, inte minst, att kräva omfattande satsningar på utbildningsområdet. 

 

Vi får aldrig tumma på det faktum att det krävs utbildning för att vårda sjuka människor eller personer med särskilda behov. Vården vilar på att alla dess medarbetare har rätt kompetens. Det är viktigt för de anställda, men ännu viktigare för dem som allting handlar om, nämligen patienterna.

 

På torsdag ska personalutskottet i Västra Götalandsregionen ta ställning till det yrkande som Socialdemokraterna i utskottet lagt, om att regionen ska anta den avsiktsförklaring som dess arbetsgivarpart Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknade med Kommunal för drygt två år sedan. Avsiktsförklaringen omfattar flera områden, bland annat att parterna ska verka för ett nationellt reglerat utbildningsinnehåll för vårdbiträden, undersköterskor och undersköterskor med specialistutbildning. Vårdbiträden ska enligt avsiktsförklaringen ha 800 gymnasiepoäng (motsvarande ett läsår) när de är färdigutbildade.

 

Till detta säger de styrande partierna i regionen – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet – nej.

 

Vi undrar hur dessa partier anser att Västra Götalandsregionen ska kunna säkra den kompetens som de redan nu, och ännu mer i framtiden, är i stort behov av när de föreslår personalutskottet att ta beslut som går i motsatt riktning.

 

I koncernkontorets svar på Socialdemokraternas yrkande, om att Västra Götalandsregionen ska förbinda sig att följa avsiktsförklaringen, hänvisas till att regionen redan har utbildningar som fyller behoven. Utbildningarna som de refererar till är Sahlgrenska universitetssjukhusets tio veckors-utbildning med tio dagars teori för vårdbiträde, samt den numera nerlagda korta vårdbiträdesutbildningen på Norra Älvsborgs länssjukhus. Båda är utbildningar som Kommunal ställt sig kritiska till då tio veckors utbildning med tio teoridagar inte är tillräckligt för att arbeta med sjuka patienter i avancerad vård.

 

Västra Götalandsregionen vill vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Regionen har också ansvar för att vi som bor i Västra Götaland ska få den vård vi behöver. Vi ställer oss frågande till hur det moderatledda regionstyret har tänkt leva upp till det samtidigt som man säger nej till att säkra att personalen i hälso- och sjukvården har tillräcklig och adekvat utbildning. 

 

För oss är det helt självklart att de som ska arbeta som vårdbiträden ges de förutsättningar och den utbildning som arbete i avancerad vård kräver. Såväl för deras egen skull som för att värna vårdkvalitet och patientsäkerhet.

 

Pengar får aldrig gå före kvalitet och patientsäkerhet. Det behövs mer kompetent personal och mer kvalificerad utbildning. Vi vill inte se någon quick-fix som äventyrar vårdkvaliteten och framtidens behov av kompetens.

 

Vi uppmanar därför de borgerliga ledamöterna i personalutskottet att tänka om och bifalla Socialdemokraternas yrkande om att anta SKL:s och Kommunals avsiktsförklaring.

 

Anna Skarsjö 

Ordförande Kommunal Väst

 

Jenni Moverare 

Ordförande Kommunal Vänerväst

 

Janette Olsson (S)

Oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet i Västra Götalandsregionen