Säkerhet handlar också om kvalitet

Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen.
Foto: PRESSBILD
TRYGGT. Självklart ska vi som bransch alltid arbeta på det mest kostnadseffektiva sättet. Men villkoren måste också vara rimliga, skriver Li Jansson. På bilden: Brunnsparken i Göteborg, en plats som före ombyggnaden pekades ut som en otrygg plats i stadskärnan.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Efter en lång process har Göteborg fått grönt ljus att anlita ordningsvakter för att öka tryggheten. Men upphandlingen väcker frågor. Att Göteborg ska utvärdera anbuden med fokus på lägsta pris i stället för kvalitet oroar, skriver Li Jansson vid Säkerhetsföretagen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Att kommuner anlitar ordningsvakter för trygghetsskapande åtgärder blir allt vanligare. I Göteborg har det tagit ganska lång tid att få grönt ljus för kommunen att gå vidare med förslaget. Men nu har staden fått möjlighet att anlita ordningsvakter och det tror vi kommer stärka tryggheten för alla göteborgare.


Ordningsvakterna ska anlitas från säkerhetsföretag genom upphandling. Det är samma sätt som i princip alla andra kommuner byggt upp trygghetsinsatserna, däribland i Stockholm. Mycket i Göteborgs upphandling är också bra; som förståelsen för att ordningsvakterna måste ha en tät samverkan med polis och att staden arrangerar en kompletterande utbildning.


Samtidigt väger kvalitetsparametrarna tunt i hur anbuden ska utvärderas. Det finns exempelvis inget krav på tidigare erfarenhet av att ha arbetat med uppdrag med fokus på trygghet på allmänna platser eller på uppdrag av det offentliga. Göteborgs kommun avser också att utvärdera anbuden med fokus på lägsta pris i stället för att också väga in kvalitet.


Ur förfrågningsunderlaget framgår att kommunen önskar upphandla de patrullerande ordningsvakterna på samma sätt som enklare former av exempelvis ronderingar av fastigheter – med en timkostnad för en tjänst som ser likadan ut oavsett vilken fastighet det rör sig om. Men att leverera trygghetsskapande på uppdrag av kommunen är inte vilket uppdrag som helst, utan kräver en bred förståelse för kvalitet i uppdraget.

I Stockholm arbetar de kommunalt anlitade ordningsvakterna i princip enbart med fokus på kvalitet. Uppdraget är också komplext: Utöver vanlig ordningshållning måste ordningsvakterna ha en god förståelse för samverkan med polis, socialtjänst och civilsamhälle. Varje enskild ordningsvakt behöver få förutsättningar att arbeta proaktivt och med dialog med ungdomar och andra i lokalsamhället. Det kräver en förståelse också för hur samverkan ska ske, inte bara att den ska genomföras.


Ett säkerhetsföretag som utför en sådan tjänst måste ha möjlighet att investera i sin personal och sin organisation. Bra ledarskap, utrustning och genomtänkt rekrytering är avgörande för att säkerställa att de trygga och engagerade medarbetare som uppdraget behöver också vill arbeta i uppdraget. Företaget ska kunna vara en partner i trygghetsarbetet, inte ”bara” leverera en enkel tjänst.


Självklart ska vi som bransch alltid arbeta på det mest kostnadseffektiva sättet. Men villkoren måste också vara rimliga. Säkerhetsföretag verkar i en seriös bransch där kollektivavtalstäckningen är över 97 procent sett till branschens omsättning. För oss är det självklart att göra nödvändiga investeringar i utbildning, arbetsmiljö och utrustning. Upphandlingarna i mer kvalificerade trygghetstjänster måste också ge utrymme att investera i kvalitet.


Med en ökad kriminalitet i Göteborgs stad behövs ordningsvakterna för att bidra till att stärka medborgarnas säkerhet. Göteborgs upphandling kommer också att bli vägledande i hur andra kommuner kommer att utforma sitt trygghetsarbete med ordningsvakter i framtiden. Då måste Göteborgs kommun ställa sig fråga vad syftet med upphandlingen är. För målet måste ändå vara största möjliga trygghet, inte lägsta kostnad.


Li Jansson

Branschchef Säkerhetsföretagen