Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Säg nej till ny fossilgasterminal

Protestdemonstration mot planerna på att bygga en ny terminal för fossilgas i Göteborgs hamn.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT
Protestdemonstration mot planerna på att bygga en ny terminal för fossilgas i Göteborgs hamn.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Fossilgasen måste stanna under mark och inte vara en brygga till biogasen som inte räcker till alla olika fordonstyper. Det är dags för de rödgröna i Göteborg att behandla sina budgetskrivningar som om de betyder något, skriver Jordens Vänner.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Planerna på en fossilgasteminal i Göteborgs Hamn går stick i stäv med Göteborgs Stads ambitiösa klimatmål. Därför är huvudtemat på årets Climate Camp Sweden, som pågår i Biskopsgården 3–7 augusti att stoppa fossilgasprojektet GO4LNG. I Biskopsgården samlas runt 200 gräsrotsaktivister från Sverige och flera av våra grannländer för att forma den hållbara framtiden i Göteborg som beslutsfattare har övergett genom att tillåta GO4LNG. Initiativtagarna till lägret är Fossilgasfällan, Jordens Vänner, Fossil Free Sverige och Fältbiologerna.


Genom att bygga en terminal för flytande fossilgas kommer Göteborg att bidra till att sjöfarten förblir fossilberoende för en lång tid framöver. En tid vi enligt forskarvärlden inte har innan användningen av fossila bränslen måste upphöra.


Gasen i fråga – metan – kan ha både fossilt och förnyelsebart ursprung. Det är därför fossilgas (ibland även kallat naturgas) beskrivs som en brygga till biogas. Det var en någorlunda framgångsrik strategi när Göteborg Energi byggde upp Fordonsgas på 1990-talet. Flera decennier senare består dock gasblandningen fortfarande till stor del av fossilgas. Fordonsgas kan nådens år 2017 enbart garantera att minst hälften är biogas. De köpare som vill ha hundra procent biogas måste betala extra. 


Strategin vändes till ett fiasko vid bygget av Rya Kraftvärmeverk. Anläggningen byggdes under förutsättning att den efterhand skulle drivas av en allt större andel biogas. Svaret blev satsningen GoBiGas för förgasning av träråvara till metan. GoBiGas var en angelägen satsning. Tekniskt och miljömässigt har det varit framgångsrikt. Inom miljörörelsen pågår en diskussion kring vilket skogsbruk och jordbruk som krävs för att använda biomassa till energiproduktion. Det är ett helhetspussel som måste läggas nationellt och internationellt. 


Nu har de borgerliga i Göteborg, med stöd av det fascistiska SD och fossilkramarna i VägValet, stoppat GoBiGas och skjutit andra biogassatsningar i Göteborg i sank, bland annat torrbetning av det matavfall som inte kan rötas i dag. Där skulle mängden biogas från insamlat biologiskt avfall kunna öka med 70 procent.


Frågan Göteborgs beslutsfattare måste ställa sig och ge ett svar på innan de går vidare med ytterligare fossilgassatsningar är: ”Hur skall vi få biogas till allt detta?” Biogasen räcker inte till fordonsflottan. Eller till lastbilarna. Eller till Rya Kraftvärmeverk. Vad får er att tro att det skall räcka till att ersätta flytande fossilgas till fartyg?


Tiden har runnit ifrån 1900-talsstrategin med fossilgas som brygga till biogas för att bygga ny fossil infrastruktur. Beslutsfattarna måste i stället satsa på ökad biogasproduktion som inte strider mot andra miljömål eller utvecklingsmål, exempelvis livsmedelsförsörjning. När den mängden biogas är på plats borde man satsa direkt på infrastruktur för flytande biogas som fartygsbränsle. 


Metan som fartygsbränsle kan vara effektivt, klimatsmart och ge goda effekter på den lokala miljön jämfört med dagens oljebaserade bränslen. När nu biogasen inte räcker till allt, måste lokala, nationella och internationella beslutsfattare slå sina kloka huvuden ihop och avgöra till vad vi skall använda biogasen till: Bilarna, lastbilarna, kraftvärmeverken eller fartygen. Fossilgasen måste stanna under mark. Tidsfönstret för 90-talssatsningar som fossilgas som en brygga till biogas är redan stängd.


Vad blir de rödgrönas i Göteborg svar på återkommande rapporter om nya värmerekord, tinande permafrost i tundran, minskat istäcke över Arktis och nyheten att ett isberg dubbelt så stort som Gotland har brutit sig loss från Antarktis? Blir svaret att resa ännu ett mausoleum över fossilsamhällets fiasko bredvid oljecisterner, Rya kraftvärmeverk och GoBiGas? Det är dags för de styrande i staden att de behandlar sina egna budgetskrivningar som om de betyder något. Göteborgs valda beslutsfattare har som markägare och ansvariga för hamnverksamheten alla möjligheter att sätta stopp för GO4LNG.  Det är helt enkelt dags för Göteborgs Stad att lämna 1900-talet bakom sig.


Andrea Söderblom-Tay

Ordförande Jordens Vänner


Imanol Rubio Bertilsson

Ordförande Jordens Vänner