Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Så stöttas företagen av Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen och representanter för arbetsmarknaden, branschorganisationer och kommunala aktörer utformar tillsammans regionala åtgärder för att stötta företagen, skriver Kristina Jonäng (C), Helena Holmberg (L) och Bijan Zainali (S).Foto: SHUTTERSTOCK
Kristina Jonäng (C), ordförande VGR regionutvecklingsnämnd.Foto: PRESSBILD
Helena Holmberg (L), 1:e vice ordförande VGR regionutvecklingsnämnd.Foto: PRESSBILD
Bijan Zainali (S), 2:e vice ordförande VGR regionutvecklingsnämnd.Foto: PRESSBILD

Västra Götlandsregionen genomför nu flera insatser för att stötta det västsvenska näringslivet, bland annat genom kompetensutveckling. Ett mål är att kortsiktigt minska företagens kapitalkostnader, skriver Kristina Jonäng (C), Helena Holmberg (L) och Bijan Zainali (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige och Västsverige utsätts nu för påfrestningar till följd av Covid-19. Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har gått upp i stabsläge för att klara utmaningarna mot folkhälsan. Samtidigt har ekonomin drabbats av en djup och akut kris. På nationell nivå görs viktiga insatser just nu. Västra Götalandsregionen och representanter för arbetsmarknaden, branschorganisationer och kommunala aktörer utformar också regionala åtgärder tillsammans för att stötta företagen och behålla jobben i en svår tid. Sammantaget ska våra samlade resurser användas för att minska effekterna av krisen men också stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. 

 

Ett mål är att kortsiktigt minska företagens kapitalkostnader. Det är viktigt att de insatser som nu görs är lättillgängliga. Vi som arbetar med näringslivsfrämjande åtgärder måste se till att vägledning och coachning i att använda de offentliga finansieringssystemen snabbt når de berörda. 

 

I torsdags fattade regionutvecklingsnämnden bland annat beslut om att förstärka Almi Företagspartner Väst med 10 miljoner kronor utöver de dryga 18 miljoner kronor som redan anslagits i år. Vi tog också beslut om att särskilt stödja företag inom kulturella och kreativa näringar med ytterligare fyra miljoner kronor utöver de tidigare fyra miljoner som dessa branscher fått tidigare under 2020. 

 

Regionen genomför insatser som gör det möjligt för företagen och deras medarbetare att använda en period av minskad produktion åt kompetensutveckling. Exempelvis inom besöksnäringen finns ett stort behov av en genomgripande digitalisering av branschen. Genom Turistrådet Västsverige förbereder vi utbildningsinsatser för att ge det stödet. I den typen av utbildningar, som sker webbaserat, kan vi täcka en stor del av turistföretagens personalkostnader under utbildningen. Det är angeläget att insatser vänder sig till besöksnäringen i bred bemärkelse, eftersom angränsande branscher såsom transportföretag och olika servicenäringar drabbas av bland annat brutna leveranskedjor och snabbt minskad efterfrågan som en följd av nedgången inom besöksnäringen. 

 

På kort sikt kan många av de medarbetare som behöver lämna besöksnäringen erbjudas snabbutbildning och arbete inom vård, omsorg och utbildningssektorerna. Det rör sig om arbetsuppgifter inom sektorer där frånvaron riskerar att öka snabbt den närmaste tiden. Tillsammans kan vi skapa system för en kortsiktig förflyttning av arbetskraft från en sektor där aktiviteten gått ner kraftigt, till andra sektorer där behoven är stora och växande.

 

Det finns många nya kunskapsområden inom näringslivet kopplat till elektrifiering, digitalisering och automatisering. För att företagen skall behålla sin konkurrenskraft på sikt måste medarbetarnas kompetens höjas och insikten om, och förståelsen för, hur dessa områden påverkar produktion och marknad öka. 

 

Inom fordonsindustrin har vi redan startat ett arbete som omfattar 100 miljoner kronor de närmaste åren. På grund av korttidspermitteringar snabbar vi på arbetet i Västsverige med att skapa en digital marknadsplats för kompetenshöjande insatser för fordonsindustrin. Ihop med kommunerna och särskilt Göteborgsregionens kommunalförbund kan vi medverka till att bygga upp ett system med en helpdesk samt digitalt utbildningsmaterial för skolor som övergår till distansundervisning.

 

Västsverige har redan bestämt sig för att ta en världsledande roll för utvecklingen av en hållbar industri. Fortsatt fokus på nya material, cirkulära affärsmodeller, elektrifiering och fossilfria bränslen stärker ekonomin och konkurrenskraften. När coronavirusets mest dramatiska effekter har planat ut är takten i klimatomställningen fortsatt den avgörande framtidsfrågan. Det gäller nu att snabbt ge förutsättningar för samt hjälpas åt för att visionen om världens mest hållbara industri kan hållas levande också i en svår tid. 

 

Kristina Jonäng, (C)

Ordförande 

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd

 

Helena Holmberg, (L) 

Förste vice ordförande

 

Bijan Zainali, (S) 

Andre vice ordförande