Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så påverkas Göteborg av regeringsbildningen

Anna Johansson (S), ordförande för S i Göteborg och riksdagsledamot.
Foto: LENA DAHLSTRÖM

Som göteborgare tar det emot att säga det, men det som just nu händer i Stockholm är viktigt, faktiskt väldigt viktigt, även för oss göteborgare. Ett mer sammanhållet samhälle kräver att Sverigedemokraterna inte ges inflytande över rikspolitiken, skriver riksdagsledamoten Anna Johansson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nu pågår regeringsförhandlingar i Stockholm. Men spelar det någon roll för oss göteborgare hur det går? Ja, det gör det. Det är mycket som står på spel: Att stå på rätt sida av historien. Det anständiga samhället måste försvaras. Politik påverkar människors liv på riktigt. 


För mig handlar politik om att skapa möjligheter för alla att kunna förverkliga sina bästa stämningars längtan. Så är det inte i dag. Allt för många göteborgare är drabbade av trångboddhet, otrygghet på gator och torg, tappade jobbchanser och oro över att sjukvården inte räcker till när den behövs. Det är till stor del det regeringsförhandlingarna handlar om. Det är inte ett tomt maktspel för galleriet som vissa vill påskina. Det handlar om skarpa och allvarliga frågor som påverkar vår framtid. 


Bostadsbristen måste lösas. Allt för många unga göteborgare tvingas bo kvar hemma i stället för att bli självständiga i en egen lägenhet. Vi gick till val nationellt med ett program för kraftigt ökat bostadsbyggande så att unga faktiskt kan flytta hemifrån, fler kan flytta dit jobben finns och äldre får bättre möjligheter till bostäder som passar dem. I Göteborg står vi dessutom mitt i en historisk stadsomvandling. Vi vill bygga minst 60 000 bostäder de kommande tio åren i Göteborg, varav minst 30 000 hyresrätter. För att lyckas behövs det investeringsstöd som regeringen lanserat och som vi socialdemokrater vill utöka. Att införa marknadshyror som höjer hyran för vanligt folk är fel väg att gå.


Tryggheten berör oss alla. Brottsligheten går visserligen ner i Göteborg men fortfarande tar kriminella gäng för stort utrymme och skapar otrygghet. Därför ska vi vara kompromisslösa både emot brottsligheten och dess orsaker. De kriminella gängen har ingen plats i Göteborg. I regeringsställning har vi socialdemokrater genomfört den största polissatsningen någonsin med tuffare tag mot knarket, fler lokala trygghetsvärdar, nära 30 viktiga straffskärpningar, fler poliser och fler brottsofferjourer. Vi ser redan konkreta resultat. Men det behövs mer. Bland annat behöver rättskedjan stärkas, kvinnojourer få bättre stöd och avhopparverksamheten utvecklas. Vårt mål är en stad utan särskilt utsatta områden redan om 10 år. Det kommer att skyndas på med det trygghetstillskott på 106 miljoner kronor redan 2019 som en socialdemokratisk regering utlovat, och ytterligare 173 trygghetsmiljoner året därpå.


Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är viktigt, både för ett självständigt liv och för att det bidrar till det gemensamma. När den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde 2014 var arbetslösheten i Sverige på 7,9 procent. Nu har den sjunkit till 6,2 procent. Över 300 000 fler har nu ett jobb att gå till, varav 100 000 är inom välfärden. I det socialdemokratiskt styrda Göteborg har vi i dag lägst arbetslöshet av alla storstäder. För att ännu fler ska ha ett arbete att gå till behövs en snabbare jobbetablering för nya göteborgare med förbättrad matchning mot bristyrken, fler extratjänster och insatser, inte minst för unga män i utsatta områden. Det kräver en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering.


Vi har alla känt av oron över att sjukvården inte ska räcka till när den behövs. För mig går satsningar på välfärden alltid före skattesänkningar för dem som har mest. Sedan 2014 har regeringen ökat satsningarna på vården med hela 13 miljarder kronor. Bara i år har vi stärkt förlossningsvården, satsat på psykiatrin och samtidigt förbättrat arbetsvillkoren för personalen. Men ytterligare 14 000 fler behöver anställas i vården nationellt till 2022, vårdlönerna höjas och personalen få mer tid för sitt arbete. Det kräver en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering.


Detta är vad regeringsförhandlingarna handlar om. Ett starkare eller ett svagare samhälle. Jag vill att våra unga ska kunna flytta hemifrån, att alla göteborgare ska känna sig trygga, att alla som kan arbeta ska arbeta och att man ska kunna lita på vården. Det bygger på att Sverigedemokraterna inte ges inflytande över rikspolitiken. Som göteborgare tar det emot att säga det, men det som just nu händer i Stockholm de närmaste dagarna är viktigt, faktiskt väldigt viktigt, även för oss göteborgare. 


Anna Johansson (S)

Ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg och riksdagsledamot