Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Så bygger vi Göteborg mer hållbart och starkt

Anna Lönn Lundbäck, regionchef vid Byggföretagen i väst.Foto: EMELIE ASPLUND
”Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. FN:s globala mål är också den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som antagits, skriver Anna Lönn Lundbäck vid Byggföretagen i västByggföretagen i väst.Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Byggföretagen vill vara med och ta ett samhällsansvar och bygga ett mer inkluderande Göteborg, skriver regionchefen i väst Anna Lönn Lundbäck.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I dag byter Sveriges Byggindustrier namn till Byggföretagen. För oss har det stor betydelse. Vi samlar seriösa företagare i bygg- och anläggningsbranschen. Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar över hela landet. Tillsammans bygger vi Göteborg på schysta grunder.

 

Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. FN:s globala mål är också den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som antagits. År 2030 ska fler åtgärder på klimatkrisen vara i kraft. Visionen om nollutsläpp av växthusgaser innebär en omställning av hela samhällsbygget, samtidigt som befolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur som väg och järnväg måste byggas ut.

 

Låter det svårt?

 

Ekvationen befolkningstillväxt och minskade utsläpp är fullt möjlig. Våra medlemsföretag har redan i dag teknik som kan halvera utsläppen till år 2030. Samtidigt finns det mer att ge. Byggande och utveckling står inte i motsats till hållbarhet, utan företagande och faktabaserad vetenskap skapar förutsättningar för framtida innovationer. 

 

Men kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Framförallt beställarledet, som till stor del består av stat, kommuner och regioner, behöver i högre utsträckning än i dag ställa rätt krav i sina upphandlingar och följa upp. Själva byggskedet och driften av en ny byggnad har ungefär lika stor klimatpåverkan. Genom att fatta rätt beslut så tidigt som möjligt i byggprocessen ökar möjligheterna att minska utsläppen i hela värdekedjan. Byggföretagen har också antagit en Färdplan mot en fossilfri sektor bygg och anläggningssektor 2045, som en del av regeringsinitiativet ”Ett fossilfritt Sverige”.

 

Vårt namnbyte handlar dels om att vårt namn ska spegla våra medlemsföretag och det vi verkligen är: En organisation för bygg och anläggningssektorn, med över 3 700 medlemsföretag där tre av fyra har färre än 25 anställda. Men tillsammans fler än 110 000 anställda. 

 

Våra medlemsföretag har stor betydelse för samhället i stort. De skapar jobb, välfärd och framtidshopp. 

 

Byggföretagens vision är ett hållbart samhällsbygge i världsklass. Ett mantra som vi har är att vi bygger bostäder, arbetsplatser och vägarna däremellan. Sen ska vi föda barn, sporta i arenor, gå på konsert, föreläsningar eller gudstjänst. Och ibland behöver vi omplåstring och vård. Från början till slut. Allt det bygger vi, i ett Sverige som växer fort. Vi rustar samhället för 11 miljoner människor inom fem, sex år.

 

Göteborgsregionen har snart 1,3 miljoner invånare. Vår region är just nu den mest dynamiska, den snabbast växande och i den mest omvälvande fasen av alla i landet. Det ger förstås växtvärk. Men byggen, gropar och vägomläggningar är tillfälliga hinder. När Västlänk, Marieholmstunnel, jubileumssatsningar, bostäder och andra byggen står klara har Göteborg förhoppningsvis blivit en stad för fler att bo i och smidigare ta sig fram genom. 

 

Byggbranschens storlek motsvarar 11 procent av landets BNP och bidrar med 29 miljarder årligen i skatteintäkter. Bara våra medlemsföretag i Västra Götalandsregionen genererar en halv miljard. Det motsvarar 2 576 poliser och 2 410 sjuksköterskor (2018 års siffror).

 

Vi är inte bara betong och stål. Vi vill vara med och ta ett samhällsansvar och bygga en mer inkluderande stad. Vägarna ska användas för att bryta segregation och våra arbetsplatser till att ge människor en ny chans. 

 

Byggbranschen strävar efter att få ner byggkostnader och upprätthålla en hög byggtakt för att möta det behov som finns på bostäder, både ägda och hyrda. På sikt möjliggör digitalisering, industrialiserat byggande och 3D-modeller lägre kostnader. 

 

Allt detta är Byggföretagen. Det kan förefalla väl ambitiöst. Men så är vi också samhällsbyggare. Vi vill göra vårt för ett växande land, ett samhälle som håller ihop, skapar arbete, generar tillväxt och samtidigt värnar människan. Så bygger vi Göteborg hållbart. 

 

Anna Lönn Lundbäck

Regionchef, Byggföretagen i väst