Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så avskaffar vi våldet mot kvinnorna

Stina Svensson (Fi), gruppledare i Göteborg fullmäktige. Foto: KAJSA SCHEDWIN

Normkritik i skola och förskola. Mer pengar till kvinno- och tjejjourer och fler skyddade boenden. Det är några av de insatser Feministiskt initiativ vill driva igenom i Göteborg för att förebygga och hantera det utbredda våldet mot kvinnor och ickebinära. Det skriver Stina Svensson, gruppledare för Feministiskt initiativ i Göteborg, på internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Inte alla män, men så oerhört, oerhört många kvinnor. Metoo-rörelsen fortsätter att blottlägga en värld där sexuella trakasserier och våld mot ickebinära accepteras och tystas ner av människor med makt över andra. I dag, på internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, är det hög tid att vi adresserar orsaken till att miljoner människor varje dag utsätts för våld - sättet på vilket vi definierar manlighet i dag. 

 

Om inte alla berättelser under #metoo vore nog så kan vi säga det med statistik. När en kvinna i världen mördas är det fyra gånger av tio hennes manliga partner som utför mordet. En tredjedel av alla kvinnor som lever i en heterosexuell relation utsätts någon gång för fysiskt och/eller sexuellt våld av sin partner. I vissa länder, som Etiopien, är siffran så hög som 71 procent. 

 

När en person misshandlas i Sverige skiljer sig offerstatistiken beroende på var misshandeln äger rum. På allmänna platser är det i 79 procent av fallen män som råkar illa ut, medan misshandel i hemmet till 73 procent drabbar kvinnor. Det som inte skiljer sig är vem som utför våldshandlingarna. Det är nästan alltid en man (91 procent av fallen på allmän plats, 84 procent av fallen i bostaden). I de fall då misshandel sker i hemmet måste kvinnor också i mycket högre grad (29 procent jämfört med 2 procent av män) uppsöka tand- eller läkarvård. 

 

Vi kan konstatera att alla faller offer för våld, men det är män som slår. Vi kan också konstatera att den farligaste situation en kvinna kan befinna sig i är hemma med sin manliga partner. Miljoner kvinnor utsätts för våld varje dag och de drabbas just för att de är kvinnor. Det könsbaserade våldet är troligtvis den mest utspridda och socialt accepterade kränkningen av mänskliga rättigheter. Det är definitivt den yttersta effekten av de patriarkala strukturer som tilldelar män mer makt och frihet än kvinnor. 

 

Det är det här maktförhållandet vi måste bryta för att komma tillrätta med problemet. Vi måste sluta definiera manlighet utifrån makt som kan upprätthållas med våld eller hot om detsamma. För att bryta det destruktiva mönstret som innebär att män utövar makt enligt genuskontraktet måste vi se både djupet och bredden i problematiken. Vi måste våga se hur allt våld hänger ihop – från ”kärlek börjar med bråk” på förskolan, sexuella trakasserier i skolan och kränkningar och diskriminering på arbetsplatsen till dödandet på internationella slagfält. Vi måste länka samman socialpolitik, kriminalpolitik, försvarspolitik och utrikespolitik i en politik som utgår från begreppet ”mänsklig säkerhet”. 

 

I Göteborg har vi i Feministiskt initiativ gjort omfattande satsningar för det förebyggande arbetet mot våld. Vi har också drivit igenom satsningar på att hantera det våld som äger rum varje dag genom att öka resurserna till stadens kvinnojourer och till Mikamottagningen som arbetar med människor som traumatiserats sexuellt. Men vi vill göra mycket mer:

 

Vi vill arbeta för en normkritisk skola för att stävja skapandet av negativa könsroller och motarbeta maktstrukturer och kränkningar.

Vi vill prioritera fler skyddade boenden i kommunala bostadsbolag. 

Vi vill se fler kommunalt finansierade tjej- och kvinnojourer.

Vi vill att alla stadsdelar anställer kvinnofridssamordnare, kvinnofridsteam eller personer med särskilt god kompetens om kvinnofridsfrågor. 

 

Stina Svensson (Fi)

Gruppledare Feministiskt initiativ Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!