Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

S för sig med felaktigheter om Lundby närsjukhus

Håkan Lösnitz (SD), regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen. Foto: PETER WAHLSTRÖM/VGR

Socialdemokraterna i VGR hävdar att ingen visat intresse för driften av Lundby närsjukhus. Så är inte fallet, skriver Håkan Lösnitz (SD) i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Håkan Linnarsson (S) och Ann-Christine Andersson (S) skriver på GT Debatt i slutet av maj om Lundby Närsjukhus och om upphandlingen av fortsatt drift där, men tyvärr finns det många fel i det som de skriver. I artikeln hävdas att inget vårdföretag, inte ens Capio som driver Lundby Närsjukhus i dag, har anmält sitt intresse att driva sjukhuset vidare efter 2020.

Detta är inte sant. Capio har haft många och långa dialoger med VGR om denna upphandling. Dessa dialoger handlade om vissa av förutsättningarna och kraven i upphandlingsunderlaget. Att då skriva att ingen visat något intresse är inte korrekt. 

En av punkterna som diskuterades var en karensklausul om att ingen personal fick anställas på Lundby Närsjukhus inom sex månader efter at de lämnat en tjänst inom VGR. I min värld är det ett mycket orimligt krav. I dag jobbar cirka 180 personer på Lundby sjukhus och cirka 14 500 på Sahlgrenska. Att då känna ett så stort hot av att någon eventuellt skulle gå över till ett privat sjukhus känns nästan lite hysteriskt. 

 

Vidare skriver Socialdemokraterna att Capio tiger om sitt krav på att ensidigt ha rätt att säga upp avtalet vartannat år. Detta är inte heller korrekt. 

 

Den som är lite insatt i frågan vet också att lokalerna där Lundby Sjukhus ligger i dag, är i mycket dåligt skick. Dessa lokaler hyrs av VGR från Göteborgs Stad och VGR hyr ut dessa i andra hand till Capio. Men vem tar ansvar för om det händer något under avtalstiden? Vem skaffar fram ersättningslokaler och vem står för evakueringskostnader? Det finns en anledning till att vi skall bygga ett nytt sjukhus på Wieselgrensplatsen. Så det Capio faktiskt vill, är att kunna ha en dialog under tiden om det sker eventuella förändringar som till exempel lokaler, utbud med mera. 

 

Jag blir också mycket fundersam på varför ortopedin skall plockas bort från Lundby sjukhus då just ortopedin är det området vi ligger riktigt dåligt till när det gäller vårdköer. Då skall alltså den redan i dag mycket ansträngda verksamheten på Sahlgrenska också ta över alla de ingrepp som i dag görs på Lundby sjukhus. Detta kommer inte att minska vårdköerna enligt min matematik.

 

Till sist skriver S också om att de stora vårdföretagen enbart är ute efter vinst och inte att ge vård och att människorna på Hisingen inte är tillräckligt lönsamma. När man skriver på detta vis, visar man att man inte har mycket förståelse för personalen som dagligen jobbar med att ge Hisingsborna en fantastisk vård och inget hellre vill, än att fortsätta med detta. 

 

Håkan Linnarsson och Ann-Christine Andersson avslutar med att patienterna aldrig får komma i kläm och att Hisingsborna behöver vård och sitt sjukhus. Ja, det är sant! 

 

Men då är det bättre att snabbt se över underlaget till upphandlingen, än att ondgöra sig över ett faktiskt billigare och välfungerande privat alternativ. Annars står vi där utan sjukhus den 1 januari 2021 och det anser i alla fall inte jag vara ett önskvärt, rimligt, realistiskt, värdigt eller möjligt alternativ. 

 

Håkan Lösnitz (SD)

Regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen

Ledamot i Ägarutskottet VGR

Ledamot HSN GBG