Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Römosseskolan har fått alldeles för många chanser

Roger Haddad (L), utbildningspolitisk talesperson.Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
Römosseskolan i Göteborg har redan fått för många chanser, skriver Roger Haddad (L).Foto: SHUTTERSTOCK

Alla skolor ska bedriva en allsidig undervisning och ge elever oavsett bakgrund en bra utbildning och fostra demokratiska medborgare. Alla pojkar och flickor ska få sin rätt till en allsidig undervisning utifrån de regler och de lagar som gäller i vårt land, skriver Roger Haddad (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det har gått fyra månader sedan en mycket allvarlig lucka uppdagades i skollagen när Skolinspektionen meddelade att Römosseskolan i Göteborg fick ett godkännande om att utöka sin verksamhet. Detta trots att skolan har koppling till extremism och en rektor som företräder ett radikalt islamistiskt parti utomlands.

Liberalerna står inte bakom detta beslut och vi har krävt att beslutet ska återkallas. Vi driver mycket aktivt frågan nationellt om att skollagen omgående måste ändras för att säkerställa att gamla outnyttjade tillstånd inte ska kunna användas av en friskola. 

Det som är än mer allvarligt är att Römosseskolan återkommer i registret hos Skolinspektionen med olika typer av anmälningar samt konstaterade brister. Ytterligare en lucka som Liberalerna vill täppa till är att i dag utgör inte återkommande brister i sig en återkallelsegrund. Det förutsätter en lagändring som tillåter inspektionen att göra en samlad helhetsbedömning av om skolan verkligen kan uppfylla skollagen. 

Liberalerna har nu också motionerat i riksdagen om att skärpa lagen om ägar- och ledningsprövning där vi menar att en sådan kontroll självklart även ska innefatta rektor och skolledare för huvudmannen. Detta har i fallet Römosseskolan inte kunnat genomföras fullt ut på grund av regelverket. 

Men Römosseskolan har inte bara en ledning som har koppling till extremism och radikal islam. Skolan har i flera decennier bedrivit en könsuppdelad undervisning, i strid med både skollagen och läroplanerna. Det pågår fortsatt ett tillsynsärende i den delen, men med tanke på att myndigheten redan i slutet av augusti kommenterade huvudmannens svar på de senaste bristerna trodde jag att ett besked skulle komma i ärendet. Frågan är varför detta dröjer?

För det första anser Liberalerna att skolan redan fått för många chanser. 

För det andra är det oacceptabelt att en huvudman kan fortsätta sin verksamhet trots att verksamheten, när den följdes upp i mars, tydligt struntade i att agera och redovisa att man sätter stopp för den könsuppdelade undervisningen på skolan. Att Skolinspektionens rutiner inte är tillräckligt skarpa är uppenbart och att skollagen innehåller flera luckor ska, i den delen, regeringen lastas för.

Liberalerna utgår ifrån att Skolinspektionens beslut blir ett tydligt utslag för att värna kärnan i skolans uppdrag: Att bedriva en allsidig undervisning, att ge elever oavsett bakgrund en bra utbildning, att fostra demokratiska medborgare utifrån grundläggande värderingar om jämställdhet och demokrati. 

Oberoende av de luckor som omgående måste rättas till i skollagen är det ofrånkomligt att Römosseskolan aktivt och medvetet anpassat sin verksamhet och sin undervisning som följer den ideologi och den samhällsordning som radikala islamister gärna önskar se i framtiden. Det är obegripligt med tanke på det hot som finns i Europa och i Sverige med inhemsk extremism och radikalisering att vi fortfarande har regler som gör det möjligt för den här typen av verksamheter att fortsätta. Vi ska inte tillåta detta.

Skolinspektionens beslut borde inte landa i något annat än att tillståndet ska återkallas och att verksamheten stängs ner. Elevernas rätt till en likvärdig undervisning ska värnas. Det gäller inte bara ämnena, tillgången på behöriga lärare och en skola med fokus på studiero och trygghet, utan också att alla pojkar och flickor ska få sin rätt till en allsidig undervisning utifrån de regler och de lagar som gäller i vårt land. 

 

Roger Haddad (L)

Utbildningspolitisk talesperson

Vice ordförande i Utbildningsutskottet