Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Rikta engagemanget för kyrkan mot kommunen

De medel som stiftelsen får in vid försäljningen av Sjömanskyrkan ska användas till att sanera stiftelsens ekonomi och till en nystart för kyrkans sjömansvård i Göteborg, skriver Christina Rogestam och Christina Backman.Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Christina Rogestam, ordförande i Stiftelsen Sjömanskyrkan.Foto: PRESSBILD
Christina Backman, vice ordförande i Stiftelsen Sjömanskyrkan.Foto: HASSELBLAD

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg lyder under en bestämd lagstiftning där den primära uppgiften är att tillvarata stiftelsens ändamål. Vi uppmanar alla som engagerar sig för Sjömanskyrkans byggnad att rikta sig till Göteborgs stad, skriver Christina Rogestam och Christina Backman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det finns ett stort engagemang, bland annat på debattplats här i GT, för Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget. Det är vi i ägarstiftelsen glada för, samtidigt som vi är helt övertygade om att fastigheten måste säljas. Frågan är bara till vem och vad fastigheten i så fall kommer att användas till.

 

Det finns två skäl: Besparingskrav och omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborgs stift har lett till uteblivna anslag. De enskilda församlingarna prioriterar inte diakonal verksamhet riktad till sjöfolk. Gåvor från enskilda, företag och kollekter i stiftets kyrkor förmår inte ersätta tidigare anslag.

 

Det andra är Stiftelsen Sjömanskyrkans i Göteborg självförvållade och långvariga ekonomiska problem. Sjögården på Orust Sjögården såldes med förlust under 90-talskrisen och vi fick låna åtskilliga miljoner för att täcka underskottet. Säkerheten för lånen var byggnaden Sjömanskyrkan.

 

Stiftelsens styrelse har arbetat för att minska skulderna och utnyttja själva Sjömanskyrkan bättre för att öka intäkterna. Men förra sommaren kom vi till vägs ände: All personal sades upp och verksamheten stängdes vid årsskiftet. När vi valdes som ordförande och vice ordförande, var uppdraget till styrelsen att avveckla byggnaden Sjömanskyrkan utan konkurs för stiftelsen samt hitta nya sätt att bedriva den sjömanskyrkliga verksamheten i Göteborg.

 

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg lyder under en bestämd lagstiftning där den primära uppgiften är att tillvara stiftelsens ändamål. Det innebär att stiftelsen inte kan sälja byggnaden för billigt, inte ens till Göteborgs stad. Stiftelsen äger heller inte själva tomten utan marken är upplåten med tomträtt. Avtalet med Göteborg stad går ut om tio år. Detta påverkar självfallet värdet på byggnaden.

 

Vi har sedan senhösten fört samtal med Fastighetskontoret om att Göteborgs stad ska överta byggnaden. I februari fick vi ett bud. Det var ett skambud. Ersättningen skulle inte ens täcka befintliga skulder och det var vi som skulle betala för rivning av fastigheten. Till detta sade stiftelsen nej. Därefter har kommunstyrelsen beslutat utreda frågan om ett övertagande av själva byggnaden, men inte verksamheten. Samtidigt har vi fått ett nytt bud från kommunen. Samma låga bud, men denna gång utan avdrag för rivningen.

 

Det sker i dag ingen verksamhet i Sjömanskyrkan. Detaljplanen förhindrar enligt Fastighetskontoret allt annat än offentlig kontorsverksamhet där. Skulle staden ta över finns det risk för att det blir platskontor för den nya förbindelsen över älven i lokalerna. Något intresse för staden att bedriva fortsatt öppen verksamhet för äldre eller som samlingsplats för göteborgarna har inte signalerats till stiftelsen.

 

Vi har under våren även fört diskussioner med privata fastighetsbolag. Där finns helt andra intressen av att ta tillvara husets stora möjligheter och betala ett juste pris. Men då måste staden ändra detaljplanen inom något år och inte först sedan allt planeringsarbete för den nya älvförbindelsen är färdigt. 

 

Stiftelsens intresse är att vara kyrka för sjöfolket. Det är självklart att det ska finnas kristen diakonal och social verksamhet och möjligheter till gudstjänst i Skandinaviens största hamn. Till stiftelsens ansvar hör även att det fortsättningsvis skall finnas verksamhet riktad till äldre som efter många eller få år på sjön gått i land i Göteborg.

 

De medel som stiftelsen får in vid försäljningen ska användas till att sanera stiftelsens ekonomi och till en nystart för kyrkans sjömansvård i Göteborg. Det är glädjande att så många människor säger sig uppskatta Sjömanskyrkan i staden. Vad gäller byggnaden kan engagemanget lämpligen riktas mot ansvariga i Göteborgs stad.

 

Styrelsen kommer att fatta beslut i början av hösten.

 

Christina Rogestam

Ordförande i Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift sedan årsskiftet

 

Christina Backman

Vice ordförande i Stiftelsen, vald av kommunfullmäktige