Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Rekordstora rödgröna investeringar i infrastruktur

Johan Nyhus (S), trafikkommunalråd i Göteborg. Foto: HENRIK JANSSON

Vi rödgröna har klarat av att skapa en stad där bilen kan samsas med alla andra trafikslag, skriver trafikkommunalrådet Johan Nyhus (S) i en replik till moderaterna Axel Josefsson och Hampus Magnusson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När Moderaterna i Göteborg tar sig i toner om en ”bilhatande” rödgrön politik, tar man i så att det blir oseriöst. Just nu byggs Marieholmstunneln, en sexfilig vägtunnel parallellt med Tingstadstunneln. Just nu byggs även Sörredsmotet om, från en daglig flaskhals för tusentals Volvoarbetare och Hisingsbor, till fria flöden i två separata plan. Därtill kommer nya Hisingsbron. Vi rödgröna har investerat rekordstort i att stärka infrastrukturen i och kring Göteborg. 

 

Samtidigt står Göteborg inför förändring. Vår infrastruktur grundar sig på de stora 60-talslösningarna, men i takt med att Göteborg växer, med fler bostäder och arbetsplatser än på årtionden, kan vi inte fortsätta leda trafiken från de stora lederna rätt in och genom innerstan. I city har reducerad biltrafik öppnat upp för gående, cyklister och kollektivtrafik.  

 

Ett bra exempel är Magasinsgatan, i dag en av Göteborgs populäraste gator, med butiker, restauranger och ett blomstrande stråk. För några år sedan det en bilgata med gatuparkering och smala trottoarer. Något gatuliv var inte att tala om. Genom att ta bort gatuparkeringarna för några få bilar och göra gågata, så öppnades området för så otroligt många fler. Det som tillsynes är försämrad tillgänglighet blir i själva verket tvärtom, när inte längre några få – utan det stora flertalet får tillträde till en plats. Trots det är Magasinsgatan fortfarande tillgänglig med bil. I var sin ände ligger två stora parkeringsgarage och man kan fortfarande köra där (på gåendes villkor) för att släppa av eller hämta folk. 

 

Tvärtemot vad Moderaterna hävdar har vi lyckats integrera bilen i stadsmiljön. När flera städer i Europa skapar bilfria zoner, eller som Oslo som från i år till 2019 avvecklar alla gatuparkeringar i innerstaden och planerar för att förbjuda genomfartstrafik, har vi i Göteborg ansträngt oss att hitta lösningar med gångfartsgator, cykelfartsgator och lägre hastigheter som gör att vi kan och klarar av att samsas med alla färdmedel – även i innerstan.

 

Genom att agera medvetet och proaktivt - i kombinationen av väginvesteringar och smart anpassning i city – säkerställer vi att bilen har en positiv roll även i det långsiktigt hållbara Göteborg.

 

Johan Nyhus (S)

Trafikkommunalråd i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!