Prioritera vardagspendlingen före höghastighetstågen

Andreas Bergström, vice vd tankesmedjan Fores.
Foto: PRESSBILD

Störst effekt får ökade satsningar på tågnätet gällande de sträckor som berör det vardagliga pendlandet, skriver den gröna och liberala tankesmedjans vice vd Andreas Bergström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det är trångt på både spår och vägar på många håll i landet. Vi måste prioritera att få det dagliga pendlandet att fungera. I det läget är det förvånande att regeringen vill satsa på en höghastighetsjärnväg som ger väldigt lite nytta för pengarna.


Regeringen har lovat att bygga höghastighetsjärnväg som binder samman Malmö och Göteborg med Stockholm. Förberedande arbete för sträckan mellan Järna och Linköping är redan igång, och förra veckan utlovade infrastrukturminister Anna Johansson (S) att sträckan mellan Lund och Hässleholm kommer härnäst. Rimligen kommer dessa delar senare att sammanbindas, vilket innebär att sträckan Göteborg-Jönköping kommer sist.


Det upprör säkert en del i Göteborg och Borås. Men oavsett var man bor är det dags att tänka nytt. Trafikverket har i sina kalkyler visat att både en höghastighetsjärnväg och en utbyggnad av den befintliga stambanan är mycket olönsamma jämfört med att lappa och laga det vi har. Miljönyttan av höghastighetsjärnväg är mycket låg - även om en del flyg- och lastbilstrafik kan flytta över till järnvägen så ger den ökade kapaciteten att transporterna totalt ökar.


Däremot har Trafikverket långa listor på projekt som beräknas som lönsamma och skulle minska trängseln - det är omkörningsspår, fyrspår på sina ställen, förbättringar av trafikplatser och mycket annat. Det handlar om satsningar som kanske inte är så mycket att visa upp i en valrörelse, men som skulle ge väldigt mycket större nytta för pengarna.


Nyligen lanserade Fores rapporten ”Är det lönt att välja tåget?” där författaren Åsa Hansson dessutom visar att Trafikverkets kalkyl är för optimistisk. Den här typen av stora satsningar blir väldigt ofta försenade, dyrare än beräknat och får färre resenärer än beräknat. Dessutom kan höghastighetståg som kör 320 kilometer i timmen mycket väl vara en föråldrad teknik redan när banan står klar. Vi ser nu en snabb utveckling av elfordon, elektrifierade vägar, självkörande fordon, magnettåg och annat som kan konkurrera med tågen i framtiden.


Klokast nu vore ett rejält omtag. Var finns de största behoven? GT:s ledarsida har lyft snabbare järnväg (inte nödvändigtvis höghastighetståg) mellan Göteborg och Oslo. Sydsvenska handelskammaren har nämnt sträckan Göteborg-Malmö, den är tätare befolkad än flera delar av den tänkta höghastighetsbanan. Men förmodligen finns de största vinsterna i att förbättra för den dagliga pendlingen och att se till att ha ett budgetutrymme över om några år, när de tekniker som nu utvecklas är redo.


Andreas Bergström

Vice vd på den gröna och liberala tankesmedjan Fores