Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Pågens är välkomna tillbaka till planarbetet för Högsbo

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad.Foto: MARIE ULLNERT/GÖTEBORGS STAD
Göteborgs Stadshus.Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Det ingår inte i planförslaget att bygga en 26 meter hög glasmur mot Pågens bageri och 60 meter höga skorstenar, som Pågens skriver Göteborgs stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant i en replik till Pågens Vd Anders Carlsson Jerndal.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På GT Debatt häromdagen skrev Pågens Vd att den omvandling som detaljplanen för Olof Asklunds gata innebär hotar 500 jobb med koppling till deras bageri. Detaljplanen är klar för tillstyrkande i byggnadsnämnden och därefter antagande i kommunfullmäktige. Högsbo står inför omvandling till blandstad men för att lyckas behövs samexistens mellan verksamheter och bostäder.

 

Exploateringen på Olof Asklunds gata för att möjliggöra 1 900 bostäder, förskolor, skola, parkmark, kontor, handel, vård och annan service drevs från början ihop med övriga fastighetsägare och Pågens fastighetsbolag Xtera. Pågen deltog från start i planarbetet och hade också planer på att exploatera sitt eget fastighetsbolags mark på liknande sätt som övriga markägare på platsen. Detta skulle kunna bli möjligt bland annat genom lokala buller- och luktåtgärder på Pågens fabrik, åtgärder som skulle finansieras av alla exploatörer. I ett sent skede i planprocessen, efter att detaljplanen varit ute på samråd och granskning, ändrade dock Pågen uppfattning och har efter detta inte velat delta i planarbetet. 

 

Efter Pågens vändning fick detaljplanen omarbetas och gå ut på granskning igen med förutsättningen att Pågens verksamhet skulle kunna vara kvar och utvecklas på platsen och utan möjlighet att göra lokala buller- eller luktåtgärder på själva fabriken. All anpassning för att kunna samexistera med fabriken har i stället gjorts på den kommande exploateringen. 

 

För att följa gällande riktvärden för industribuller har bebyggelse omlokaliserats i planen så att P-hus och andra verksamheter placerats närmast fabriken och bostäder och högre bebyggelse flyttats från fabriken. Med dessa åtgärder klarar vi bullerkraven och kan till viss del minska antalet bostäder som blir utsatta för höga värden av lukt. Det ingår inte i planförslaget att bygga en 26 meter hög glasmur mot Pågens bageri och 60 meter höga skorstenar, som Pågens skriver. Vissa av bostadsbyggnaderna kommer dock specialutformas med glasskärmar i sina kvarter för att klara av bullerkraven. 

 

Tanken med den detaljplan som nu går upp för antagande är alltså att Pågens verksamhet ska kunna drivas och utvecklas parallellt med kommande bostäder och annan verksamhet och inte att tränga bort dem. Vi är positiva till att återuppta samarbetet med Pågens för att hitta lösningar som gör att området kan utvecklas i samklang till en attraktiv blandstad. Att bygga nya bostäder med sammanhängande samhällsinfrastruktur är viktigt men att näringslivet ska kunna driva verksamhet och utvecklas i Göteborg är en minst lika prioriterad och viktig fråga.

 

Henrik Kant

Stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad