Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Överge tanken på en generell bostadspolitik

Göteborg behöver hålla en fortsatt hög byggtakt så att vi får fram fler bostäder och kan möta befolkningstillväxten, skriver Christina Heikel vid Fastighetsägarna Göteborg.Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Göteborg.Foto: SOFIA SABEL/FASTIGHETSÄGARNA

Billiga bostäder konkurreras om på en generell marknad där fördelningsnyckeln är kötid, om inte kapital eller kontakter. Problemet går inte att bygga sig ur. Sverige behöver en social bostadssektor som kan fördela bostäder efter behov, skriver Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig vid Fastighetsägarna Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Behovsbostäder kan bli lösningen på Göteborgs bostadsförsörjning. En väl fungerande bostadsmarknad ska rymma alla och kunna möta dem som riskerar att hamna utanför. Därför välkomnar Fastighetsägarna Göteborg initiativet från Liberalerna till behovsbostäder och regeringens utredning om en socialt hållbar bostadspolitik.

Sverige har till skillnad från flera andra europeiska länder ingen social bostadssektor som kan hantera tillgänglighet och kostnader för bostäder till socialt och ekonomiskt utsatta. Den generella bostadsmarknaden blir allt mer otillgänglig för en allt större grupp människor. I brist på förankring och resurser blir såväl det hyrda som ägda boendet oåtkomligt. Det är ytterst en grupp som riskerar det vi kallar strukturell hemlöshet.

Vi måste överge tanken om en generell bostadspolitik som löser boendesituationen för alla – den gör uppenbarligen inte det. Sverige behöver en social bostadssektor som kan fördela bostäder efter behov.

Det finska exemplet visar på hur en integrerad social bostadssektor med behovsprövade lägenheter tillsammans med en nationell hemlöshetsstrategi och reformer för bostadsmarknaden som helhet, kan övervinna hemlöshet, bostadsbrist och bostadsköer. Ingen lämnas utanför.

I Sveriges 290 kommuner finns i dag lika många lösningar för att tillmötesgå socialt utsatta, som enligt lag har rätt till kommunalt boendestöd. Detta trots att orsakerna nästan uteslutande är rikspolitiska. Gemensamt för landets kommuner är att förmedlingen är resurskrävande, kostsam för skattebetalarna och svår när det samtidigt råder bostadsbrist.  

Om det finns 290 olika verktygslådor för att fördela bostäder efter sociala behov så finns det noll för ekonomiska. Samtidigt ser vi en växande grupp som är chanslösa på bostadsmarknaden. De billiga bostäderna konkurreras om på en generell marknad där fördelningsnyckeln är kötid om inte kapital eller kontakter. Problemet går inte att bygga sig ur. 

I Göteborg tillhandahålls 20 procent av de sociala bostäderna av privata hyresvärdar genom samarbetsavtal med staden som motkrav för att bygga hyresrätter på kommunal mark. Ett socialt krav som vi, inför att staden ska besluta om nya riktlinjer för markanvisningar, föreslår ska vara neutralt till byggaktörens affärsmodell och inkludera också andra upplåtelseformer. Privata aktörer kan ta fortsatt ansvar också när en ny social bostadssektor tar form. Den sammanhållna staden bygger vi tillsammans.

Civilsamhället och de idéburna organisationerna kan bli en ännu viktigare samarbetspart för fastighetsägare och det offentliga när vi skapar en mer inkluderande bostadsmarknad. De har varit en del i att Göteborg lyckats så väl med att minska hemlösheten, men civilsamhället efterfrågar liksom vi en samlad nationell strategi för att möta verklighetens behov.

Göteborgs stad har ambitionen att få fram fler billiga bostäder för att lösa bostadsförsörjningen. Det kommer inte vara lösningen så länge staten inte ger förutsättningar att säkerställa hur de ska finansieras eller fördelas. Kommunerna kan påverka produktionskostnaden genom billig mark och smart kravställande i byggprocesserna men hyressättningen sker enligt nationella ramar och förhandling. Statliga byggsubventioner ger ingen träffsäkerhet och kommunala tvång att bygga olönsamt är inte hållbart varken för kommunala eller privata aktörer.

Göteborg behöver hålla en fortsatt hög byggtakt så att vi får fram fler bostäder och kan möta befolkningstillväxten. Staden behöver också verktyg för att möta behoven på bostadsmarknaden. Det är hög tid att vi förflyttar debatten från om en social bostadssektor behövs, till hur en sådan ska se ut.

 

Christina Heikel

Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Göteborg