Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Överge inte de ensamkommande

Beslutet om hur vi ska hantera pengarna ifrån regeringen till de ensamkommande unga ska tas i kommunstyrelsen i dag onsdag, skriver Jenny Broman, Karin Pleijel och Stina Svensson. På bilden: Göteborgs Stadshus. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Jenny Broman (V), oppositionskommunalråd i Göteborg. Foto: ALICE VERNERSSON
Karin Pleijel (Mp), oppositionskommunalråd i Göteborg. Foto: CATHARINA FYRBERG
Stina Svensson (Fi), gruppledare i Göteborgs fullmäktige. Foto: PRESSBILD

Boendesituationen för ensamkommande ungdomar i Göteborg är akut. Vi vill använda 18,7 miljoner som regeringen skjutit till för att lösa situationen. Tyvärr vägrar det borgerliga styret att använda pengarna, skriver Jenny Broman (V), Karin Pleijel (Mp) och Stina Svensson (Fi).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

2015 tvingades många människor fly från sina hem för att söka trygghet i andra länder. Många av dessa var ungdomar som flydde utan sina föräldrar. Att lämna sitt land, sitt hem och sin familj för att ge sig ut på en livsfarlig resa som inte garanterar trygghet på slutmålet är ett trauma som inga barn ska behöva vara med om. Det viktigaste för dessa ungdomar är att få trygghet och stabilitet när de väl kommit fram. Trygga vuxna, skolgång och boende är de viktigaste skyddsfaktorerna för att kunna återhämta sig, må bra och på sikt kunna bidra till samhället. 

 

2017 blev situationen för ensamkommande svår då den statliga ersättningen för ensamkommande unga minskade. I detta läge föreslog V, MP och Fi att de ensamkommande skulle få bo kvar i Göteborg där de har sin trygghet. Vi varnade för den sociala katastrof som dessa ungdomar annars riskerade att hamna i. Men trots våra varningar röstade de borgerliga partierna och Socialdemokraterna ner vårt förslag och nästan alla boenden för gruppen stängdes. Många lämnades helt utan stöd. En del tvingades flytta till Migrationsverkets boenden långt utanför Göteborg och fick lämna det enda sociala sammanhang de hade i Sverige.  

 

När de ensamkommande unga återigen blev tvungna att lämna sin trygghet och kontaktnät skapade det psykisk ohälsa. Många har svår ångest, skadar sig själva och kommer i kontakt med droger och prostitution. Det är sorgligt att de ensamkommande inte fick hjälp när de behövde stabilitet och trygghet som mest. 

 

Dock trappade civilsamhället upp när kommunen svek. Många idéburna organisationer i Göteborg har länge gjort, och fortsätter att göra, ovärderliga insatser för ungdomarna. De fixar boenden, frivilliga familjehem, sysselsättning och står ofta för en trygg vuxenvärld. De har funnits där sedan de unga kom till Göteborg och är välkända. 

 

Nu är det glädjande att regeringen också insett problemen och gett Göteborg 18,7 miljoner för att de asylsökande ensamkommande unga över 18 år ska kunna bo kvar i kommunen. Vi rödgrönrosa vill använda 16 miljoner till föreningsbidrag så att de idéburna organisationerna kan fortsätta sitt arbete. Genom att fördela pengarna dit så kan fler unga få trygghet och stabilitet, i stället för att kommunen på sikt riskerar att få ökade kostnader. 

 

De resterande två miljonerna vill vi använda till studieplatser på vuxenutbildningen för målgruppen. Omkring 200 av de ensamkommande som kom 2015 har nämligen hunnit fylla 20 år och har därmed inte längre rätt att läsa på gymnasieskolan. Därför riskerar de att vara utan sysselsättning när terminen på gymnasiet tar slut om vi inte agerar. 

 

Beslutet om hur vi ska hantera pengarna ifrån regeringen ska tas i kommunstyrelsen i dag onsdag. På bordet ligger dock även ett annat förslag ifrån det borgerliga styret. De vill i stället bara använda fem miljoner till insatser för ensamkommande och sedan spara resten. Vi ser därför en risk i att de använder pengarna till att täcka kommunens underskott i stället för att göra insatser. Hur de ensamkommande ska bo eller studera lämnas osagt. 

 

De ensamkommande har väntat länge nog, deras situation är akut och behöver lösas omgående. En situation som sannolikt inte hade uppstått om det handlade om svenskfödda ungdomar. I Göteborg ska alla ungdomar få en ärlig chans till att få ett gott liv och behandlas likvärdigt. Vi måste ta vårt ansvar och skapa en trygghet och ett socialt sammanhang för de som befinner sig här. 

 

Med andra ord är det angeläget att vi löser situationen för de ensamkommande genom att omgående använda pengarna ifrån regeringen som det är tänkt. Det skulle vara ovärdigt av det borgerliga styret om de i stället vill använda pengarna till det underskott de själva skapat. 

 

Jenny Broman (V)

Oppositionskommunalråd i Göteborg

 

Karin Pleijel (Mp)

Oppositionskommunalråd i Göteborg

 

Stina Svensson (Fi)

Gruppledare i Göteborgs fullmäktige