Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Oroande om borgarna stoppar jämlikhetsarbetet

Marina Johansson (S), kommunalråd i Göteborg med ansvar för sociala frågor. Foto: LENA DAHLSTROM

I veckan släpptes stadens stora jämlikhetsrapport. Resultatet visar att på vissa områden så har jämlikheten ökat, men fortfarande finns mycket kvar att göra, skriver Marina Johansson (S), kommunalråd i Göteborg med ansvar för sociala frågor.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kunskap är makt. Om vi vill kunna förändra och förbättra det samhälle vi lever i så måste vi också ha en god insikt i hur det ser ut och fungerar. Därför är den stora jämlikhetsrapport som nu presenteras så viktig. Rapporten är en helt central del av Jämlikt Göteborg, stadens systematiska och långsiktiga jämlikhetsarbete.

 

Det råder i dag en stark konsensus inom vetenskapen om att jämlika samhällen klarar sig bättre än ojämlika. Jämlikhet är alltså inte bara en fråga för de som har det svårt och är utsatta, utan för alla. Jämlika samhällen utvecklas bättre ekonomiskt och har en högre grad av livskvalitet och hälsa över hela befolkningen. Alla tjänar på jämlikhet. Det är därför inte förvånande att stora internationella aktörer som IMF och OECD numera lyfter fram vikten av ökad jämlikhet. Forskning och beprövad erfarenhet bekräftar nu tydligt det som alltid varit kärnan i vår politik, ökad jämlikhet mellan människor och lika chanser att få leva långa, friska och lyckliga liv.

 

I Göteborg har vi tagit initiativet att samla jämlikhetsinsatserna i ett staden-övergripande, långsiktigt arbete. Jämlikhetsarbetet är inget särintresse, utan måste vara en central och övergripande del av alla stadens verksamheter. Jämlikt Göteborg är inget projekt, det har inget slutdatum, utan är en genomgripande inriktning där varje verksamhet i Göteborgs Stad har ett ansvar och ett uppdrag att leverera. Därför är också den budget vi lagt en jämlikhetsbudget med ett starkt fokus på att öka jämlikheten. För att samla och stärka arbetet inom staden så håller vi varje år en stor jämlikhetskonferens. Årets upplaga, där jämlikhetsrapporten presenteras, är den största hittills med 1 200 deltagare. 

 

Jämlikhetsrapporten bygger på en stor statistik- och datainsamling som bearbetats och analyserats noggrant. Den ger oss en väldigt bra och tydlig bild av hur skillnaderna i samhället ser ut och hur de utvecklats över tid. Rapporten visar att på vissa områden så har jämlikheten ökat under de senaste åren även om det fortfarande finns mycket kvar att göra. På andra områden så har utvecklingen gått åt fel håll. Det är inte överraskande. Dels påverkas förstås utvecklingen i en enskild stad som Göteborg oerhört mycket av omvärlden, både på global, nationell och regional nivå. 

 

Göteborg har exempelvis de senaste åren tagit ett mycket stort ansvar för flyktingmottagandet, vilket syns i statistiken. Det är inte bara den ojämna fördelningen av mottagandet mellan kommuner som påverkar. Den ojämna fördelningen av mottagandet inom staden ger självklart också utslag i statistiken, vilket också ökat ojämlikheten och segregationen i staden. Nu kommer EBO-lagen att förändras, och troligtvis kommer detta att leda till flyktingmottagandet sprids ut över landet på ett annat sätt än i dag.

 

Det är också så att det tar lång tid att påverka djupgående socioekonomiska skillnader i ett samhälle. De insatser vi gör nu kommer att ge utslag längre fram i tiden. De tidiga åren är väldigt avgörande och har en stor inverkan på hur livet utvecklas för varje människa. Vi har därför ett starkt fokus på tidiga insatser för barn och familjer. Kan vi ge barnen en bra start i livet så kommer deras livschanser att förbättras avsevärt. Insatser för barn och familjer är den viktigaste sociala investering vi kan göra. Bortsett från de omfattande sociala effekter som vi kan åstadkomma så har det också en stor ekonomisk påverkan på vårt samhälle. Varje liv som präglas av en dålig uppväxt, skolmisslyckande, narkotika och kriminalitet är inte bara en enskild mänsklig tragedi utan stor socioekonomisk förlust för samhället.

 

Arbetet med Jämlikt Göteborg är alltså helt avgörande för stadens framtid. Därför är det oroande att de borgerliga partierna signalerat att de kan tänka sig att stoppa Jämlikt Göteborg efter valet 2018. Det vore mycket olyckligt. Ökad jämlikhet och bättre livschanser för alla göteborgare borde vara en fråga där det finns bred politisk enighet. Vårt budskap är tydligt: Vi kommer att fortsätta ta ansvar för ökad jämlikhet.

 

Marina Johansson (S)

Kommunalråd i Göteborg med ansvar för sociala frågor

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!