Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Omställningen kräver grön politik för industrin

Kristina Jonäng (C), regionråd i VGR och kandidat till Europaparlamentet. Foto: PRESSBILD
Karin Östring Bergman (C), kandidat till Europaparlamentet. Foto: PRESSBILD
Emmyly Bönfors (C), kommunalråd i Göteborg. Foto: JOHAN ALEXED

Det är svårt att ha överblick över produktionsprocesser så att vi kan agera som goda konsumenter i varje givet ögonblick. Valet till Europaparlamentsvalet handlar till stor del om industrins förutsättningar, skriver tre västsvenska centerpartister.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige, Europa och världen står inför en stor utmaning att ställa om till fossilfritt. Klimatförändringarna måste hejdas. Inom EU har beslut fattats om det så kallade Parisavtalet som ska minska koldioxidutsläppen. Centerpartiet anser att vi bör gå längre och sikta på 55 procentiga reduktioner till år 2030. Efter Greta Thunbergs initiativ och mod känner många av oss att det går att göra mer. Ungdomar världen över agerar, då måste näringsliv och politik svara med beslut, handlingskraft och nya resurser för genomförandet.

 

Runtom i samhället pågår en omställning. Kollektivtrafik blir fossilfri efter beslut i regionerna, näringslivet ställer om efter strategiska vägval i styrelserummen. Industrin sneglar på nya material och nya bränslen. Företagen effektiviserar sina produktionsmetoder, offentliga verksamheter minskar energiförbrukningen och många villaägare sätter solceller på taket. Alla verksamheter i hela samhället tar ansvar för klimatutmaningen. Ändå går utvecklingen alltför långsamt. 

 

En del av problemet är människors konsumtion av plastprylar, kläder, engångsmaterial eller andra varor med kort livstid. Vi köper nytt och slänger i en ganska hög takt. Därför är industrins och trafiksektorns omställning otillräcklig. Omsättningshastigheten på vår konsumtion genererar ökade utsläpp som överstiger de utsläppsreduktioner som görs genom ny teknik. Ett annat problem är att avståndet mellan direkta och indirekta utsläpp är alltför lång. När vi köper plastprylar, möbler eller nya kläder ägnar vi sällan tid åt hur produktionen gått till. 

 

Som konsument har vi svårt att ha överblick över produktionsprocesser hos företagen så att vi kan agera som goda konsumenter i varje moment i vardagen. Stålet från kaffetermosen vi köpte kan komma från legering av malm som har gjorts i en klimatsmart process eller en väldigt energislukande process. Byggnadsmaterialet på huset vi bygger kan vara tillverkat i en fabrik med stor oljeförbrukning eller i ett raffinaderi som jobbar med biobaserad råvara. De indirekta miljöproblemen och den höga konsumtionen riskerar att bita sig fast medan vi har fullt upp med att minska de direkta koldioxidutsläppen. Då ökar frustrationen hos oss alla och Greta Thunberg får anledning att klimatstrejka. 

 

För att förstå tillverkningsprocess och produktionsmetoder samt ytterst för att förändra konsumtionsvanor gör vi i Centerpartiet kontinuerligt studiebesök i företag och hos industrier. Såväl kemiindustrin i Stenungsund, möbelindustrin i Tibro som textilföretagen i Borås går i spetsen för ett nytt tänkande kring återanvändning, uppgradering och cirkulära flöden. Kemiindustrin förbereder plastreturraffinaderi för att kunna återanvända plasten. Möbelföretagen i Tibro skapar konkurrensfördelar av återbruk. Modeföretag och textilhögskolan i Borås går samman för att göra kläder av papper, hampa eller lin. Oljeraffinaderier i Göteborg satsar på tallolja och fordonsindustrin i Västsverige satsar på elektrifiering. 

 

Om några veckor ska vi rösta i valet till Europaparlamentet. Valet handlar till stor del om förutsättningar för industrin. Vi behöver mer fokus på konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter i svensk industri, för jobben och välfärdens skull. Men mest behövs förändringar för att lösa klimatfrågan. Ingen industri kommer överleva utan att ta ansvar för klimatet. EU måste fortsatt ha stora resurser för forskning och utveckling så att företag med verksamhet inom exempelvis plast, trä och textil kan ställa om till nya material. Dessutom behöver vi alla hjälpas åt att förklara att det är otillräckligt att minska de direkta klimatutsläppen i vår vardag. Vi behöver också agera aktiva konsumenter som efterfrågar produkter där den indirekta påverkan minskar. Alla skulle således tjäna på ett ökat fokus på industrins omställning. Genom din röst i EU-valet kan du stödja partier som vill satsa på forskning och utveckling för industrins omställning. 

 

Kristina Jonäng (C)

Regionråd i VGR och kandidat till Europaparlamentet

 

Karin Östring Bergman (C)

Kandidat till Europaparlamentet

 

Emmyly Bönfors (C) 

Kommunalråd i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!