Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Öka medlemsvärdet i vår breda folkrörelse

Pär Johansson (S), ordförande Lundby S-förening i Göteborg. Foto: ANDREAS SJÖÖ

Efter riksdagsvalet i höstas har Socialdemokraterna fått många nya medlemmar vilket är ett välkommet tillskott i vår folkrörelse. Den kris som just nu präglar S i Göteborg skapar också stora möjligheter att bygga upp och återskapa förtroendet för partiet, skriver Pär Johansson.

 

Detta är fjärde delen i debattserien ”Rosornas Göteborg” som handlar om framtiden för Socialdemokraterna i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Socialdemokraterna i Göteborg genomgår just nu en kris. En kris som skapar stora möjligheter att bygga upp och återskapa förtroendet för partiet. Många funderar nu på hur det ska gå framöver och hur rörelsen ska ta sig ur den akuta krisen.

 

 

Lundby S-förening har, liksom alla andra S-föreningar, turen att ha många mycket engagerade och pålästa medlemmar. Efter riksdagsvalet i höstas har vi fått många nya medlemmar vilket är ett välkommet tillskott i vår folkrörelse. Flera av våra nya medlemmar är nya i politiken och i partiet. Det visar att Göteborgarna har ett engagemang för sin stad och gärna vill bidra med sin kompetens och sina idéer. Frågan är nu hur vi kan bli bättre på att ta tillvara på den kraft och energi som föds i det politiska engagemanget och slutligen leder till ett partimedlemskap.

 

 

I Göteborg måste vi nu fokusera på att rusta vår organisation och att ta tillbaka initiativet över den förda politiken. Med ett svagt alliansstyre ser vi direkt hur skakigt det kan bli. Socialdemokraterna i Lundby ser allvarligt på de besparingar som alliansen tvingar en redan mycket ansträngd offentlig organisation till. Samtidigt flödar resurserna ur den kommunala skattkistan till riskkapitalbolag med bristande samhällsengagemang på andra håll.

 

Antalet medlemmar i föreningslivet minskar generellt i Sverige. Idrottsföreningar, liksom politiska föreningar, har svårt att hitta engagerade medlemmar som kan lägga sin tid på att engagera sig i styrelsearbete och bygga upp verksamheten. Dessutom har antalet politiker i beslutande församlingar stadigt minskat under lång tid vilket ytterligare ökar det upplevda avståendet mellan idéer och genomförandet av politiken. Detta är en känd utmaning som vi måste hitta nya sätt att möta. 

 

 

Engagerade medlemmar är grunden i en bred folkrörelse. Samtalet i ögonhöjd är avgörande för politisk förnyelse. Medlemsvärdet av att engagera sig i en folkrörelse måste öka. När vi nu ska välja en ny ordförande för Göteborgs partidistrikt önskar vi att det blir en person som tar sig tid att bygga upp den interna strukturen. Alla medlemmars engagemang ska tas om hand på ett bra sätt.

 

Socialdemokraterna i Göteborg har under flera val tappat stort i stöd. Resultaten från analysen av denna trend måste tas på största allvar. Det måste finnas möjlighet att få påverka riktningen på politiken, även om en inte har möjlighet att få ett förtroendeuppdrag. Nu är tid att hitta former för att arbeta framåt. Förnyelse för att bygga det jämlika samhället. Vi ser med tillförsikt fram emot detta arbete.

 

Populistiska och högerextrema rörelser växer sig allt starkare såväl på hemmaplan som globalt. Med detta i åtanke måste vi socialdemokrater bli bättre på att föra fram vår politik. Det är socialdemokratisk politik som byggt Sverige så som vi i dag känner det. Det är vi som har nyckeln och lösningarna till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi måste bli bättre på att ta initiativet och tala om varför vi vill genomföra de reformer vi genomför. Vi behöver bli bättre på att förmedla och kommunicera vår vision om hur det jämlika samhället skiljer sig från det samhälle vi lever i i dag.

 

Genom att på riktigt forma politik på gräsrotsnivå genom diskussioner i våra föreningar, skapar vi engagemang och energi. Det är i vardagen och i samtalen med varandra som vi hittar lösningarna. Det politiska samtalet måste åter bli fokus i vår verksamhet. Folkbildning och politikutveckling tar tid. Den tiden börjar nu. Tillsammans är vi starkare.

 

Styrelsen för Lundby S-förening genom

Pär Johansson

Ordförande Lundby S-förening