Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Nuvarande regler funkar inte mot radikala skolor

Liberalerna har nu begärt att generaldirektören kallas till riksdagens utbildningsutskott för att förklara hur de bedömt och hanterat det här ärendet, skriver Roger Haddad (L).
Foto: JULIA PERSSON
Roger Haddad (L), skolpolitisk talesperson.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG

Skolor med återkommande brister måste stängas ner snabbare. Extremister ska inte ha en krona i finansiering och gamla outnyttjade tillstånd ska inte kunna användas. Att Römosseskolan  i Göteborg aktivt motverkat skollagen visar att inspektionens granskningar inte är tillräckligt träffsäkra, skriver Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Knappt ett dygn efter att Skolinspektionen meddelat att de återkallar tillståndet för Nya Kastets skola i Gävle, även den en skola med koppling till extremism och radikala imamer, kom beslutet om Römosseskolan i Göteborg. 

Skolinspektionens beslut den 11 november innebär att Römosseskolan, som återkommande kritiserats, och som obegripligt nog tillåtits bedriva könsuppdelad undervisning i 22 år, fick ett godkännande att fortsätta sin verksamhet. 

Att skolan aktivt motverkat skollagen och jämställdhetsarbetet i verksamheten visar att inspektionens egna granskningar inte är tillräckligt effektiva och träffsäkra. Det var genom att huvudmannen själv tog upp att könsuppdelad undervisning pågått under flera år som det blev känt för skolmyndigheten. 

Liberalerna har nyligen drivit igenom en nationell satsning på 20 miljoner extra i anslag till Skolinspektionen för att intensifiera tillsyns-och granskningsarbetet när det kommer till skolor med koppling till extremism och radikalisering. För många av oss som dagligen kämpar för en skola som präglas av studiero och med fokus på en kunskapsskola baserad på skollagens värdegrund var det en besvikelse att läsa Skolinspektionens beslut.

Liberalerna har nu begärt att generaldirektören kallas till riksdagens utbildningsutskott för att förklara hur de bedömt och hanterat det här ärendet, men också hur de generellt arbetar för att få stopp på skolor som allvarligt brister i sin verksamhet. Skolinspektionen utgår från den mycket korta redovisning som huvudmannen för Römosseskolan inkommit med i augusti och meddelar i sitt beslut att skolan nu går över till en undervisning som inte delar upp eleverna efter kön. I tidigare dokumentation har det framkommit att skolan anpassat könsuppdelad undervisning efter föräldrarnas önskemål, en uppdelning som uppenbart haft religiösa motiv. Den nuvarande skolledningen, som också står för en radikal tolkning av islam, har länge bejakat den här utvecklingen vilket knappast kan anses vara förenlig med läroplanerna eller skollagens jämställdhetsarbete.

Liberalerna vill se över den trappa som Skolinspektionen använder i sin granskning eftersom Römosseskolan fick föreläggande med krav på att vidta åtgärder inte bara en gång, utan vid två tillfällen, vilket enligt mig sänder helt fel signal från samhällets och skolmyndighetens sida gentemot skolledningen. Genom denna sega och byråkratiska process fick skolan åtminstone sex månader till på sig att rätta till de brister i skolverksamheten som borde ha rättats till långt tidigare, redan vid den första uppföljningen.

Sveriges arbete mot radikalisering och extremism har misslyckats inom flera områden. Det gäller utbetalningar av bidrag till samfund och icke demokratiska organisationer, det gäller hur vi handskas med återvändande misstänkta terrorister och det gäller att extremistskolor fortfarande kan bedriva skola.

Regeringen pratar varmt om ägarprövningen, men även här har regeringens skolpolitik brister. Dels för att en ägarprövning inte omfattat den aktuella ägaren och funktioner som rektor och skolledare, vilket vi nu krävt en ändring på i riksdagen. Dessutom, den ägarprövningen som Römosseskolan genomgick nyligen, har de klarat och därmed fått ett godkännande om att utöka sin verksamhet, ett beslut som Liberalerna inte står bakom.

Skolor med återkommande brister måste stängas ner snabbare. Extremister ska inte ha en krona i finansiering och gamla outnyttjade tillstånd ska inte kunna användas. Sverige är i mångt och mycket ett föregångsland i världen när det gäller demokrati och jämställdhet. Men med Skolinspektionens nya beslut sänder detta fel signal, att radikala element som inte har några som helst problem med religiösa skolinslag eller att separera pojkar och flickor i undervisningen kan fortsätta bedriva skolverksamhet. Även om ledningen nu säger att man anpassar schemat och ändrar upplägget är skadan redan skedd och det borde få konsekvenser. 


Roger Haddad (L)

Skolpolitisk talesperson 

Vice ordförande i utbildningsutskottet