Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nu stämmer vi Göteborg

Förskoleupprorets tröja har inte försämrat någon medarbetares arbetsprestation, skriver Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand och Andrea Meiling. Foto: PRESSBILD
Johanna Jaara Åstrand Förbundsordförande Lärarförbundet Foto: PRESSBILD
Andrea Meiling Ordförande Lärarförbundet Göteborg Foto: PRESSBILD

Göteborg har förbjudit anställda att ha på sig t-tröjan med budskapet ”Pressat läge”. Det skapar en repressiv tystnadskultur. Förskoleupproret är ett stillsamt men alarmerande uttryck för en bristande arbetssituation, skriver Johanna Jaara Åstrand och Andrea Meiling vid Lärarförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi i Sverige är vana vid att förhållandevis obehindrat kunna arbeta för en bättre arbetsmiljö och för rimliga arbetsvillkor. Som anställda brukar vi kunna räkna med att kunna uttrycka vår uppfattning utan att tystas med hot om konsekvenser från våra arbetsgivare. Den rätten har vi fått i arv från alla dem som för ett drygt sekel sedan kämpade för fackliga och demokratiska rättigheter i vårt land. Vi får aldrig ta den för given. 

 

För våra fri- och rättigheter är inte ohotade. Det visar tyvärr Göteborg Stads agerande mot personal i förskolan som vill visa sin sympati med det så kallade Förskoleupproret.

 

Förskoleupproret startade hösten 2013 och samlar under hashtagen #pressatläge berättelser där personalen vittnar om just det pressade läget på förskolor runtom i landet. Berättelser som ofta ger vid handen att man brinner för sitt jobb, men inte orkar med de orimliga arbetsförhållanden som råder. Förskoleupprorets mål är att minska barngruppernas storlek och förbättra personalens villkor, så att både barn och personal mår bra i förskolan. Men det här har fått beslutsfattarna i Göteborg att se rött. 

 

När ett antal medarbetare valde att klä sig i tröjor med texten #pressat läge, fattade Göteborg Stad beslut om att förbjuda tröjorna och med hot om att stänga av arbetstagare utan lön. Beslutet fattades utan att samtala med personalens fackliga företrädare – trots upprepade försök från de fackliga representanterna att inleda dialog med arbetsgivaren.

 

Från stadens sida vill man alltså inte bara inskränka sina anställdas rätt att utrycka sin uppfattning – staden som arbetsgivare verkar också ointresserad av att ha en dialog med de fackliga organisationerna. Vi menar att det här strider mot gällande samverkansavtal och ytterst mot Medbestämmandelagen (MBL). Därför stämmer vi nu Göteborg Stad till Arbetsdomstolen.

 

Vi tänker inte stillatigande se på när dialogen med medarbetarna negligeras och arbetsplatser görs till tysta zoner. Vi tänker inte utan strid låta arbetsgivarmakt få trumfa rätten för anställda att föra fram sin åsikt. Är det verkligen det här arbetsklimatet som politikerna i Göteborg vill att staden ska erbjuda sina anställda?

 

Det verkar dessvärre inte bli bättre. Göteborg Stad har med emfas hävdat sitt förbud om att bära Förskoleupprorets kampanjtröjor på arbetstid. Detta trots att budskapen inte på något sätt är kränkande eller diskriminerande och budskapet är helt riktat till politikerna. Bärandet av t-tröjorna stör heller inte ordningen på arbetsplatsen och det finns inget förbud mot att bära t-tröjor i gällande kollektivavtal. 

 

Beslutet har motiverats med hänvisning till att ”ingen ska behöva utsättas för ett budskap”. Argumentet är direkt antidemokratiskt. En förutsättning för en levande demokrati är just friheten att föra fram olika budskap. Det är en del av det öppna samhället. Vi menar att skyddet för anställdas yttrandefrihet måste vara grundmurad. Vi går inte med på att arbetsgivare så lättvindigt som Göteborg Stad tillåts beskära anställdas yttrandefrihet. 

 

Förbudet motiveras dessutom med att medarbetare inte får ta arbetstid i anspråk för att driva opinion. Nej, självfallet inte. Men så har heller inte skett. Det här handlar om förskolepersonal som fullt ut utför sina arbetsuppgifter. Förskoleupprorets tröja har med andra ord inte försämrat någon medarbetares arbetsprestation – om nu någon på allvar verkligen trodde det.

 

Arbetsgivare som lägger tid och kraft på att skapa en tystnadskultur på arbetsplatserna borde i rent eget intresse skifta fokus. Förskoleupproret är ett stillsamt men alarmerande uttryck för en bristande arbetssituation. Arbetsgivarfokus borde ligga på att komma tillrätta med den tuffa arbetssituationen – inte att tysta budbärarna. Om det är högt eller lågt i tak säger också en hel del om arbetsmiljön på en arbetsplats. Göteborg Stad borde faktiskt förmå bättre än så här.

 

Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande Lärarförbundet

 

Andrea Meiling 

Ordförande Lärarförbundet Göteborg