Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Miljardsatsning för ökad tillgänglighet

Jonny Magnusson (M).
Foto: Pressbild
Birgitta Losman (MP).
Foto: Pressbild
Jonas Andersson (L).
Foto: PETER WAHLSTRÖM
Kristina Jonäng (C).
Foto: Pressbild
Monica Selin (KD).
Foto: Pressbild

GrönBlå samverkan erkänner i dag på GT Debatt att de insatser som hittills gjorts inte har räckt till för att öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvården, och att problemet med de ökande vårdköerna från förra mandatperioden förvärrats. Därför presenteras nya satsningar för att avlasta bland annat akutsjukvården.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

GrönBlå Samverkan kan konstatera att Västra Götalandsregionen är på rätt väg, men vi ser också att mycket återstår att göra och nu inleder vi en historiskt stor satsning på den nära vården. Hittills mellan åren 2014-2017 har hälso- och sjukvården fått ökade resurser på 5 miljarder kronor eller fem procent per år. Pengarna har gjort nytta och aldrig tidigare har så många varit sysselsatta inom hälso- och sjukvården som i dag. Samtidigt måste vi vara självkritiska. Tillgängligheten har inte förbättrats i den takt vi hoppats och problemen från förra mandatperioden med ökande vårdköer har förvärrats. De insatser vi gjort har hittills inte givit de goda resultat som vi förväntat oss.


Därför inleder GrönBlå Samverkan en miljardsatsning för att stärka den nära vården, på kökortning och förstärkt tillgänglighet till akutvården. Den vård som behövs ofta ska vara lättillgänglig och nära. Detta ska klaras bland annat genom närsjukvårdscentrum med till exempel lättare mottagningsvård samt dagkirurgi och genom mobila team som gör att till exempel multisjuka äldre och kroniker inte längre ska behöva åka in och ut på sjukhusen. Vid behov kommer istället vården hem till patienten. Målet är att primärvården äntligen ska bli den första linjens vård som den är tänkt att vara, med hög tillgänglighet och kontinuitet. Även sjukhusvården måste förändras. Genom insatserna som beskrivs ovan kommer sjukhusen att avlastas och resurserna kan då koncentreras till avancerad akutsjukvård och högspecialiserad vård. Denna koncentration innebär i förlängningen att våra stora akutsjukhus kommer kunna uppnå ännu bättre resultat och ännu högre kvalitet än idag.


GrönBlå Samverkan har också inlett en historisk investering på framtidens vårdinformationsmiljö, som bland annat ska knyta samman vårdens alla delar, skapa mer utrymme för patientnära tid och förenkla journalhanteringen. Arbetet med att öka kvaliteten och tillgängligheten till psykiatrin fortsätter också. Det görs bland annat genom att utveckla barn- och ungdomspsykiatrin och genom specialisering som gör oss bättre på att möta behoven hos patienter med olika psykiska sjukdomar.


Vi kan konstatera att Västra Götalandsregionen är på väg åt rätt håll inom en rad områden och den kurs som stakats ut kommer GrönBlå Samverkan att hålla fast vid.


Johnny Magnusson (M)


Birgitta Losman (MP)


Jonas Andersson (L)


Kristina Jonäng (C)


Monica Selin (KD) 

0