Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Mer tillit till personalen utvecklar vården på SU

Henrik Ripa (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

GrönBlå Samverkan har gjort en mängd satsningar direkt till medarbetarna i sjukvården, skriver Henrik Ripa (M) i en replik till Cecilia Dalman Eek (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Cecilia Dahlman Eek (S) påstår att den ökade budgetramen som nu tillförs Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) inte är tillräcklig. Men år efter år har uppräkningar gjorts liksom extra satsningar. Däremot har kostnadsutvecklingen varit högre än de ökade budgetarna. Det är inte hållbart att inte hålla sig inom sin budgetram och ett stort arbete görs på SU av ledning och medarbetare för att bryta denna negativa utveckling. 

 

Det är dock naivt och rent oansvarigt att påstå att SU skulle lösa alla problem med obegränsade resurser. I stället behöver vi se till att använda de tilldelade resurserna på bästa sätt. Jag har till skillnad från Dahlman Eek (S) förtroende för sjukhusledningens och styrelsens arbete för att få budget i balans och samtidigt hantera vårduppdraget. Detta goda arbete blir också tydligt när Sveriges största sjukhus endast har 0,7 procents budgetavvikelse. 

 

Vi står dock inför stora utmaningar. Vi har en växande äldre befolkning och ökade krav från medborgarna att kunna nå vården snabbt. Samtidigt leder bland annat utveckling av nya behandlingsmetoder till ökad kvalitet i vården. Överlevnaden vid cancer, efter stroke och hjärtinfarkt ökar, vilket är glädjande. 

 

Brist på personal och kompetens är en annan anledning som tvingar oss till att tänka nytt. Dahlman Eek (S) undviker nämligen att nämna det faktum som regioner och kommuner är överens om, oavsett vem som styr, att det inte kommer att finnas medarbetare att tillgå framöver ens på de nivåer som vi har i dag. Det kräver att vården organiseras på nya sätt och att vårdens medarbetare jobbar med rätt saker som skapar värde för patienterna.

 

Medarbetarna har under hela vår tid i ledning varit i fokus. GrönBlå Samverkan har gjort en mängd satsningar direkt till medarbetarna i sjukvården. Det handlar till exempel om nära ledarskap, höjda OB-ersättningar, kompetensutveckling, betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska och modeller för lönekarriär. Vi kan redan se resultatet av att vi öronmärkt nästan 30 miljoner kronor till strategiskt arbetsmiljöarbete och arbete med att minska sjukskrivningar under 2019. Sjukskrivningarna på SU sjunker för varje månad. 

 

För att öka tillgängligheten och förbättra för medarbetarna behövs förenklingar och hjälpmedel i administrationen, där stora satsningar på digitalisering pågår som kommer avlasta personalen. Det pågår mycket förbättringsarbete på SU och genom mer tillit till personalen utvecklas vården, ger bättre arbetsmiljö och utrymme till ytterligare satsningar på personalen samt investeringar. 

 

Henrik Ripa (M)

Ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset