Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Livsmedelsförsörjningen kräver brett samarbete

Sveriges rådighet över livsmedelstillgången ska öka. Det handlar om demokrati och försörjning, skriver centerpartisterna Kristina Jonäng, Frida Nilsson, Fredrik Christensson och Ulrika Heie.
Foto: SHUTTERSTOCK
Kristina Jonäng (C), regionråd Västra Götalandsregionen.
Foto: PRESSBILD
Frida Nilsson (C), ersättare i regionutvecklingsnämnden VGR.
Foto: PRESSBILD
Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot Västra Götalands läns norra och ledamot i utbildningsutskottet.
Foto: PRESSBILD
Ulrika Heie (C), riksdagsledamot Västra Götalands läns östra och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.
Foto: RIKSDAGEN

Varje dag går tusentals bönder, agronomer, forskare, industriarbetare och andra yrkeskunniga människor till jobbet för att få fram mat på bordet. Här i Västsverige har vi alla ett ansvar för livsmedelstillgången, skriver flera centerpartister.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Tillgången på livsmedel är den viktigaste frågan för människan. I en tid av olika hot i vår omvärld är det viktigt att påminna om sådana självklarheter. Här i Västsverige har vi alla ett ansvar för livsmedelstillgången. Vårt län är det största jordbrukslänet i landet. Varje dag går tusentals bönder, agronomer, forskare, industriarbetare och andra yrkeskunniga människor till jobbet för att få fram mat på bordet. Det råder samtidigt brist på arbetskraft inom livsmedelssektorn. Dessutom fortsätter nedläggningen av jordbruk. Tecken tyder på att alltför få bryr sig om framtidens mat. Det förs en viktig klimatdebatt om jordbrukets roll och livsmedelssektorns ansvar. Vi behöver förbättra innovationskraften, öka lönsamheten, göra yrkena mer attraktiva, förbättra miljön och minska klimatavtrycket i jordbruket. Sveriges rådighet över livsmedelstillgången ska öka. Det handlar om demokrati och försörjning.  

Satsningar på vår viktigaste näring kan bara ske genom medvetna insatser där alla berörda involveras. I den forskningspolitiska propositionen som regeringen och samarbetspartierna nyligen presenterade fördubblas medel till livsmedelsforskning de kommande fyra åren, från knappt 200 miljoner kronor till 380 miljoner kronor. Motivet för en ökning är att frågor om försörjning fått ökad aktualitet samt behovet av att stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Medlen går till statliga forskningsinstitutet Formas. Med rätt ambitioner kan dessa medel tillfalla aktörer i Västsverige. 

Nu satsar dessutom Västra Götalandsregionen 25 miljoner kronor i ett omfattande samarbete med SLU i Skara för att stärka västsvenskt jordbruk och livsmedelsproduktion. Arbetet har pågått ett antal år och nu förlängs satsningen. Fokus är på konkurrenskraft och klimatanpassning inom nöt- och lammköttsproduktion, innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen samt kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket. För perioden 2021–2023 ska tyngdpunkt läggas på den praktiska tillämpningen av forskningsresultat. Satsningen får arbetsnamnet Tillämpningsklivet, som ska innehålla fyra delar: Bättre förutsättningar för primärproduktionens lönsamhet, öka den praktiska tillämpningen av forskningsresultat i primärproduktionen, bidra till ett fossilfritt jordbruk och utveckla internationellt framstående forskningsmiljöer och akademisk meritering.

Arbetet sker ihop med Agrovästs forsknings- och innovationsprogram. Anläggningen för Götala nöt- och lammköttsforskning samt SLU:s forskningslaboratorium för köttvetenskap är viktiga resurser. 

När det gäller konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktion görs insatser inom näringslära, köttvetenskap, företagsekonomi – särskilt tillämpningen av dessa områden. Inom innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen sker arbetet genom utvecklingen av beslutsstöd, via bland annat rådgivning och digitala system för att stötta jordbrukaren. Det kan handla om att hitta flaskhalsar i den nya tekniken samt visa hur ny teknik förbättrar resursutnyttjandet. Insatser inom kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket genomförs brett utifrån mark- och vattenanvändning samt hur ekosystemtjänster och bioekonomi kan stärkas, både utifrån befintliga och nya innovationssystem. Privata och offentliga aktörer involveras - myndigheter, företag och rådgivare, exempelvis Växa Sverige och Hushållningssällskapet. Det finns nätverk och metoder för arbetet som ska tas tillvara. 

Att satsa på förbättrad livsmedelstillgång i en ny tid, där vi producerar mer, ökar precisionen, drar ner energiförbrukningen, höjer kvalitén och minskar klimatavtrycket kräver mycket av oss alla. Stat, region och lärosäten tar ansvar och välkomnar alla berörda att bidra. 


Kristina Jonäng (C)

Regionråd Västra Götalandsregionen


Frida Nilsson (C)

Ersättare i regionutvecklingsnämnden VGR (C)


Fredrik Christensson (C)

Riksdagsledamot Västra Götalands läns norra och ledamot i utbildningsutskottet


Ulrika Heie (C)

Riksdagsledamot Västra Götalands läns östra och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet