Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Linbana kan knyta ihop Göteborg

Emmyly Bönfors (C), ordförande Centerpartiet i Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Ulf Eriksson (C), ledamot i regionfullmäktige.
Foto: PETER WAHLSTRÖM
Kristina Jonäng (C), ledamot i regionstyrelsen.
Foto: PRESSBILD

Västsvenska paketet är en regional satsning för nationella behov. Nu behövs en lokal logistik med cykelbanor, fler spårvagnsförbindelser, snabbusslinjer och en linbana för ett sammanhållet och klimatsmart Göteborg, skriver centerpartisterna Emmyly Bönfors, Ulf Eriksson och Kristina Jonäng.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Just nu är Göteborg lite av en byggarbetsplats. Staden och dess invånare gör uppoffringar och lever sin vardag bland grävskopor och schaktmaskiner i dag för att kunna ta hand om fler resenärer, nya invånare, mer gods och massor av turister i morgon. Om några år står Västsvenska paketet med Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron klart. Det är ett svar på nationella infrastrukturbehov och kommer skapa ett lyft för hela Västsverige. 


Göteborg är en internationell magnet som lockar kapital och arbetskraft utifrån. Det är en av de städer i Europa som har allra störst potential. Hela Västsverige är beroende av att Göteborg mår bra och bibehåller sin dragningskraft. Om antalet invånare ökar i Göteborg, stiger invånarantalet i övriga regionen. 


Västsverige har många innovativa och dynamiska företag. Massor av orter runtom i regionen utgör unika smultronställen och boendemiljöer som i grunden är mer exotiska än storstaden Göteborg. Fler kan upptäcka dessa oaser om Göteborg har en tillräcklig stark internationell konkurrenskraft. 


Företagen i regionen behöver tillgång till forskningsresurser och annan kompetens från Göteborg. Omvänt behöver staden livsmedel och andra råvaror som levereras från regionens jordbrukare och småföretagare. Genom fungerande infrastruktur som håller ihop hela Västra Götaland bidrar vi sammantaget till ökad tillväxt som ger fler jobb och en större geografisk arbetsmarknad som i sin tur ger ökad flexibilitet samt valfrihet för oss alla i vardagen. Västsverige får utvecklingskraft av att det finns ett dynamiskt samspel mellan staden och en mängd kraftcentra runtomkring. 


Göteborg brottas med en större gleshet än många andra storstäder samt ett utanförskap som hotar tillväxten och stadens välmående. Göteborg behöver en bättre fungerande lokal logistik. Studenter, forskare, industriarbetare, vårdpersonal, turister och andra besökare vill snabbt förflytta sig mellan olika delar av staden. Hisingen behöver knytas närmare centrum för att ännu tydligare bli en del av staden. När stadens trafiksystem fungerar väl ökar känslan av en sammanhållen stad. 


De resultat som presenterats kring storstadssatsningen i Sverigeförhandlingen är ett värdefullt komplement till det Västsvenska paketet. Sverigeförhandlingens storstadssatsning i Göteborg såsom fler spårvagnsförbindelser, snabbusslinjer och cykelbanor är extra viktigt för att minska beroendet av fossila bränslen. Det skapar en smidigare vardag och en trevligare innerstad för många göteborgare. En linbana från Järntorget till Wieselgrensplatsen kan bli ett unikt och klimatsmart sätt att ta sig fram samtidigt som det blir en viktig symbol för framtidens Göteborg.


Emmyly Bönfors (C)

Distriktsordförande Centerpartiet i Göteborg


Ulf Eriksson (C)

Ledamot av regionfullmäktige


Kristina Jonäng (C) 

Ledamot av regionstyrelsen

0